Viktige donasjoner til UWC Red Cross Nordics Survivor of Conflict-program

For andre gang har Anne Catrine Møller og Thorkil Hansen donert penger til den norske UWC-skolen, UWC Red Cross Nordic (UWCRCN). Pengene skal gå til underprivilegerte elever med en «Survivor of Conflict»-bakgrunn på UWC Red Cross Nordic.

Dette er virkelig en gladnyhet!

Møller og Hansen har donert 300 000 kroner. Pengene vil bli matchet med 50 prosent av Davis-UWC Impact fund. Dermed blir det til sammen 450 000 flere kroner til Survivor of Conflict-programmet.

På grunn av Møller og Hansens donasjoner kunne Tonio Lopez fra Colombia begynne UWCRCN sitt «foundation year» –program.

Tonio Lopez har mistet begge beinene sine, men er likevel veldig smidig og vanskelig å holde følge med på fotballbanen, ifølge Mostafizur Rahman, som er ansvarlig for utvikling og alumni på UWCRCN.

– Dette er virkelig en del av UWC-idealet, sier Mostafizur Rahman i UWCRCN, og legger til:

– I Norge er utdanningen gratis. Mange elever rundt omkring har virkelig ikke den samme tilgangen til god og gratis utdanning. Hvis man donerer til dette programmet, kan man hjelpe andre ved å investere i framtiden deres, sier han.

Grunnlagsåret på UWCRCN i Flekke fungerer som et kompetanse- og selvtillits-byggende utgangspunkt med mål om å fullføre IB-programmet.

Det er et skreddersydd kurs som fokuserer på engelsk språkutvikling, studieteknikker, og grunnleggende ferdigheter innenfor matte, naturfag, samfunnsfag. Det innebærer også utenomfaglige aktiviteter der man prøver å bygge opp tillit og en følelse av tilhørighet.

UWC Norge har også samlet inn donasjoner på til sammen 70 000 kroner til en elev med en Survivor of Conflict-bakgrunn. Disse pengene blir og matchet med Davis-fondet og resulterte dermed i 140 000 kroner.

Kanskje du er interessert i dette…