Søknaden for 2022 er åpen!

Nysgjerrig på verden? Eller kanskje du kjenner en engasjert ungdom?

Nå har søknadsskjemaet til United World Colleges åpnet!

Hvert år får 40 norske elever tilbud om å studere og fullføre videregående ved de ulike UWC-skolene over hele verden. Kanskje er du en av dem neste år!

United World Colleges (UWC) er en global utdanningsbevegelse som samler ungdom fra hele verden på videregående skoler i 18 land. Toårig opphold på UWC er et godt alternativ til utveksling hvis du i tilegg til å ville oppleve et annet land vil bli utfordret faglig og bli kjent med engasjerte personer fra hele verden.

10 av de som blir tatt opp går på skolen UWC Red Cross Nordic i Norge, og de andre fordeles på skoler i land som Armenia, Kina, India, Swaziland, USA og Nederland. Opptak av elever​ foretas av Diku og UWC Norge. Alle de norske elevene får stipend fra Lånekassen og et eget statsstipend. Elevene søker det året de fyller 17 år og mens de går i 1. klasse på videregående.

Les mer om søknadsprosessen og om UWC.

Søknadsfristen er 25. januar 2022. Du kan stille spørsmål til de nåværende UWC-elevene i søkergruppen, til UWC-kontoret på e-post eller via skjemaet nederst på denne siden.

Les mer om UWC under:

Visjon

UWC sin visjon er å gjøre utdanning til en kraft for å forene mennesker, nasjoner og kulturer for fred og en bærekraftig fremtid.

Internasjonal forståelse på tvers av grenser

UWC ble grunnlagt under den kalde krigen i 1962, og hadde som mål å fremme fred. Bevegelsen var inspirert av den banebrytende tyske pedagogen Kurt Hahn, som så for seg en skole hvor unge mennesker fra hele verden kunne studere og bo sammen. Han ønsket å skape økt internasjonal forståelse og toleranse på tvers av etniske, religiøse og politiske grenser.

Unikt nettverk av UWC-skoler og anerkjent utdanning

I dag går elever fra over 100 land på 18 UWC-skoler på fire kontinenter. Fire av skolene inkluderer barn og unge fra 2-19 år, mens de andre har elever i aldersgruppen 16-19 år. Skolene følger den verdenskjente International Baccalaureate (IB) Diploma-læreplanen. Bidrag i samfunnet, kreative aktiviteter og utendørs utfordringer er en viktig og integrert del av UWC sin unike tilnærming til utdanning.

Lærere på UWC er engasjerte for fagene og investert i elevenes læring og trivsel.
UWC skolene har engasjerte lærere fra hele verden

Utdanning uavhengig av sosioøkonomisk situasjon

UWC tror på mangfold blant elevene og at utdanning skal være uavhengig av studentens sosioøkonomiske situasjon. I dag får over 70 prosent av UWC-elever enten full eller delvis finansiell bistand. I Norge er tilbudet støttet av staten, og elevene betaler en egenandel på 40 000 kroner i året og kan søke om et behovsprøvd tilleggsstipend for å dekke egenandelen.

Å gjøre en forskjell

Etter UWC har mange elever gått videre til å jobbe mot en mer fredelig og bærekraftig fremtid, på flere ulike måter. Til dags dato har UWC et verdensomspennende nettverk av over 60 000 alumni, blant andre kong Willem-Alexander av Nederland, TV2-direktør Olav Sandnes og høyesterettsdommer Wenche Arntzen.

UWC USA ligger i delstaten New Mexico

Lyst å vite mer?

Kanskje du er interessert i dette…