UWC Norge

UWC Norge er en frivillig medlemsorganisasjon bestående av alle tidligere og nåværende UWC-elever og lærere fra Norge. Organisasjonen drives uten profittmål og skal bidra til at UWC opprettholdes som livskraftig organisasjon med norsk deltakelse.

Styret i UWC Norge kalles nasjonalkomiteen, i likhet med tilsvarende strukturer i andre land. Nasjonalkomiteen består av alumni som jobber frivillig med nominasjon av elever, markedsføring av UWC, arrangementer for alumni og mye mer. Nasjonalkomiteen har over 20 medlemmer, og er inndelt i ulike grupper, deriblant nettverk som har ansvar for medlemsaktivitet og kommunikasjon som har ansvar intern og ekstern kommunikasjon. Foreldre til UWC-elever er også representert i nasjonalkomiteen. 

Nasjonalkomiteen velges av årsmøtet hvert år. Årsmøtet er UWC Norges høyeste organ hvor alle medlemmer er velkomne til å delta. 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) forvalter statens økonomiske tilskudd til UWC Norge. HK-dir er et forvaltningsorgan administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet. Tilskuddet skal benyttes til arbeidet med nominasjon av elever, markedsføring og finansiering knyttet til utdanningstilbudet. HK-dir organiserer nominasjonsprosessen i samarbeid med UWC Norge.

Styret i UWC Norge har nær kontakt med den norske UWC-skolen, UWC Red Cross Nordic. UWC Norge har en representant med vara i skolens styre. UWC Norge har også to representanter i skolens råd. Dette legger grunnlag for god kommunikasjon og gjensidig kontakt mellom de to institusjonene.

UWC Norges daglige drift opprettholdes av daglig leder Ann Charlott Wardle. Ta gjerne kontakt med henne per e-post (info@no.uwc.org) eller telefon 466 77 071 dersom du har spørsmål om UWC som du ikke finner svar på på nettsiden. 

Årsrapport

I årsrapporten kan du lese om UWC Norges arbeid det siste året. Om våre strategier og kommunikasjon utad, og ikke minst om hvordan studentene har det på skolene.

Medlemmer i Nasjonalkomiteen

Leder: Kaia Tetlie

Nestleder: Andreas Dahlen Røijen

Elevkontakt

Leder: Sergio Prin-Sand

Vara:  Ingvill Maria Daatland Hekne

Foreldrerepresentant

Leder: Kristin Grøntoft

Vara:  Siri Bull Engelstad

Fundraising

Leder:  Johannes Liland

Vara: Charlotte Kragerud

Kommunikasjon

Leder:  Haakon Rønn Stensæth

Vara: Viktoria Jorde Hellebø

Severin Schirmer

Sunniva Roligheten

Lina Vågene

Nettverk

Leder: Synnøve Lill Paulen

Vara: Petter Hiis Bergh

Katrine Opheim

Maren Fosser

Økonomi

Leder: Helene Føyn

Vara: Ulrikke Lien

Myndighetskontakt

Leder: Marius Heiberg

Vara: Jenny Hovland Johanson

Styremedlemmer med spesialkompetanse

Ivar Lund-Mathiesen

Bjørn Kloumann Bekken

Vara: Espen Stedje

Vara: Lene Tangevald-Jensen

Regionale grupper

I tillegg til styret i Oslo, har UWC Norge regionale grupper rundt om i landet. Vi er alltid på jakt etter koordinatorer til å lede arrangementer i ulike byer i Norge, så dersom du er interessert vil vi gjerne høre fra deg!