Du blir tatt til Dikus elektroniske søknadsskjema

Slik søker du

Når du søker på UWC søker du på alle skolene og gjennom søknadsprosessen blir du plassert på den skolen som passer best for deg. I søknad og/eller intervju kan du oppgi om det er en skole du tror er bedre for deg grunnet spesifikke fag tilbudt på skolen eller andre grunner. Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) administerer søknadskjemaet og du kan kontakte dem på uwc@diku.no dersom du har spørsmål om søknaden.

For å søke følger du prosessen beskrevet under.

Slik foregår søknadsprosessen

 • Oktober 2020: Søknaden åpner
  Du oppretter en profil i Dikus elektroniske søknadsskjema og skriver søknaden der. Den lagres underveis og du kan arbeide med den når det passer deg. All kommunikasjon i søknadsprosessen vil være elektronisk. Det er viktig at du oppgir riktig e-postadresse i søknadsskjemaet!
 • 25. januar 2021: Søknadsfrist
  Søknaden må være motatt innen denne datoen.
 • Uke 9, 2021: Du får e-post med invitasjon til intervju eller avslag på søknaden
 • Uke 10, 2021: Intervjuer i Oslo
  Du kommer til Oslo for et intervju som varer 20-30 minutter. Diku dekker reise for alle som bor utenfor Oslo og Akershus. Det er mulighet for at intervjuene gjennomføres digitalt i 2021.
 • Uke 11, 2021: Du får e-post med nominasjon til en UWC-skole eller avslag på søknaden.