Nye søknadskriterier for UWC fra 2023

Nå får enda flere muligheten til å søke på UWC. Fra opptaket i 2023 er søknadskriteriene endret både når det gjelder alder og utdanningsbakgrunn. 

– Vi ønsker et mangfold av både søkere og elever til UWC. Inntil i år har det vært slik at man måtte fylle 17 år det året man søker til UWC og gå på studieforberedende programmer på videregående. Dette har vi nå endret, slik at man kan søke uavhengig av hvilken linje man går på videregående og når man er mellom 16-18 år, sier Kaia Tetlie, styreleder i UWC Norge. 

UWC står for United World Colleges, og det er en utdanningsbevegelse som samler ungdom fra hele verden på 18 videregående skoler i 18 land – uavhengig av familiens betalingsevne. Felles for alle skolene er at de jobber for å fremme fred og forståelse gjennom utdanning og at elever fra ulike kulturer lærer sammen. 

Hvem kan søke

På siden «Hvem kan søke?» kan du lese søknadskriteriene i sin helhet, og her er gjeldende kriterier:

Alder: Du må fylle 16, 17 eller 18 år i løpet av det året du søker opptak til. Merk at ved noen av skolene er det egne aldersgrenser som nominasjonskomiteen må forholde seg til. Se her for skolenes aldersgrenser.

Utdanningsbakgrunn:

  • Du går, eller har fullført, enten norsk Vg1 eller siste år på International Baccalaureate «Middle Years Programme» (IB-MYP-5).
  • Du må ha standpunktkarakter i norskfaget fra norsk 10. klasse og/eller terminkarakter i norskfaget på Vg1-nivå / IB-MYP-5-nivå.
  • Du må på det tidspunktet søknadsfristen utgår, ha gått minst to av de siste fem årene på skole i Norge på det tidspunktet søknadsfristen utgår.

Rett til Lånekassestøtte

Du må, på det tidspunktet søknadsfristen utgår, enten være norsk statsborger eller ha krav på Lånekassestøtte til utdanning i utlandet som barn av EØS/-EFTA-arbeidstaker med opparbeidet rettigheter i Norge. 

– I praksis betyr dette at elever som går yrkesfag kan søke på UWC, og at det også er mulig å søke om opptak til UWC flere ganger. Det er alltid leit å høre historier om de som først hørte om UWC noen dager etter den søknadsfristen det året de fylte 17 år, og som ikke fikk muligheten til å søke. Vi håper dette vil åpne opp for å gi flere muligheten til å prøve seg, sier Tetlie. 

Søk innen 25. januar 2024

Søknadsfristen til UWC for skoleåret 2024-26 er 25. januar 2024. Her kan du lese alt det praktiske rundt å søke, og her er det elektroniske søknadsskjemaet

Lurer du på noe? 

Hvis du ønsker å søke og har spørsmål rundt søknad eller de ulike skolene, kan du stille spørsmål i Facebook-gruppen for UWC-søkere 2024 eller til elevene på deres ukentlige Instagram-takeovers. Bli også med på infomøte 1. november 2023, hvor du får svar på alt det praktiske rundt å søke på UWC. Det foregår fysisk i Oslo, men blir sendt digitalt på Zoom. Det vil også bli tilgjengelig i ettertid. Her er lenke til Facebook-arrangementet og her er lenke til Zoom

Kanskje du er interessert i dette…