Hva koster det?

Skolepengene ved UWC-skolene varierer fra 100-400 000 kr i året, og i snitt koster en elevplass rundt 200 000 kr i året. Dette inkluderer skolepenger, kost, losji og alt skolemateriell. Den største delen av denne summen (ca. 70-90%) dekkes av Lånekassen (gjennom bo- og statsstipend) og UWC Norge, og elevene betaler kun en egenandel av skolepengene.

Selv om skolepengene varierer mellom skolene, er egenandelen som elevene betaler lik uavhengig av skole. Egenandelen har variert de siste årene på grunn av endringer i skolepenger og valutakurser. Per skoleåret 2017-18 betaler elevene en egenandel på 30 000 kr i året og kan søke om et behovsprøvd tilleggsstipend for å dekke egenandelen. Egenandelen blir justert årlig, og vi regner med at den blir mellom 30 000 og 40 000 kroner for skoleåret 2018-19.

Eleven får bo- og statsstipend utbetalt av Lånekassen, og betaler disse samt egenandelen til UWC Norge to ganger i året. UWC Norge betaler så skolepengene til hver skole.

I utgangspunktet dekker elevene utgifter til reise og lommepenger. Lånekassen tilbyr enkelte andre stipend og lån (som reisestøtte og grunnstipend) til elever som kvalifiserer til disse.

UWC er og skal være et tilbud for alle uavhengig av økonomisk bakgrunn. Derfor er det mulig å søke om et behovsprøvd stipend fra UWC Norge for å dekke hele eller deler av egenandelen. Det er ikke et krav å ha mottatt ekstrastøtte fra Lånekassen for å kvalifisere til UWCs behovsprøvde stipend. Søknadsskjema laster du ned via linken under.

Skjema for behovsprøvd stipend

Hvordan søke Lånekassen - en oppskrift

  1. Logg inn på «Dine sider» på www.lanekassen.no. Du må ha elektronisk ID (for eksempel MinID eller BankID) for å kunne bruke nettsøknaden.

  2. Gå til «søknader og skjemaer», og velg søknaden for vanlig videregående opplæring

  3. Nå er du inne i søknaden. Velg utdanning i utlandet, og alternativet «Vanlig videregående opplæring i utlandet der jeg bruker av ungdomsretten min»

  4. Velg land, lærested og utdanning. Alle UWC-skolene skal ligge her, men skulle du mot formodning ikke finne lærestedet ditt, så velger du «Jeg finner ikke lærestedet jeg skal gå på» øverst i listen.

  5. Deretter må du svare på hvilken periode du søker for (høst, vår, eller begge), om du skal ta utdanningen på fulltid eller deltid, og om du bare vil ha stipend eller evt. lån også. Lånekassen gir som en hovedregel bare lån til elever over 18 år.

  6. På den neste siden skal du gi opplysninger om boforhold (altså om du bor med mor eller far), og diverse opplysninger om man får støtte fra andre enn Lånekassen, statsborgerskap, med mer.

  7. Deretter skal du oppgi opplysninger om kontonummer. Hovedregelen er at du må ha en konto som du selv eier i en norsk bank. Hvis du er over 18 år, kan du velge elektronisk signering, som gjør at du får pengene raskere. Du kan lese alt om utbetaling av støtten her

  8. Siste side handler om innsending av dokumentasjon. Lånekassen mottar dokumentasjon på opptak og skolepenger direkte, så dette trenger du ikke sende inn. Du trenger heller ikke sende inn dokumentasjon som viser årsaken til å studerer i utlandet, som vi også ber om. Får du beskjed om å dokumentere andre forhold (for eksempel knyttet til statsborgerskap eller støtte fra andre), må du sende inn denne dokumentasjonen selv.

  9. Husk søknadsfristen 15.november. Skal du bare søke for vårsemesteret, er fristen 15.mars. UWC Norge anbefaler imidlertid å søke innen 15. august, slik at du har pengene tilgjengelig når første faktura kommer i september.