UWC WATERFORD KAMHLABA

Waterford Kamhlaba UWC ble grunnlagt som et svar på apartheid-regimet i Sør-Afrika. Kamhlaba betyr både «av jorden» og «av verden», og viser at skolen speiler mangfoldet i verden men anerkjenner at alle mennesker har likt opphav uavhengig av rase og religion. Waterford Kamhlaba er den eneste UWC-skolen der skoleåret følger kalenderåret – elevene begynner i januar og tar eksamen i november.

Tre unike egenskaper

  • Sterke bånd til lokale endringsledere – Skolen har tette samarbeid med samfunnsorganisasjoner som flyktningleiren og lokale helsesentre.
  • Den eneste UWC-skolen i Afrika – Det gjør Waterford Kamhlaba til en viktig UWC-ambassadør på kontinentet. Skolen har utdannet en rekke afrikanske endringsledere siden den ble grunnlagt.
  • Den første raseintegrerte skolen i det sørlige Afrika – Skolen var den første skolen i det sørlige Afrika som ikke var rasedelt. Arbeidet med å bygge ned raseskiller er en av skolens kjerneverdier, og fremdeles en viktig del av arbeidet til skolen.
I klasserommet

Elevene på videregående nivå følger IB-læreplanen. I tillegg til de vanlige IB-fagene tilbyr skolen siswati, fransk, spansk, antropologi, psykologi, bedriftsledelse, musikk og teater.

Utenfor klasserommet

Skolen tilbyr en rekke idrettsaktiviteter, inkludert badminton, basketball, cricket, hockey, nettball, rugby, fotball, softball, squash, svømming, volleyball og tennis. I tillegg kan elevene klatre, ri hest, gå turer, padle kayak og løpe. Skolen tilbyr en rekke kreative aktiviteter som kunst, musikk og dramaprogrammer.

Samfunnstjeneste er en viktig del av livet ved skolen, og alle IBDP-elever bruker to timer i uken på arbeid med handikappede, lokale skoler og barnehager, miljøorganisasjoner eller andre aktiviteter.

Skoleområdet

Skolen har fire hybelhus med elever i ulike aldre. Elevene på videregående nivå bor i Emhlabeni- og Elangeni-husene (som betyr «stedet for folk og verden» og «stedet for den oppstående solen»), med plass til henholdsvis 130 og 68 elever. Husene har fellesrom, datarom, bibliotek, TV-rom og kjøkken. To lærere i hvert hus bidrar med leksehjelp hver dag. Skolen har også en rekke idretts-, kunst- og læringsfasiliteter.

Geografisk plassering

Skolen ligger på en fjelltopp i Sidwashini, 10-15 minutter fra hovedstaden Mbabane. Skoleområde har et mangfoldig plante- og dyreliv, og en rekke turmuligheter som gir et utrolig utsyn over Swazilands billedskjønne landskap.