Vil du stille til valg i UWC Norge?

Kjære UWC-medlemmer,

UWC Norges årsmøte nærmer seg, og vi er på jakt etter dyktige, engasjerte alumni og foreldre som kan tenke seg å gjøre en innsats for UWC. Har du lyst å stille til valg?

Styret i UWC Norge kalles nasjonalkomiteen og består av alumni og foreldre som jobber frivillig. Nasjonalkomiteen har over 20 medlemmer og er inndelt i ulike grupper. 11 personer er faste representanter på styremøter, og gruppene jobber sammen på ukentlig/månedlig basis. Du kan lese mer om nasjonalkomiteen og dens arbeid her: https://uwc.no/om-uwc/uwc-norge/

I denne omgang er vi på jakt etter folk til disse oppgavene:

  • Nettverk: Arrangementer for nye elever og alumni er svært viktig for nasjonalkomiteen. Nettverk har blant annet ansvar for å arrangere UWC-dagen, introhelg for nye elever og feiring av uteksaminerte elever.
  • Elevkontakt: Elevkontaktene har et spesielt ansvar for å følge opp nye og nåværende UWC-elever, og representerer nasjonalkomiteen i opptaket av nye elever.
  • Kommunikasjon: Kommunikasjonsgruppen har ansvar for ekstern kommunikasjon av UWC, samt intern informasjon ut mot medlemmer. Hovedprioriteten er å gjøre UWC- tilbudet kjent i Norge og rekruttere søkere.
  • Myndighetskontakt: Myndighetskontaktene jobber med å øke kjennskapen og støtten til UWC blant offentlige myndigheter. De jobber mot vår statlige samarbeidspartner DIKU, samt mot bl.a. Stortinget, Kunnskapsdepartementet, regjeringen og Lånekassen.
  • Fundraising: Denne gruppa jobber for å utvide gruppen av bidragsytere til UWC, blant annet med kampanjer overfor alumni og kartlegging av potensielle givere blant private og næringsliv.

Hvis du er interessert i å gjøre en innsats eller kjenner noen som kan være aktuelle, send en epost til valgkomiteen på valgkom@uwc.no.

Bor du ikke i Oslo? – Du trenger ikke å bo i Oslo for å stille til valg, så lenge du kan delta over Skype. I tillegg til vervene ser vi etter alumni som kan representere UWC utenfor Oslo som regionale koordinatorer, så meld deg gjerne til dette!

Vi ser frem til å høre fra deg!

Vennlig hilsen valgkomiteen

v/ Nils H. Korsvoll, Else M. Rafoss og Jon Morten Steinveg

 

For travel til å bidra akkurat nå? – Du kan enkelt bidra til og støtte UWC sitt arbeid ved å betale medlemskontingenten. Kontingenten er på 450 kr (250 kr for studenter og arbeidssøkende) og kan betales inn til konto 1503.66.34720, eller Vipps 18988.

Kanskje du er interessert i dette…