Vil du stille til valg i UWC Norge?

Kjære UWC-medlemmer,

UWC Norges årsmøte nærmer seg, og vi er på jakt etter dyktige, engasjerte alumni og foreldre som kan tenke seg å gjøre en innsats for UWC. Har du lyst å stille til valg?

Styret i UWC Norge kalles nasjonalkomiteen og består av alumni og foreldre som jobber frivillig. Nasjonalkomiteen har over 20 medlemmer og er inndelt i ulike grupper. 11 personer er faste representanter på styremøter, og gruppene jobber sammen på ukentlig/månedlig basis. Du kan lese mer om nasjonalkomiteen og dens arbeid her: https://uwc.no/om-uwc/uwc-norge/

I denne omgang er vi på jakt etter folk til disse oppgavene:

  • Nettverk: Arrangementer for nye elever og alumni er svært viktig for nasjonalkomiteen. Nettverk har blant annet ansvar for å arrangere UWC-dagen, introhelg for nye elever og feiring av uteksaminerte elever.
  • Elevkontakt: Elevkontaktene har et spesielt ansvar for å følge opp nye og nåværende UWC-elever, og representerer nasjonalkomiteen i opptaket av nye elever.
  • Kommunikasjon: Kommunikasjonsgruppen har ansvar for ekstern kommunikasjon av UWC, samt intern informasjon ut mot medlemmer. Hovedprioriteten er å gjøre UWC- tilbudet kjent i Norge og rekruttere søkere.
  • Myndighetskontakt: Myndighetskontaktene jobber med å øke kjennskapen og støtten til UWC blant offentlige myndigheter. De jobber mot vår statlige samarbeidspartner DIKU, samt mot bl.a. Stortinget, Kunnskapsdepartementet, regjeringen og Lånekassen.
  • Fundraising: Denne gruppa jobber for å utvide gruppen av bidragsytere til UWC, blant annet med kampanjer overfor alumni og kartlegging av potensielle givere blant private og næringsliv.

Hvis du er interessert i å gjøre en innsats eller kjenner noen som kan være aktuelle, send en epost til valgkomiteen på valgkom@uwc.no.

Bor du ikke i Oslo? – Du trenger ikke å bo i Oslo for å stille til valg, så lenge du kan delta over Skype. I tillegg til vervene ser vi etter alumni som kan representere UWC utenfor Oslo som regionale koordinatorer, så meld deg gjerne til dette!

Vi ser frem til å høre fra deg!

Vennlig hilsen valgkomiteen

v/ Nils H. Korsvoll, Else M. Rafoss og Jon Morten Steinveg

 

For travel til å bidra akkurat nå? – Du kan enkelt bidra til og støtte UWC sitt arbeid ved å betale medlemskontingenten. Kontingenten er på 450 kr (250 kr for studenter og arbeidssøkende) og kan betales inn til konto 1503.66.34720, eller Vipps 18988.

Kanskje du er interessert i dette…

Savner du UWC-engasjementet og UWC-folka?

Savner du UWC-engasjementet og UWC-folka?

UWC Norge er på jakt etter dyktige, engasjerte og motiverte alumni som kan tenke seg å gjøre en innsats for UWC. Nasjonalkomiteen i UWC Norge består av over 20 alumni som jobber frivillig i ulike grupper som steller med arrangementer, promotering, elevkontakt og mye annet.

Bli betre kjend med fire UWC-alumni innan akademia

Bli betre kjend med fire UWC-alumni innan akademia

Etter to år ved ein UWC-skule er moglegheitene mange. Her kan du lese om fire UWC-alumni som alle har teke steget vidare inn i akademia – med kvar sine vidt ulike forskingsfelt. Nils H. Korsvoll, Sirianne Dahlum, Ragnhild Freng Dahle og Marte C.W. Solheim er alle fire ein del av Akademiet for yngre forskere, ein tverrfagleg møteplass og forskingspolitisk plattform for yngre forskarar samt en pådrivar for nyskapande forskingsformidling.