Spørsmål og svar

 • Hvor viktig er karakterene?
  • Ekspertene som vurderer søknaden, ser ikke kun på karakterene når de vurderer søknaden, men på søknaden som en helhet.
 • Kan jeg bare søke på én skole, eller må jeg søke på alle?
  • Du kan ikke søke på én skole, men du kan trekke frem skoler du ønsker å gå på i søknaden din.
 • Jeg har dårlig mattekarakter, hvor mye betyr det i evalueringen av søknaden?
  • Ekspertene ser på alle karakterene, ikke bare matematikkarakterene. Du kan søke selv om du ikke har spesielt gode mattekarakterer.
 • Må jeg kunne flere fremmedspråk enn engelsk for å søke?
  • Nei, du må ikke kunne flere fremmedspråk enn engelsk. Du trenger for eksempel ikke kunne spansk for å være elev i Costa Rica, eller kinesisk for å være elev i Kina.
 • Må man betale hele egenandelen med en gang?
  • Nei, egenandelen deles opp i to fakturaer per år, én om høsten og én om våren. Altså mottar du totalt fire faktura på de to årene du går på UWC.
 • Kan jeg sende inn vedlegg etter at søknadsfristen er gått ut?
  •  Alle vedlegg skal være med når du sender inn søknaden slik at alle kan vurderes på likt grunnlag. Skulle det ikke være mulig å sende inn alle vedlegg ved søknadsfrist, må du ta kontakt med SIU på uwc@siu.no i forkant.
 • Må jeg legge ved legeattest når jeg sender inn søknaden?
  • Nei, fra og med søknadsprosessen til skoleåret 2017/2018 etterspør vi ikke lenger legeattest.
 • Semesterkarakterene mine er ikke klar innen søknadsfristen. Hva gjør jeg?
  • Det er to ukers frist på å ettersende karakterer – altså må karakterene være inne 8.februar.
 • Har dere mottatt karakterutskriften jeg har ettersendt?
  •  Du vil få en bekreftelse på at vi har mottatt ettersendt karakterutskrift innen tre arbeidsdager. Har du ikke mottatt bekreftelse innen dette, kan du ta kontakt med SIU.
 • Hvorfor får jeg ikke svarbrev per post?
  • All kommunikasjon mellom SIU og søker vil være via epost, og du vil ikke få svarbrev i posten. Det er derfor viktig å sjekke eposten din ofte i søknadsprosessen.
 • Når får jeg svar på om jeg får komme på intervju?
  • Alle får svar i uke 8.

 • Får jeg svar også hvis man ikke kommer på intervju?
  • Ja, alle søkere får tilbakemelding på om de blir invitert til intervju eller ikke.
 • Familien min har ikke råd til å betale skolepengene. Er det mulig å slippe å betale egenandel?
  • UWC skal være et tilbud for alle, uansett økonomisk situasjon. Det er derfor mulig å søke om et behovsprøvd stipend som hjelper med å dekke skolepengene. Se siden «Hva koster det» for mer informasjon.
 • Jeg ble ikke innkalt til intervju, kan jeg få en begrunnelse for hvorfor søknaden min ikke ble valgt ut?
  • Nominasjonskomiteen kan dessverre ikke gi en begrunnelse på avslag til hver enkelt søker. Generelt vil vi peke på at nominasjonskomiteen ser på faktorer som karakterer, anbefalingsbrev, fritidsaktiviteter, sosialt engasjement, og det personlige essayet. Søkerne blir tildelt poengsum fra hver av de eksterne ekspertene på bakgrunn av nevnte faktorer. Poengsummen en søker kan få fra hver av ekspertene rangerer fra 0 til 3. Hver ekspert kan gi 1, 2 og 3 poeng til henholdsvis 20 søkere i hver gruppe. Ekspertene sender deretter sin evaluering til SIU, som legger sammen poengsummen gitt av hver ekspert. På grunnlag av den totale poengsummen blir rundt 70 søkere innkalt til intervju. Dersom du ikke blir innkalt til intervju, må dette sees i sammenheng med den sterke konkurransen.
 • Jeg er blitt nominert til en skole, men ønsker å gå på en annen. Kan jeg bytte skole?
  • Nei, du kan dessverre ikke bytte skole etter du er blitt nominert. Dersom det er skoler du ikke ønsker å gå på, er det viktig at du gir beskjed om dette under intervjuet. I søknaden kan du også trekke frem hvilke skoler du ønsker å gå på.
 • Jeg er forelder og lurer på hvordan det er å sende barnet sitt til UWC. Hvor kan jeg komme i kontakt med foreldre som vet hvordan dette er?
  • Gratulerer som potensiell UWC-forelder! Det er mange som har vært gjennom det samme som deg. Du kan klikke deg inn her og lese noen erfaringer fra UWC-foreldrene Kari og Ingjerd. Det er også to foreldrerepresentanter i UWC Norges styre som kan kontaktes via kontoret (info@no.uwc.org).

Lurer du på noe annet?

Send oss en e-post eller Følg oss på Facebook