Spørsmål og svar

Hva er UWC?

Hva er UWC?

UWC er en internasjonal bevegelse som arbeider for å forene mennesker, nasjoner og kulturer gjennom utdanning for fred og en bærekraftig fremtid. Bevegelsen ble grunnlagt under den kalde krigen og består i dag av 17 videregående skoler, flere sommerprogrammer og 159 frivillige nasjonalkomitéer verden over.

Som elev går man på UWC de to siste årene av videregående skole. Alle UWC-skolene følger den internasjonalt anerkjente IB-læreplanen.

Hvor mange skoler er det? Er opplevelsen på de ulike skolene forskjellig?

UWC-bevegelsen er i stadig vekst og i dag består den av 17 skoler på fire kontinenter. Hver skole er unik på sin måte: de er preget av omgivelsene, klimaet og den kulturelle konteksten. Fellesnevneren for alle skolene er at elevene kommer fra mange forskjellige nasjoner og samfunnsklasser. Elevene og de ansatte bidrar med sin bakgrunn og kultur og skaper et pulserende og levende læringsmiljø med læring i og utenfor klasserommene.

Hvordan er UWC-tilbudet støttet av norske myndigheter?

UWC Norge har ansvar for å velge ut og følge opp norske UWC-elever i samarbeid med Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku).

UWC- og Lycéeordningene er de eneste videregående utdanningsprogrammene utenfor norden som støttes av Lånekassen.

Utdanningen

Hva er forskjellen på UWC og utvekslingsprogrammer?

Her er noen viktige forskjeller:

 • UWC er et toårig tilbud. Som elev følger du IB-læreplanen og du tar ikke VG3 på norsk skole.
 • Som UWC-elev bor du på internat ved skolen og ikke i vertsfamile
 • UWC-tilbudet tilbys i et samarbeid med norske myndigheter, og myndighetene bidrar med et stipend gjennom Lånekassen og et eget statsstipend for UWC-elever. Denne siden gir en oversikt over hva man betaler som norsk UWC-elev. UWC Norge tilbyr også behovsprøvde stipender for å dekke egenandelen og andre kostnader med UWC for familier som sliter med å betale dem.
 • UWC Norge er en frivillig stiftelse og medlemsorganisasjon som drives av tidligere elever, med støtte fra en organisasjonssekretær og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku).
Hva er IB?

International Baccalaureate (IB) Diploma Programme (DP) er et globalt anerkjent undervisningsprogram for elever fra 17-19 år som legger et godt forberedende grunnlag for å ta høyere utdanning på universitetsnivå.

Hvilke fag kan man ta som norsk IB-elev?

IB-fagene er delt inn i seks kategorier:

 1. Language A
 2. Language A/B/ai
 3. Individuals and Societies
 4. Experimental Science
 5. Mathematics and Computer Science
 6. The Arts

Elevene tar ett fag fra hver kategori med unntak av Arts som kan byttes ut med et fag fra en annen kategori. Minst tre av fagene må tas på Higher Level som innebærer flere undervisningstimer enn fag på Standard Level.

Det er et krav fra Lånekassen for norske elever å ha norsk som et av fagene. To av skolene (RCN og Atlantic) har egen norsklærer, og på de resterende UWC-skolene innebærer dette å ta Norwegian Self Taught.

De ulike UWC-skolene tilbyr ulike fag i hver kategori, og du finner mer informasjon om fagtilbudene på hjemmesidene til skolene.

Hvilke fag og CAS-aktiviteter har de ulike skolene?

De ulike fagene og CAS-aktivitetene ved skolene varierer noe fra år til år, og UWC Norge har ingen fullstendig oversikt. De ulike skolene publiserer informasjon om fag og CAS-aktiviteter på hjemmesidene sine, og vi kan sende en e-post til de norske elevene ved skolen hvis du har spesifikke spørsmål.

Hvilken akademisk støtte får jeg på UWC?

Som UWC-elev blir du som regel undervist i små klasser. UWC-lærerene har som regel master- eller doktorgrad i fagene de underviser i, og lang erfaring med undervisning på UWC-skoler eller andre internasjonale skoler.

I tillegg til faglærerere gir de fleste skolene elevene egne kontaktlærere, og de har også egne universitetsrådgivere. Ordningene på hver skole varierer noe, og vi oppfordrer deg til å ta kontakt om du har mer spesifikke spørsmål.

Hvilken støtte får elevene til å lære norsk?

Alle elevene som blir sendt fra den norske nasjonalkomiteen må ta norsk på morsmålsnivå som gruppe 1-fag:

 • Noen skoler (Atlantic i Wales og Red Cross Nordic i Flekke) underviser i norsk, og her følger elevene undervisningen.
 • Ved de andre skolene tar elevene faget som school-supported self taught. Det betyr at de får hjelp og en del felles undervisning av skolen og gjør deler av forberedelsene på egen hånd. Jon Morten Steinveg har laget en oversikt over norsk self taught for UWC Norge som gir en god oversikt over faget.

I tillegg til norsk tar elevene minst et annet språkfag som gruppe 2-fag. Det kan være på morsmålsnivå, andrespråknivå eller nybegynnernivå. Eleven kan også velge å ta et tredje språk som valgfag i gruppe 6.

Hvordan fungerer CAS?

CAS (Creativity, Action and Service) er et aktivitetsprogram som er en obligatorisk del av IB-utdannelsen. Som elev er du del av minst en kreativ aktivitet, en idrett og en samfunnsnyttig tjeneste. CAS-programmet er en viktig del av UWC-utdannelsen og de ulike skolene tilbyr ulike aktiviteter avhengig av hva lokalmiljøet etterspør og skolen kan tilby. Du kan også starte dine egne CAS-aktiviteter!

Noen eksempler på CAS-aktiviteter er:

 • Creativity: Modell-FN, debatt, teater, astronomiklubb og dans
 • Action: Klatring, kampsport, seiling, rugby, jogging og håndball
 • Service: Arbeid i flyktningleirer, med eldre eller med gatehunder
Kan jeg få spesiell studiekompetanse og f.eks. studere medisin i Norge med IB?

Samordna opptak har en oversikt over hvordan man får fordypningspoeng for språk og realfag gjennom IB på denne siden.

Reglene på denne siden forklarer hvordan fagkrav fra videregående konverteres til IB-fag:

 • Fysikk, kjemi eller biologi på stardard level tilsvarer Fysikk 1, Kjemi 1 eller Biologi 1.
 • Fysikk, kjemi eller biologi på higher level tilsvarer Fysikk 1+2, Kjemi 1+2 eller Biologi 1+2.
 • Matematik-varianten Mathematical studies SL tilsvarer Matematikk S1 + S2
 • Andre matematikk-varianter tilsvarer Matematikk R1 + R2

Det er mulig å ta to realfag i tillegg til matematikk gjennom UWC ved å ta et realfag i stedet for et fag i gruppe 6. De fleste UWC-skolene legger opp timeplanene slik at man kan ta matte, fysikk og kjemi, og dermed få rett fagkombinasjon for å kunne kvalifisere for opptak til medisinstudiet i Norge, men man bør sjekke med den skolen man eventuelt får tilbud om plass på om den fagkombinasjonen man ønsker er mulig.

Opplevelsen

Er det trygt å gå på UWC?

Ja! UWC-skolene har et sterkt fokus på sikkerhet og mental helse, og arbeider for at elevene skal få utfordre seg selv innenfor trygge rammer. Skolene, UWC International og UWC Norge har krise- og risikoplaner, og alle skolene har ansatt helsepersonell og nære samarbeid med lokale helsetjenester.

Hva er prosjektuker og hvilke prosjekter har norske UWC-elever deltatt i?

De fleste skolene setter av uker der elevene organiserer egne prosjekter med utgangspunkt i CAS-programmet. Man kan for eksempel hjelpe flyktningbarn i Paris, reise på seiltur, organisere et engelskkurs eller lage en dokumentar.

I denne elevbloggen forteller Gaute om sin prosjektuke på UWC Dilijan.

Hvilke regler gjelder for elevene ved de ulike skolene?

For å skape et trygt og lærerikt miljø har de ulike UWC-skolene regler som alle elevene skal følge. Alle UWC-skolene følger Common Rules of Conduct, som du finner her. Hver skole har også vedtatt egne regler som er tilpasset lokale forhold.

Hvilken psykososial støtte får elevene?

Psykososial støtte er et prioritert område for UWC. De ulike skolene har ulike tilbud til elevene, og har mer informasjon på sine nettsider. 

Hvilken støtte får elevene av UWC Norge under oppholdet?

Det er de ulike UWC-skolene som i hovedsak ivaretar elevene som er på UWC, og som har ansvaret for elevene mens de er på UWC.

Vi i UWC Norge ønsker å hjelpe elevene med tips og veiledning før de reiser ut på UWC, og organiserer en introhleg for elever som blir tatt opp i juni, der de møter frivilige fra UWC Norge og nåværende elever. Vi holder også kontakt med elevene underveis og ønsker å høre om hvordan de har det, og vi er et kontaktpunkt for elevene dersom de opplever problemer eller trenger noen å prate med eller dersom de trenger råd i konkrete saker.

Hvor kan jeg lese mer om hvordan det er å gå på UWC?

Her kan du lese om livet på de ulike UWC-skolene.

Hvordan er en vanlig dag på UWC?

Det finnes ingen vanlig dag på UWC! Takeoverene våre på Instagram og elevbloggen vår gir noen innblikk i skolehverdagen.

Du kan også lese glimt fra alle UWC-skolene på skolesiden.

Kan elevene reise i helgene og feriene når de går på skolene?

UWC-elevene reiser mye i nærområdet, både på skoleprosjekter og i egen regi. Hver UWC-skole har egne regler, og som oftest kan elevene reise hvis de får lov av foresatte.

Når starter skoleåret ved de ulike skolene? Reiser elevene hjem i feriene?

Skolene har ulik skolestart. De aller fleste starter i august eller tidlig i september, og Waterford Kamhlaba-skolen i Swaziland starter i januar. De fleste skolene organiserer en introduksjonsuke eller to før skolehverdagen braker løs for fullt. Elevene får endelig informasjon om nøyaktig skolestart etter opptak.

De fleste norske elevene reiser hjem i sommer- og vinterferiene, men noen blir på skolen, besøker venner eller finner på andre ting!

Livet etter UWC

Hvor jobber norske alumni?

Overalt fra Høyesterett til Utenriksdepartementet til forlag til egne bedrifter. Du kan lese om ulike alumni og hva de driver med i Alumnibloggen.

Hvor og når møtes UWC-alumni etter UWC i og utenfor Norge?

I de fleste store byer rundt i verden organiserer UWC-alumni Second Saturday at Six, sosiale treff med andre UWC-ere den andre lørdagen hver måned kl. 18:00. I tillegg organiserer UWC-alumni i mange byer arrangementer på UWC-dagen, 21. september.

UWC Norge arrangerer sommerfest og julebord for norske UWC-alumni hvert år.

Hvor studerer norske UWC-alumni?

UWC-alumni finner på my eforskjellig etter UWC. Noen tar friår og deltar i prosjekter som Semester at Sea eller Global Citizenship Year, andre studerer i Norge, andre steder i Europa, eller utenfor Europa. Du kan lese om ulike alumni i Alumnibloggen.

Søke på UWC

Får jeg svar også hvis man ikke kommer på intervju? Får jeg vite hvorfor jeg ikke ble kalt inn på intervju?

Alle søkere får tilbakemelding på om de blir invitert til intervju eller ikke.

Nominasjonskomiteen kan dessverre ikke gi en begrunnelse på avslag til hver enkelt søker. Komiteen ser på faktorer som karakterer, fritidsaktiviteter, sosialt engasjement, og det personlige essayet når de vurderer søkandene. Dersom du ikke blir innkalt til intervju, må dette sees i sammenheng med den sterke konkurransen.

Går det fint å gå på UWC selv om jeg sliter med matte, engelsk eller et annet fag, eller om jeg bare kan norsk og engelsk?

Ekspertene ser på alle karakterene, og du kan søke selv om du sliter med enkeltfag.

IB-undervisningen skjer på engelsk, og du vil lære veldig mye engelsk på UWC. Mange UWC-elever kan relativt lite engelsk når de kommer på UWC. 

Du trenger ikke å kunne flere fremmedspråk enn engelsk for å gå på UWC. Du trenger for eksempel ikke kunne spansk for å være elev i Costa Rica eller kinesisk for å være elev i Kina.

Hva koster det? Hva inkluderer skolepengene?

UWC skal være et tilbud uavhengig av betalingsevne. Fordi tilbudet er støttet av statene betaler elevene kun en egenandel av skolepengene. Det er også mulig søke om et behovsprøvd stipend for å dekke skolepengene og andre kostnader ved å gå på UWC.

Du finner mer informasjon om hva det koster å gå på UWC og støtteordningene våre på denne siden.

Hvem er den typiske norske UWC-eleven?

Den typiske norske UWC-eleven finnes ikke! Felles for de fleste er at de har en lidenskap for noe — alt fra speiding til fotball til scenekunst til journalistikk eller politikk.

Hvem kan søke på UWC gjennom den norske nasjonalkomiteen?

denne siden finner du reglene for hvem som kan søke opptak til UWC gjennom den norske komiteen.

Hvor gode karakterer må jeg ha og hvor viktig er karakterene for søknaden min?

Komiteen som vurderer søknaden din ser ikke kun på karakterene når de vurderer søknaden, men på søknaden som en helhet. Karakternivået bør vise at du kan bestå og ha en god opplevelse på IB, men komiteen forventer hverken et veldig høyt karaktersnitt eller at du ikke har en lav enkeltkarakter eller tre.

Hvor mange norske elever søker på UWC hvert år?

Det varierer en del fra år til år, men har ligget rundt 150 i snitt. Det er en del flere jenter enn gutter som søker.

Hvordan foregår utvelgelsen av UWC-elever?

Du kan lese om de ulike stegene i søknadsprosessen her.

Hvordan fungerer støtte fra Lånekassen?

Lånekassen betaler ut støtte direkte til elevene. Utstyrs- og resiestipendet beholder elevene selv, resten bestales inn til UWC Norge sammen med egenandelen. UWC Norge betaler så skolepengene på elevens vegne.

Støtten fra Lånekassen er en særordning for UWC-elever. Støtten blir gitt som stipend og teller ikke som en del av årene eleven har rett på støtte til høyere utdanning.

Vi sender ut mer praktisk informsjon etter evt. opptak.

Kan jeg bytte skoler underveis eller gå bare ett år på UWC?

UWC er et toårig skoleløp på en UWC-skole som er uavhengig av det norske skolesystemet. Vi har ingen ettårige tilbud, og det er ikke aktuelt å bytte skoler i løpet av utdanningen.

 

Kan jeg møte nåværende UWC-elever?

De nåværende UWC-elevene svarer på spørsmål i søkergruppen på Facebook, og vi kan også formidle kontakt med nåværende elever om du sender en e-post til UWC Norge.

Gjennom året arrangerer UWC-elevene skolebesøk og infomøter over hele landet, du finner informasjon om dem på Facebooksiden vår og kan gjerne sende oss en e-post hvis du ønsker et skolebesøk eller infomøte der du bor!

Kan jeg søke på en bestemt skole?

I utgangspunktet søker du om en plass på alle UWC-skolene. Om du har spesielle ønsker om å gå på noen av skolene (f.eks. på grunn av at de tilbyr spesielle fag du ønsker å ta) kan du skrive det i søknaden og nevne det på intervjuet.

Hvis du får tilbud om en plass på UWC, får du tilbud om å gå på en bestemt UWC-skole. Det tilbudet er endelig og vil ikke bli endret. Dersom det er skoler du ikke ønsker å gå på, er det derfor viktig at du gir beskjed om det i søknaden og under intervjuet.

Kan jeg søke på UWC selv om jeg har fysiske/psykiske handikap?

Ja, UWC-skolene ønsker et mangfold blant elevene og legger til rette for at alle skal ha muligheten til å gå på UWC uavhengig av handikap. Fordi mulighetene for tilrettelegging varierer fra skole til skole er det viktig at informerer komiteen om eventuelle behov for tilrettelegging.

Må jeg ha tatt T-matte for å søke på UWC?

Absolutt ikke, det er mange UWC-ere som tok P-matte og klarer seg helt fint på UWC!

UWC-søknaden

Hva skal jeg fylle ut i de ulike delene av søknaden?

Her er svar på spørsmålene vi har fått inn tidligere. Om du har spørsmål til andre felt, kan du ta kontakt på e-post eller spørre i søkergruppen.

 

SpørsmålSvar
Current class levelVG1
Other languagesTa med språk du har lært hjemme eller på skolen
Hvor mange underskrifter fra foresatte?En underskrift er nok
Mangler vitnemål fra ungdomsskolenKontakt skolen for å få nytt
Laste opp pass i farge eller svart/hvitt?Begge deler går fint
Hvordan kan jeg skrive en god søknad?

For å skrive en god søknad er det viktig å forstå hva UWC er (se spesielt på kjerneverdiene) og hva en UWC-utdanning innebærer. Søknaden din bør vise at du kan bidra positivt til — og få en god opplevelse på — UWC. Komiteen ser på faktorer som karakterer, fritidsaktiviteter, sosialt engasjement, og det personlige essayet når de vurderer søkandene.

 • Her kan du lære mer om skolene og her kan du lese hvordan elevene har det på skolene
 • Her kan du lese tips fra et tidligere medlem av opptakskomiteen. Her og her kan du lese (uoffisielle) tips til UWC-søknaden fra nåværende UWC-elever.
 • Her kan du melde deg inn i Facebook-gruppen «UWC-søkere 2019» og stille spørsmål til nåværende elever
Hvordan søker jeg?

Du søker ved å fylle ut dette søknadsskjemaet innen søknadsfristen. Du søker og får tilbakemelding på søknaden din elektronisk, så det er viktig at du oppgir riktig e-postadresse og sjekker den ofte.

Kan jeg sende inn vedlegg etter at søknadsfristen er gått ut?

Alle vedlegg skal være med når du sender inn søknaden slik at alle kan vurderes på likt grunnlag. Hvis du ikke kan sende inn alle vedlegg ved søknadsfristen, må du ta kontakt med Diku på uwc@diku.no før fristen går ut.

Det er to ukers frist på å ettersende karakterer – altså må karakterene være inne 8.februar. Du vil få en bekreftelse på at vi har mottatt ettersendt karakterutskrift innen tre arbeidsdager. Har du ikke mottatt bekreftelse innen dette, kan du ta kontakt med Diku på uwc@diku.no.

Kan jeg skrive lengre essay eller legge ved vedlegg dere ikke ber om, som læreruttalelser og legeattester?

Nei, sikriv en så god søknad som du kan innenfor kravene som fremgår av søknadsskjemaet.

For lange essay eller vedlegg vi ikke ber om trekker ned totalinntrykket og blir ikke lest.

Kan jeg søke etter fristen?

Nei, søknader som blir sendt inn etter fristen blir ikke lest.

Må jeg legge ved legeattest eller læreruttalelser når jeg sender inn søknaden?

Nei, vi etterspør vi ikke lenger legeattest eller læreruttalelser.

Når åpner neste års søknad?

De siste årene har søknaden åpnet i slutten av oktober, og søknadsfristen har vært 25. januar.

For foreldre

Finnes det et nettverk for norske UWC-foreldre?

Foreldrerepresentantene i UWC-styret driver en lukket Facebookgruppe for foreldre med barn på UWC, som du finner her. Du må oppgi navn og skole på barnet npr du melder deg inn.

Hvordan er det å ha et barn på UWC?

Gratulerer som potensiell UWC-forelder! Det er mange som har vært gjennom det samme som deg. Kari og Ingjerd har skrevet om hvordan det er å være UWC-forelder i Elevbloggen.

Du kan gjerne sende spørsmål til de to foreldrerepresentantene i UWC Norges styre via UWC-kontoret.

UWC Norge

Hva er regionale koordinatorer?

UWC Norge har regionale grupper rundt om i landet som organiserer arrangementer for søkere, nåværende elever og alumni. Vi har koordinatorer i Bergen, Tromsø og Trondheim, og vil gjerne ha flere — dersom du er interessert vil vi gjerne høre fra deg!

Hva er UWC Norge?

UWC Norge er en frivillig medlemsorganisasjon bestående av alle tidligere og nåværende UWC-elever og lærere fra Norge. Organisasjonen drives uten profittmål og skal bidra til at UWC opprettholdes som livskraftig organisasjon med norsk deltakelse.

Styret i UWC Norge kalles nasjonalkomiteen, i likhet med tilsvarende strukturer i andre land. Nasjonalkomiteen består av alumni som jobber frivillig med nominasjon av elever, markedsføring av UWC, arrangementer for alumni og mye mer. Nasjonalkomiteen har over 20 medlemmer, og er inndelt i ulike grupper, deriblant nettverk som har ansvar for medlemsaktivitet og kommunikasjon som har ansvar intern og ekstern kommunikasjon. Foreldre til UWC-elever er også representert i nasjonalkomiteen.

Du finner mer informasjon om UWC Norge på denne siden.

Hvem er medlemmer av UWC Norge?

Alle kan bli med i UWC Norge! Du kan melde deg inn her.

Hvor kan jeg kjøpe UWC-effekter?

Du finner UWC-effektene her! Vi selger dem til kostpris, så det er flott om du gir en gave til UWC i tillegg!

Hvordan kan jeg bli del av nasjonalkomiteen?

Valgkomiteen vil gjerne høre fra deg! Du kan kontakte dem på valgkom@uwc.no.

Hvordan kan jeg gi gaver til UWC Norge?

Du kan gi gaver gjennom Vipps og bankkort her.

Hvorfor bør jeg bli medlem av UWC Norge?

Som medlem bidrar du til å sikre at alle i Norge får muligheten til å gå på UWC, at elevene får trygge og lærerike UWC-opplevelser, og at elevene forblir engasjerte etter å ha gått på UWC.

Den norske nasjonalkomitéen markedsfører UWC i hele landet, velger ut nye elever til skolene og sommerkurs, og sikrer at alle som blir valgt ut kan delta på UWC uavhengig av betalingsevne. Vi bistår nye elever og foreldre gjennom hele UWC-tiden og arbeider internasjonalt for å gjøre skolene bedre. I tillegg arrangerer vi sosiale sammenkomster for å spre UWC-budskapet og bygge fellesskap blant tidligere UWC-elever.

Sommerkurs

Hva er sommerkurs?

Hver sommer arrangerer UWC sommerkurs – på engelsk kalt short courses. På et short course får du møte unge mennesker fra andre land, fordype deg i temaer fra økologi og miljø til religion og globalisering, og dra på spennende ekskursjoner. Du kan lese mer om sommerkurs på denne siden.

Hvordan søker jeg på sommerkurs?

Vi legger ut informasjon om sommerkursene og hvordan du søker i løpet av våren. Følg med på Facebooksiden vår for mer informasjon.

Lurer du på noe annet?

Send oss en e-post eller Følg oss på Facebook