Slik søker du

For å søke fyller du ut et elektronisk søknadsskjema, administrert av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Du oppretter en profil og deretter kan du lagre søknaden underveis og arbeide videre med den når det passer deg. Du kan kontakte Diku på uwc@diku.no dersom du har spørsmål om søknaden. Vi anbefaler også å lese våre tips lenger nede på siden. Lykke til!

 

Søknadsfrist for neste års opptak er 25.01.2019

 

Søknadsskjema Facebookgruppe for søkere  Spørsmål og svar

 

 

Viktig informasjon

 • All kommunikasjon i søknadsprosessen vil være elektronisk. Det betyr at det er viktig å oppgi riktig e-postadresse i søknadsskjemaet.
 • Viktige datoer for fremdriften i søknadsprosessen:
  • Fredag 25. januar 2019: Søknadsfrist
  • Uke 9: Søkerne får brev om eventuelt intervju eller avslag
  • Uke 11: Intervjuer i Oslo
  • Uke 12: Søkerne får brev om eventuelt tilbud eller avslag

Søknadsprosess og evaluering

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) har ansvaret for opptak av søkere. Søknadsprosessen og evalueringen deles inn i fire faser:

 • Teknisk sjekk
  Søknaden gjennomgår først en teknisk sjekk. Det vil si at Diku sjekker om søknaden oppfyller alle formelle krav, som at søknaden er fullstendig og inneholder alle obligatoriske vedlegg (signaturskjema signert av søker og foresatte, vitnemål fra ungdomsskole, portrettbilde, passkopi og terminkarakterene fra Vg1). Diku sjekker også at alle søkerne oppfyller alders- og utdanningskrav. Alle søknader som består den tekniske sjekken, blir sendt videre til en kvalitativ evaluering.
 • Kvalitativ vurdering
  Den kvalitative evalueringen av søknader til UWC blir foretatt av en ekstern nominasjonskomité, oppnevnt av SIU. UWCs nominasjonskomité består av personer som har personlig bakgrunn fra UWC eller IB, samt erfaring med å evaluere UWC-søknader.

  Søkerne gis en helhetlig vurdering på bakgrunn av sin søknad. Komiteen ser blant annet på faktorer som karakterer, fritidsaktiviteter, sosialt engasjement og det personlige essayet. Søkerne blir tildelt poengsum fra hver av de eksterne ekspertene på bakgrunn av nevnte faktorer. Poengsummen som en søker kan få fra hver av ekspertene, rangerer fra 0 til 3. Hver ekspert kan gi 1, 2 og 3 og poeng til henholdsvis 20 søkere i hver gruppe. Ekspertene sender deretter sin evaluering til Diku, som legger sammen poengsummen gitt av hver ekspert. På grunnlag av den totale poengsummen blir rundt 70 søkere innkalt til intervju. Det er videre et mål at den innstilte gruppen representerer et norsk mangfold med tanke på kjønn, geografi og kulturell bakgrunn.

  Diku opptrer kun som sekretariat for nominasjonskomiteen, og har ingen innflytelse på beslutningene om hvilke kandidater som skal innstilles.

 • Intervju
  Rundt 70 søkere vil bil innkalt til intervju. Intervjuet foretas av nominasjonskomiteen, som har fire medlemmer.  Intervjuet varer i 20 minutter, og deler av det er på engelsk. Etter intervjuene blir 40 elever bli nominert til de ulike UWC-skolene, og ti elever vil bli plassert på venteliste. De siste årene har mellom én og seks elever trukket seg, men antallet varierer fra år til år.
 • Nominasjon og opptak på den enkelte skole
  Nominasjonskomiteen nominerer 40 elever til de ulike UWC-skolene, og Diku sender nominasjonen videre til skolene som gjør det endelige opptaket. De nominerte vil da få opptaksbrev og videre informasjon om prosessen fra den enkelte UWC-skole. Vi gjør oppmerksom på at det dessverre ikke er mulig å bytte skole. 

Tips til søknaden

Søknaden brukes som grunnlag for å bestemme hvem som kommer videre til intervju. Vanligvis blir mellom halvparten og en tredjedel av søkerne innkalt til intervju. Søknaden er derfor din sjanse til å gjøre nominasjonskomiteen interessert i å møte deg. Her er noen tips til hvordan du skriver en søknad:

Begynn forarbeidet i god tid!
Det tar tid å skrive en god søknad og å hente inn karakterutskrifter. Det er lurt å begynne tidlig!

Skriv konsise tekster
Alt for mange ord vil trekke ned inntrykket. Samtidig: Siden første utsiling til intervjuet skjer på grunnlag av hva du har skrevet i søknaden, bør du benytte plassen du har til rådighet til å fortelle om deg selv!

De som leser søknaden din kan både norsk og engelsk og kjenner godt til norske forhold.
Derfor er det ikke nødvendig å forklare norske begreper du kanskje ikke finner et engelsk uttrykk for (f.eks. i forbindelse med fritidsaktiviteter).

Vi anbefaler også å lese dette blogginnlegget av Frode Søreide (tidligere medlem av nominasjonskomiteen), der han kommer med mer detaljerte tips til søknaden. Har du flere spørsmål om søknad og opptak, kan disse rettes til uwc@diku.no.