Slik søker du

Når du søker på UWC gjennom den norske nasjonalkomitteen søker du på alle skolene og gjennom søknadsprosessen blir du plassert på den skolen som passer best for deg. I søknad og/eller intervju kan du oppgi om det er en skole du tror er bedre for deg grunnet spesifikke fag tilbudt på skolen eller andre grunner. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) administerer søknadskjemaet og du kan kontakte dem på uwc@hkdir.no dersom du har spørsmål om søknaden.

Opptaket av 2022 kullet vil foregå som normalt så langt det lar seg gjøre, men det er mulig at intervju vil foregå digitalt. De nåværende førsteåringene forteller at de fleste er på plass og har hatt en normal oppstart på skolene sine. Det oppfordres derfor til å søke for året 2022 uavhengig av situasjonen.

Slik foregår søknadsprosessen

 • 25. oktober 2021: Søknaden åpner
  Du oppretter en profil i HK-dir sitt elektroniske søknadsskjema og skriver søknaden der. Den lagres underveis og du kan arbeide med den når det passer deg. All kommunikasjon i søknadsprosessen vil være elektronisk. Det er viktig at du oppgir riktig e-postadresse i søknadsskjemaet!
 • 25. januar 2022: Søknadsfrist
  Søknaden må være mottatt innen kl 23:59 denne datoen.
 • Uke 9, 2022: Du får e-post med invitasjon til intervju eller avslag på søknaden
 • Uke 10, 2022: Intervjuer digitalt eller i Oslo
  Du kommer enten til Oslo eller får tilsendt digital møtelenke for et intervju som varer 20-30 minutter. HK-dir dekker reise for alle som bor utenfor Oslo. 
 • Uke 11, 2022: Du får e-post med nominasjon til en UWC-skole eller avslag på søknaden.

Søknadsprosess og evaluering

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har ansvaret for opptak av søkere. Søknadsprosessen og evalueringen deles inn i fire faser: 

Teknisk sjekk 
Søknaden gjennomgår først en teknisk sjekk. Det vil si at HK-dir sjekker om søknaden oppfyller alle formelle krav, som at søknaden er fullstendig og inneholder alle obligatoriske vedlegg (signaturskjema signert av søkeren og foresatte, vitnemål fra ungdomsskole, passkopi og terminkarakterene fra Vg1). HK-dir sjekker også at alle søkerne oppfyller alders- og utdanningskrav. Alle søknader som består den tekniske sjekken, blir sendt videre til en kvalitativ vurdering. 

Kvalitativ vurdering 
Den kvalitative vurderingen av søknader til UWC blir foretatt av en ekstern nominasjonskomite, oppnevnt av HK-dirUWCs nominasjonskomite består av personer som har personlig bakgrunn fra UWC eller IB, samt erfaring med å evaluere UWC-søknader. 

Søkerne gis en helhetlig vurdering på bakgrunn av sin søknad, der søkerne får mellom 1 til 5 poeng fra hvert komitemedlem på fem forskjellige kriterier (motivasjon, engasjement, robusthet, modenhet og kommunikasjonsevner/åpenhet). Medlemmene sender deretter sin evaluering til HK-dir, som legger sammen poengsummen gitt av hvert medlem. På grunnlag av den totale poengsummen blir rundt 70 søkere innkalt til intervju.

HK-dir opptrer kun som sekretariat for nominasjonskomiteen, og har ingen innflytelse på beslutningene om hvilke kandidater som kalles inn til intervju.

Intervju 
Rundt 70 søkere vil bil innkalt til intervju. Intervjuet foretas av nominasjonskomiteen, som har fire medlemmer. Intervjuet varer i 20 minutter, og deler av det er på engelsk. Etter intervjuene blir 40 elever nominert til de ulike UWC-skolene, og noen elever vil bli plassert på venteliste. De siste årene har mellom én og tre av de nominerte elevene trukket seg og åpnet for ny nominasjon fra ventelisten, men antallet varierer fra år til år. 

Det er videre et mål at kandidatene som nomineres representerer et norsk mangfold med tanke på kjønn, geografi og kulturell bakgrunn. 

Nominasjon og opptak på den enkelte skole 
Nominasjonskomiteen nominerer 40 elever til de ulike UWC-skolene, og UWC Norge sender nominasjonen videre til skolene som gjør det endelige opptaket. De nominerte vil da få opptaksbrev og videre informasjon om prosessen fra den enkelte UWC-skolen. Den endelige beslutningen om opptak på skolen tas av UWC-skolene. Det er viktig å være klar over at skolene kan velge å avvise våre nominasjoner. Vi gjør også oppmerksom på at det dessverre ikke er mulig å bytte skole etter at nominasjonen er foretatt.