UWC Norge

UWC Norge er en frivillig medlemsorganisasjon bestående av alle tidligere og nåværende UWC-elever og lærere fra Norge. Organisasjonen drives uten profittmål og skal bidra til at UWC opprettholdes som livskraftig organisasjon med norsk deltakelse.

Styret i UWC Norge kalles nasjonalkomiteen, i likhet med tilsvarende strukturer i andre land. Nasjonalkomiteen består av alumni som jobber frivillig med nominasjon av elever, markedsføring av UWC, arrangementer for alumni og mye mer. Nasjonalkomiteen har over 20 medlemmer, og er inndelt i ulike grupper, deriblant nettverk som har ansvar for medlemsaktivitet og kommunikasjon som har ansvar intern og ekstern kommunikasjon. Foreldre til UWC-elever er også representert i nasjonalkomiteen. 

Nasjonalkomiteen velges av årsmøtet hvert år. Årsmøtet er UWC Norges høyeste organ hvor alle medlemmer er velkomne til å delta. 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) forvalter statens økonomiske tilskudd til UWC Norge. HK-dir er et forvaltningsorgan administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet. Tilskuddet skal benyttes til arbeidet med nominasjon av elever, markedsføring og finansiering knyttet til utdanningstilbudet. HK-dir organiserer nominasjonsprosessen i samarbeid med UWC Norge.

Styret i UWC Norge har nær kontakt med den norske UWC-skolen, UWC Red Cross Nordic. UWC Norge har en representant med vara i skolens styre. UWC Norge har også to representanter i skolens råd. Dette legger grunnlag for god kommunikasjon og gjensidig kontakt mellom de to institusjonene.

UWC Norges daglige drift opprettholdes av daglig leder Live Ramin Linnestad. Ta gjerne kontakt med henne per e-post (info@no.uwc.org) eller telefon 466 77 071 dersom du har spørsmål om UWC som du ikke finner svar på på nettsiden. 

Årsrapport

I årsrapporten kan du lese om UWC Norges arbeid det siste året. Om våre strategier og kommunikasjon utad, og ikke minst om hvordan studentene har det på skolene.

Medlemmer i Nasjonalkomiteen

Leder: Johannes Liland

Nestleder: Andreas Dahlen Røijen

Elevkontakt

Leder: Stine Mariell Samland

Vara:  Mia Petronella Piacentino Synnestvedt

Mia Berntsen Løvø

Baste Brynsrud

Foreldrerepresentant

Leder: Inga Dansberg

Vara:  Oliver Kacelnik

Fundraising

Leder:  Diana Huynh

Vara: Haakon Fossum Sagbakken

Kommunikasjon

Leder: Elise Authen

Vara: Karolina Minda

Ragna Marie Engseth

Margrete Hovda

Martin Asprusten

Nettverk

Leder: Linnea Steinveg

Vara: Rakel Hamre

Hans-Petter Jacobsen

Siren Borge

Økonomi

Leder: Ingvild Oxaas Vie

Vara: Lars Olav Flakkenberg

Myndighetskontakt

Leder: Solveig Hillestad

Vara: Sine Schei

Styremedlemmer med spesialkompetanse

Sofie Flakk Slinning

Bjørn Kloumann Bekken

Vara: Espen Stedje

Vara: Lene Tangevald-Jensen

Regionale grupper

I tillegg til styret i Oslo, har UWC Norge regionale grupper rundt om i landet. Vi er alltid på jakt etter koordinatorer til å lede arrangementer i ulike byer i Norge, så dersom du er interessert vil vi gjerne høre fra deg!