Slik søker du

Når du søker på UWC gjennom den norske nasjonalkomiteen søker du på alle skolene. Gjennom søknadsprosessen blir du plassert på den skolen som passer best for deg. I søknad og/eller intervju kan du oppgi om det er en skole du tror er bedre for deg. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) administrerer søknadsskjemaet. Kontakt dem på uwc@hkdir.no dersom du har spørsmål om søknaden.

Slik foregår søknadsprosessen

 • 25. oktober 2023: Søknaden åpner
  Du oppretter en profil i HK-dir sitt elektroniske søknadsskjema og skriver inn søknaden der. Den lagres underveis og du kan arbeide med den når det passer deg. All kommunikasjon i søknadsprosessen vil være elektronisk. Det er viktig at du oppgir riktig e-postadresse i søknadsskjemaet.
  Her er signaturskjema for foresatte som må legges ved søknaden.
  Her er aldersgrensene ved de ulike skolene.
 • 25. januar 2024: Søknadsfrist
  Søknaden må være mottatt innen kl 23:59 denne datoen.
 • Uke 9, 2024: Du får e-post med invitasjon til intervju eller avslag på søknaden.
 • Uke 10, 2024: Digitale intervjuer. Du får tilsendt møtelenke til et digitalt intervju som varer 20-30 minutter. 
 • Uke 11, 2024: Du får e-post med nominasjon til en UWC-skole eller avslag på søknaden.

Søknadsprosess og evaluering

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har ansvaret for opptak av søkere. Søknadsprosessen og evalueringen deles inn i fire faser: 

Teknisk sjekk

Søknaden gjennomgår først en teknisk sjekk. Det vil si at HK-dir sjekker om søknaden oppfyller alle formelle krav, som at søknaden er fullstendig og inneholder alle obligatoriske vedlegg (signaturskjema signert av søkeren og foresatte, vitnemål fra ungdomsskole, passkopi og terminkarakterene fra Vg1). HK-dir sjekker også at alle søkerne oppfyller alders- og utdanningskrav. Alle søknader som består den tekniske sjekken, blir sendt videre til en kvalitativ vurdering. 

Kvalitativ vurdering

Den kvalitative vurderingen av søknader til UWC blir foretatt av en ekstern nominasjonskomite, oppnevnt av HK-dirUWCs nominasjonskomite består av personer som har personlig bakgrunn fra UWC eller IB, samt erfaring med å evaluere UWC-søknader. 

Søkerne gis en helhetlig vurdering på bakgrunn av sin søknad, der søkerne får mellom 1 til 5 poeng fra hvert komitemedlem på seks forskjellige kriterier (nysgjerrighet og lærelyst, engasjement for egne og UWCs verdier, sosial kompetanse, robusthet og selvstendighet og skoleprestasjoner). Medlemmene sender deretter sin evaluering til HK-dir, som legger sammen poengsummen gitt av hvert medlem. På grunnlag av den totale poengsummen blir rundt 70 søkere innkalt til intervju.

HK-dir opptrer kun som sekretariat for nominasjonskomiteen, og har ingen innflytelse på beslutningene om hvilke kandidater som kalles inn til intervju.

Intervju 

Rundt 70 søkere vil bil innkalt til intervju. Intervjuet foretas av nominasjonskomiteen, som har fire medlemmer. Intervjuet varer i 20 minutter, og deler av det er på engelsk. Etter intervjuene blir 40 elever nominert til de ulike UWC-skolene, og noen elever vil bli plassert på venteliste. De siste årene har mellom én og tre av de nominerte elevene trukket seg og åpnet for ny nominasjon fra ventelisten, men antallet varierer fra år til år. 

Det er et mål at kandidatene som nomineres representerer et norsk mangfold med tanke på kjønn, geografi og kulturell bakgrunn. 

Nominasjon og opptak på den enkelte skole 

Nominasjonskomiteen nominerer 40 elever til de ulike UWC-skolene, og UWC Norge sender nominasjonen videre til skolene som gjør det endelige opptaket. De nominerte vil da få opptaksbrev og videre informasjon om prosessen fra den enkelte UWC-skolen. Den endelige beslutningen om opptak på skolen tas av UWC-skolene. Det er viktig å være klar over at skolene kan velge å avvise våre nominasjoner. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å bytte skole etter at nominasjonen er foretatt.