Survivors of Conflict – et unikt program ved UWC Red Cross Nordic

 

Gi en julegave som varer livet ut til en fremtidig UWC-elev!

Vi samler inn penger til et stipend ved UWC Red Cross Nordic til en ungdom rammet av krig og konflikt.

Sammen med filantrop og UWC-støttespiller Shelby Davis har alumni og venner av UWC allerede sørget for donasjoner for 60 000 kr!

Vi er godt på vei mot målet om et fullt stipend på 300 000 kr.

 

Et unikt program ved UWC Red Cross Nordic

I samarbeid med Røde Kors sitt rehabiliteringssenter på Vestlandet, Hauglandsenteret, har UWC RCN en unik mulighet til å ta imot elever fra konfliktsoner som trenger spesiell oppfølging gjennom programmet Survivors of Conflict. Sammen kan de sørge for utdanning og rehabilitering for ungdom med varige skader fra krig og konflikter, og gi dem nødvendig tilrettelegging i hverdagen. Målet med programmet er å gi elevene de verktøyene de trenger for å kunne returnere til hjemlandet som ressursterke og aktive medlemmer av samfunnet.

De fleste elevene tatt opp gjennom Survivors of Conflict får muligheten til å ta et forberedende år som danner et godt faglig grunnlag før de tar fatt på det toårige og krevende IB-dipolomaet. Mangfold bland elevene er en verdi som står sterkt på UWC RCN og skolen jobber kontinuerlig med å kunne ta imot og tilrettelegge for elever med varierende bakgrunn.

Utgiftene knyttet til rehabilitering for deltakerne i Survivors of Conflict finansieres av Utenriksdepartementet, mens UWC RCN deler ut stipender til å dekke skolepenger, lommepenger og reise, i tillegg til det ekstra forberedende året. 

UWC Norge er svært imponert over arbeidet UWC RCN gjør på dette området og ønsker å engasjere alumni og andre venner for å kunne samle inn penger til å dekke et fullt stipend til en elev tatt opp gjennom Survivors of Conflict med oppstart neste høst.

 

For å dekke alle kostnadene til et stipend på RCN må UWC Norge samle inn 300 000 kr. Vi vil oppfordre alle UWC-venner til å være med å bidra til at en Survivor of Conflict får muligheten til å gå på UWC kan du donere ønsket beløp ved å bruke:

Hver donerte krone dobles gjennom Davis-UWC IMPACT Challenge, der Shelby Davis donerer tilsvarende beløp som skolene klarer å samle inn til stipend.

Kanskje du er interessert i dette…