Hva koster det?

Skolepengene ved UWC-skolene varierer fra 100-400 000 kr i året, og i snitt koster en elevplass rundt 200 000 kr i året. Dette inkluderer skolepenger, kost, losji og alt skolemateriell. Den største delen av denne summen (ca. 70-90%) dekkes av myndighetene og blir utbetalt gjennom Lånekassen (som borteboer- og statsstipend) eller av UWC Norge direkte, og elevene betaler kun en egenandel av skolepengene.

Selv om skolepengene varierer mellom skolene, er egenandelen som elevene betaler lik uavhengig av skole. Egenandelen har variert de siste årene på grunn av endringer i skolepenger og valutakurser. Per skoleåret 2017-18 betaler elevene en egenandel på 30 000 kr i året og kan søke om et behovsprøvd tilleggsstipend for å dekke egenandelen. Egenandelen blir justert årlig, og vi regner med at den blir mellom 30 000 og 40 000 kroner for skoleåret 2018-19.

Eleven får borteboer- og statsstipend utbetalt av Lånekassen, og betaler disse samt egenandelen til UWC Norge to ganger i året. UWC Norge betaler så skolepengene til hver skole.

I utgangspunktet dekker elevene utgifter til reise og lommepenger. Lånekassen tilbyr enkelte andre stipend og lån (som reisestøtte og grunnstipend) til elever som kvalifiserer til disse.

Søknad om behovsprøvd stipend

UWC er og skal være et tilbud for alle uavhengig av økonomisk bakgrunn. Derfor er det mulig å søke om et behovsprøvd stipend fra UWC Norge for å dekke hele eller deler av egenandelen. Det er ikke et krav å ha mottatt ekstrastøtte fra Lånekassen for å kvalifisere til UWCs behovsprøvde stipend. Du kan laste ned søknadsskjemaet via linken under.

Skjema for behovsprøvd stipend