Tre av DN sine ledestjerner under 30 er UWC-alumni

Sunniva Roligheten, Tiril Høye Rahn og Alexander Bakke, tre av DN sine «30 ledestjerner under 30 år som vil gjøre verden bedre», er alle UWC-alumni. Ifølgje juryen er ei ledestjerne nokon som arbeider aktivt for å framme eit eller fleire av FN sine bærekraftmål og som har utmerka seg med idear, handlekraft eller leiareigenskapar og vilje til å utfordre etablerte sanningar.

Alexander Bakke etablerte selskapet som i dag heiter Concept Zero i 2018, medan han hadde eit «friår» etter UWC Mahnidra College i India. Formålet til selskapet er å endre unødvendig forbruk av eingongsprodukt, gjennom å skape ein kultur der gjenbruk og nullsvinn vert prioritert. Alternativet kan vere både berekraftig og lønnsamt. Tidlegare har Alexander fortalt korleis UWC-opplevinga han bidrog til å utvikle selskapet:

«På mange måter ga UWC grunnlaget for Concept Zero. Vi hadde et eget entreprenørskapsprogram med inspirerende lærere og gjesteforelesere som ga et solid grunnlag for min interesse rundt entreprenørskap. Jeg fikk møte mange spennende mennesker som hadde startet firmaer selv. På Mahindra hadde jeg også mange klassekamerater som var interesserte i entreprenørskap og det var i det hele tatt en veldig god kultur for prosjektbasert læring og entreprenørskap.

Under entreprenørskapsprogrammet var det stort fokus på dagens globale utfordringer, og jeg jobbet spesielt mye med temaene urbanisering og urbant storforbruk.

Ofte blir entreprenørskapsprogrammer abstrakte og teoretiske, og man kan risikere å stå igjen med begrenset kunnskap om hvordan man faktisk skal gå fra idé til virkelighet. Dette er fordelen med entreprenørskap på UWC – man får personlig veiledning gjennom to år fra mennesker med helt ulike bakgrunner, synspunkter og mye relevant erfaring.

Vi fikk også stort handlerom til å utvikle og jobbe med idéer selv, og ikke minst implementere disse. Dette i kombinasjon med en mangfoldig og ivrig elevgruppe gjorde entreprenørskap til noe av det beste med UWC-opplevelsen min. Man får et godt utgangspunkt til å starte for seg selv etter to år på UWC – Concept Zero har blitt såpass stort på kort tid mye grunnet fundamentet som ble lagt gjennom entreprenørskapsprogrammet og erfaringene jeg fikk på UWC, og ikke minst et sterkt globalt nettverk som kan bistå lokalt når det trengs.»

Sunniva Roligheten var elev ved Red Cross Nordic frå 2017-2019. Etter dette gjekk ferden vidare til Oslo for å jobbe fulltid på kontoret til Operasjon Dagsverk, ein årleg solidaritetsaksjon for norske elevar. Grunntanken er at ungdom i Noreg skal jobbe ein dag for at ungdom andre stadar i verda kan få moglegheit til å ta ei utdanning. For Sunniva representerer både OD og UWC noko av det same, ungdomsmedverknad er viktig og nyttar å heve stemma.

«OD og UWC representerer litt av det samme for meg, og det er derfor jeg jobber med OD nå. Det gir meg nyttige erfaringer, det er skikkelig gøy og jeg får muligheten til å bidra til å lage en veldig kul kampanje til ett av OD sine prosjekter (og i samme slengen gjøre verden bitte, bitte litt mer rettferdig).»

I år debuterte ho også som forfattar med å gje romanen «Når alt er av papir», som hausta mykje god kritikk, mellom anna i NRK.

Alumni frå UWC Robert Bosch College i Tyskland, Tiril Høye Rahn, studerer internasjonale relasjonar ved Oxford. Der fordjupar ho seg i fredsbevarande arbeid i Midtausten og arabisk. I 2020 grunnla ho Oxford Diplomatic Society som fokuserer på involvering av ungdom I konflikter, medvit rundt flyktningar, samt positive ringverknadar av diplomati. Om opplevinga av å vere på UWC-skulen under flyktningkrisa i 2014 deler ho følgjande refleksjonar med Dagens Næringsliv:

«Der eg bodde ble biblioteket gjort om til et flyktningsenter, og vi hadde integreringsprogrammer og språkopplæring. Eg så at flyktningene virkelig var et biprodukt av vold og krig og angrep på sivile. Det føltes mer riktig å bruke ressurser på å håndtere koflikten i seg selv.»

Du kan stemme på DN sine ledestjerner her.

Kanskje du er interessert i dette…