Til minne om David Sutcliffe og Colin Jenkins

Det er med sorg vi har mottatt meldingen om David Sutcliffe og Colin Jenkins bortgang, henholdsvis 85 og 80 år gamle.

David Sutcliffe begynte som lærer på Atlantic College i 1962 og tjenestegjorde som rektor fra 1969 til 1982. Han deltok i etableringen av UWC Duino og ble skolens første rektor i 1982 frem til 2001. Han var en pådriver i arbeidet med å etablere UWC Mostar, som ble åpnet i 2006.

Colin Jenkins begynte som lærer på Atlantic College i 1971, og tjenestegjorde bl.a. som Housemaster, Director of Studies og som mangeårig rektor på Atlantic College.

Det er to betydningsfulle personer i UWC-bevegelsens historie som nå er gått bort. De vil bli dypt savnet av sine mange tidligere elever og kolleger.

Kanskje du er interessert i dette…

Savner du UWC-engasjementet og UWC-folka?

Savner du UWC-engasjementet og UWC-folka?

UWC Norge er på jakt etter dyktige, engasjerte og motiverte alumni som kan tenke seg å gjøre en innsats for UWC. Nasjonalkomiteen i UWC Norge består av over 20 alumni som jobber frivillig i ulike grupper som steller med arrangementer, promotering, elevkontakt og mye annet.

Bli betre kjend med fire UWC-alumni innan akademia

Bli betre kjend med fire UWC-alumni innan akademia

Etter to år ved ein UWC-skule er moglegheitene mange. Her kan du lese om fire UWC-alumni som alle har teke steget vidare inn i akademia – med kvar sine vidt ulike forskingsfelt. Nils H. Korsvoll, Sirianne Dahlum, Ragnhild Freng Dahle og Marte C.W. Solheim er alle fire ein del av Akademiet for yngre forskere, ein tverrfagleg møteplass og forskingspolitisk plattform for yngre forskarar samt en pådrivar for nyskapande forskingsformidling.