Til minne om David Sutcliffe og Colin Jenkins

Det er med sorg vi har mottatt meldingen om David Sutcliffe og Colin Jenkins bortgang, henholdsvis 85 og 80 år gamle.

David Sutcliffe begynte som lærer på Atlantic College i 1962 og tjenestegjorde som rektor fra 1969 til 1982. Han deltok i etableringen av UWC Duino og ble skolens første rektor i 1982 frem til 2001. Han var en pådriver i arbeidet med å etablere UWC Mostar, som ble åpnet i 2006.

Colin Jenkins begynte som lærer på Atlantic College i 1971, og tjenestegjorde bl.a. som Housemaster, Director of Studies og som mangeårig rektor på Atlantic College.

Det er to betydningsfulle personer i UWC-bevegelsens historie som nå er gått bort. De vil bli dypt savnet av sine mange tidligere elever og kolleger.

Kanskje du er interessert i dette…