Slik søker du

Når du søker på UWC søker du alle skolene og gjennom søknadsprosessen blir du plassert på den skolen som passer best for deg. I søknad og/eller intervju kan du godt si om det er en skole du tror er bedre for deg grunnet spesifikke fag tilbudt på skolen eller andre grunner. 

For å søke følger du prosessen beskrevet under. 

 

Slik foregår søknadsprosessen

 • Oktober 2020:  Søknaden åpner
  Du oppretter en profil i Dikus elektroniske søknadsskjema og skriver søknaden der. Den lagres underveis og du kan arbeide med den når det passer deg. 
 • 25. januar 2021: Søknadsfrist
  Søknaden må være motatt innen denne datoen.
 • Uke 9, 2021: Du får e-post med invitasjon til intervju eller avslag på søknaden
 • Uke 11, 2021: Intervjuer i Oslo
  Du kommer til Oslo for et intervju som varer 20-30 minutter. (Diku dekker reise for alle som bor utenfor Oslo og Akershus)
 • Uke 12, 2021: Du får e-post med nominasjon til en UWC-skole eller avslag på søknaden

Lykke til!

All kommunikasjon i søknadsprosessen vil være elektronisk. Det er viktig at du oppgir riktig e-postadresse i søknadsskjemaet!

Søknadsskjema Facebookgruppe for søkere  Spørsmål og svar

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) administerer søknadskjemaet og du kan kontakte dem på uwc@diku.no dersom du har spørsmål om søknaden. Vi anbefaler også å lese våre tips beskrevet under. 

Søknadsprosess og evaluering

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) har ansvaret for opptak av søkere. Søknadsprosessen og evalueringen deles inn i fire faser:

 • Teknisk sjekk
  Søknaden gjennomgår først en teknisk sjekk. Det vil si at Diku sjekker om søknaden oppfyller alle formelle krav, som at søknaden er fullstendig og inneholder alle obligatoriske vedlegg (signaturskjema signert av søker og foresatte, vitnemål fra ungdomsskole, portrettbilde, passkopi og terminkarakterene fra Vg1). Diku sjekker også at alle søkerne oppfyller alders- og utdanningskrav. Alle søknader som består den tekniske sjekken, blir sendt videre til en kvalitativ evaluering.
 • Kvalitativ vurdering
  Den kvalitative evalueringen av søknader til UWC blir foretatt av en ekstern nominasjonskomité, oppnevnt av Diku. UWCs nominasjonskomité består av personer som har personlig bakgrunn fra UWC eller IB, samt erfaring med å evaluere UWC-søknader.

  Søkerne gis en helhetlig vurdering på bakgrunn av sin søknad, der søkerne får 1 til 5 poeng fra hvert komitémedlem. Medlemmene sender deretter sin evaluering til Diku, som legger sammen poengsummen gitt av hvert medlem. På grunnlag av den totale poengsummen blir rundt 70 søkere innkalt til intervju. Det er videre et mål at den innstilte gruppen representerer et norsk mangfold med tanke på kjønn, geografi og kulturell bakgrunn.

  Diku opptrer kun som sekretariat for nominasjonskomiteen, og har ingen innflytelse på beslutningene om hvilke kandidater som skal innstilles.

 • Intervju
  Rundt 70 søkere vil bil innkalt til intervju. Intervjuet foretas av nominasjonskomiteen, som har fire medlemmer.  Intervjuet varer i 20 minutter, og deler av det er på engelsk. Etter intervjuene blir 40 elever bli nominert til de ulike UWC-skolene, og ti elever vil bli plassert på venteliste. De siste årene har mellom én og tre elever trukket seg, men antallet varierer fra år til år.
 • Nominasjon og opptak på den enkelte skole
  Nominasjonskomiteen nominerer 40 elever til de ulike UWC-skolene, og Diku sender nominasjonen videre til skolene som gjør det endelige opptaket. De nominerte vil da få opptaksbrev og videre informasjon om prosessen fra den enkelte UWC-skole. Vi gjør oppmerksom på at det dessverre ikke er mulig å bytte skole. 

Tips til søknaden

Søknaden brukes som grunnlag for å bestemme hvem som kommer videre til intervju. Vanligvis blir mellom halvparten og en tredjedel av søkerne innkalt til intervju. Søknaden er derfor din sjanse til å gjøre nominasjonskomiteen interessert i å møte deg. Her er noen tips til hvordan du skriver en søknad:

Vis at du passer inn på UWC

Målet med alle tekstene du skriver i UWC-søknaden -- på samme måte som f.eks. en jobbsøknad -- er å vise at du passer inn på UWC. Bruk nettsidene for å lære mer om hva UWC står for og hva UWC-opplevelsen innebærer, og les om UWC-verdiene på denne siden. Når opptakskomitéen leser søknadstekstene ser de blant annet etter elever med:

 • Motivasjon: Du forstår hva UWC er, kjenner deg igjen i UWC-verdiene, og har lyst til å gå på UWC. Du ønsker å bidra til skolemiljøet og lære noe på UWC.
 • Engasjement: Du er nysgjerrig og brenner for noe -- det kan være alt fra speiding til politikk til teater. Du ønsker å delta, bidra og utvikle seg.
 • Robusthet: Du er selvstendig og kan ta vare på deg selv. Du er faglig og emosjonelt sterk nok til å ha en god UWC-opplevelse.
 • Modenhet: Du er reflektert, ansvarlig og kan sette saker i perspektiv.
 • Kommunikasjonsevner og åpenhet: Du er romslig, ydmyk, kan samarbeide og har lyst til å formidle.

Begynn forarbeidet i god tid!

Det tar tid å skrive en god søknad og å hente inn karakterutskrifter. Det er lurt å begynne tidlig!

Skriv konsise tekster

Alt for mange ord vil trekke ned inntrykket. Samtidig: Siden første utsiling til intervjuet skjer på grunnlag av hva du har skrevet i søknaden, bør du benytte plassen du har til rådighet til å fortelle om deg selv!

De som leser søknaden din kan både norsk og engelsk og kjenner godt til norske forhold

Derfor er det ikke nødvendig å forklare norske begreper du kanskje ikke finner et engelsk uttrykk for (f.eks. i forbindelse med fritidsaktiviteter).

Vi anbefaler også å lese dette blogginnlegget av Frode Søreide (tidligere medlem av nominasjonskomiteen), der han kommer med mer detaljerte tips til søknaden. Har du flere spørsmål om søknad og opptak, kan disse rettes til uwc@diku.no.

Global Selection Programme og Clearing List

UWC Norge disponerer 40 elevplasser med opptak gjennom Diku. Disse plassene får stipend fra Lånekassen og staten og betaler bare en egen lav egenandel for oppholdet på UWC. 

Det finnes i tillegg to andre måter å komme inn på UWC:

Global Selection Programme

Global Selection Programme (GSP) er et internasjonal opptakssystem til UWC og er uavhengig av opptaket gjennom UWC Norge. Dette passer for elever som ønsker tidlig opptak (9-12 måneder før skolestart) og som har mulighet til å dekke alle kostnader ved å gå på UWC selv.

Man kan ikke søke opptak både gjennom GSP og UWC Norge, man må velge en av de to opptakssystemene. 

Du kan lese mer om denne prosessen her

 

Clearing List

Hvert år mottar vi søknader fra mange gode kandidater til UWC, men har dessverre begrensede plasser med stipend. Gode kandidater som ikke blir tilbudt plass i hovedopptaket til UWC Norge kan få tilbud om å bli overført til Clearing List.

Clearing List er den internasjonale ventelisten for UWC og administreres av det internasjonale kontoret i London. Hensikten er å fylle ledige plasser på skolene etter at hovedopptaket er ferdig. Det er nasjonalkomiteer over hele verden som tilbyr søkere plass på Clearing List. Dette er kandidater som man anser som godt egnet for UWC, men som nasjonalkomiteene ikke har en elevplass til. Det er kun kvalifiserte elever som kommer til Clearing List. De fleste av plassene på Clearing List er uten stipend.

Hvor mange som blir tilbudt plass gjennom Clearing List er veldig uforutsigbart og er avhengig av en rekke faktorer. Flere norske elever har tidligere blitt tilbudt plass gjennom Clearing List, men det er ingen garanti for at norske elever blir tilbudt plass i år.

Hvis en elev blir tilbudt plass gjennom Clearing List er dette utenfor det norske opptaket og en vil derfor ikke få stipender fra Lånekassen og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Kandidater som takker ja til en plass på Clearing List må derfor forberede seg på å dekke utgifter til skolepengene selv dersom man får tilbud om skoleplass.