Til minne om David Sutcliffe og Colin Jenkins

20/11/2019

Det er med sorg vi har mottatt meldingen om David Sutcliffe og Colin Jenkins bortgang, henholdsvis 85 og 80 år gamle.

David Sutcliffe begynte som lærer på Atlantic College i 1962 og tjenestegjorde som rektor fra 1969 til 1982. Han deltok i etableringen av UWC Duino og ble skolens første rektor i 1982 frem til 2001. Han var en pådriver i arbeidet med å etablere UWC Mostar, som ble åpnet i 2006.

Colin Jenkins begynte som lærer på Atlantic College i 1971, og tjenestegjorde bl.a. som Housemaster, Director of Studies og som mangeårig rektor på Atlantic College.

Det er to betydningsfulle personer i UWC-bevegelsens historie som nå er gått bort. De vil bli dypt savnet av sine mange tidligere elever og kolleger.

Kanskje du er interessert i dette…