UWC ROBERT BOSCH COLLEGE

UWC Robert Bosch College ligger i universitetsbyen Freiburg, som har fått tilnavnet «Tysklands grønne by». Skolen har et særlig fokus på bærekraft, som er en viktig del av alle sider ved skolehverdagen. Nærheten til Schwarzwald-nasjonalparken gir elevene mulighet til å delta i en rekke utendørs aktiviteter.

Tre unike egenskaper

  • Bevisst mangfold – Skolen har elever fra 90 ulike nasjonaliteter som snakker over 60 ulike språk, og en av de høyeste stipendandelene i UWC-bevegelsen.
  • Bærekraft – Et tett samarbeid med miljøorganisasjoner og -etater i Freiburg og innsats fra elever og ansatte gjør bærekraft til en vital del av all aktivitet ved skolen.
  • Universitetsbyen Freiburg – Elevene får ta del i kulturlivet i Freiburg og en rekke muligheter til å bidra med samfunnstjeneste i nærmiljøet.
I klasserommet

Skolen følger IB-læreplanen, og legger spesielt vekt på naturfag og matematikk på grunn av fokuset på bærekraft. I tillegg til de vanlige IB-kursene tilbyr skolen arabisk, global kunst og kultur, og politisk filosofi. Den typiske klassen har 10-12 elever.

Utenfor klasserommet

Skolen tilbyr en rekke aktiviteter innenfor Creativity og Arts, inkludert baking, blogging, en A-Capella-gruppe, debatt, international veganmatlaging, ball- og Bollywood-dans, fotball, bouldering, yoga og Taekwondo.

Elevene besøker en av de 26 organisasjonene i Freiburg som skolen samarbeider med hver uke, som skoler, barnehager, flyktningleirer og miljøorganisasjoner, som en del av Service-delen av CAS-programmet.

Elevene deltar i prosjektuker med tema inspirert av CAS-programmet to ganger i året. Fire ganger i året arrangerer skolen Special Focus Days, med presentasjoner og workshop-er om spesielle tema som rettferdighet eller bærekraft. Elevene diskuterer ofte samtidsspørsmål i Global Affairs-økter, som ofte ledes av berømte forelesere.

Skoleområdet fungerer som et samfunn der elevene oppfordres til å velge et område de vil bidra til, for ekempel biblioteket, hagen eller et skolekontor.

Skoleområdet

UWC Robert Bosch College ligger i et tidligere kloster. Den gamle klosterbygningen fra 1850 inneholder klasserom, bibliotek, kunst- og treningsrom, og laboratorier. Toppetasjen har stillerom der elevene kan drive med yoga, meditasjon eller egne religiøse skikker.

Skolebygningen er omkranset av en historisk klosterhage, som drives av elever og lærere. Bak skolebygningen ligger Mensa og auditoriet. Mensaet drives av en frivillig organisasjon som tilbyr arbeid til handikappede, og elever ved skolen bidrar på kjøkkenet.

Studentlandsbyen er bygget i moderne stil og ligger på andre siden av skolebygningen. Landsbyen består av tolv «kubehus», der åtte av husene er elevhus og fire er hus for de ansatte. Elevene bor på firemannsrom, og det er 24 senger i hvert hus. Mange av husene har fellesrom og kjøkken, og alle husene er passivhus.

Geografisk plassering

Skolen ligger i Freiburg i Tyskland, like ved Schwarzwald og rundt en halvtime fra grensene til Frankrike og Sveits.