UWC RED CROSS NORDIC

Tre unike egenskaper

  • Offentlig finansiering – Fordi skolen finansieres av det offentlige kan den velge ut elever kun på bakgrunn av meritter og potensiale, som skaper et skolemiljø der alle opplever mangfold og mestring.
  • Survivors of Conflict-programmet – Programmet lar ungdom med handikap fra konfliktsoner delta på UWC RCN. Målet er at deltagerne returnerer som resurssterke og aktive samfunnsborgere.
  • Foundation Year-programmet – For å kunne inkludere elever med alle bakgrunner trenger noen elever ekstra undervisning i engelsk eller andre fag før de er klare til å begynne på IB. Målet med FY-programmet er å legge til rette for at elever som har gått glipp av mye skolegang eller har hatt andre spesielle utfordringer blir faglig og sosialt forberedt på IB.
I klasserommet

UWC Red Cross Nordic følger International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP)-læreplanen. Skolen tilbyr de vanlige IB-fagene, samt undervisning i nordiske språk på alle nivå, global politikk, naturfagprosjekt og teaterkunst. Førsteårselevene tar ukentlige seminar i Red Cross Nordic Life Skills-programmet, der de utforsker og utvikler Røde Kors-ferdigheter og ferdigheter knyttet til UWC RCNs tre grunnverdier.

Utenfor klasserommet

Det utenomfaglige programmet bygger på skolens tre grunnverdier: nordisk, humanitært og bærekraftig. Programmet legger stor vekt på samfunnstjeneste, kultur og utendørs aktiviteter. Elevene kan delta i en rekke aktiviteter, som friluftsuker på ski, konferanser organisert rundt globale spørsmål, kulturdager, og ulike aktiviteter som keramikk og maling på Hauglandsenteret.

Det vakre fjordlandskapet er en flott ramme for vann- og fjellaktiviteter. Elevene deltar som deltakere og frivillie i Ridderrennet, en årlig internasjonal skikonkurranse for handikappede.

Skoleområdet

Skolen har fem hybelhus med plass til 40 elever i hvert hus, og elevene deler rom med fire andre. Hvert rom er innredet i tråd med nroske tradisjoner og har egne bad.  Elevene har tilgang til svømmebasseng, treningsstudio og gymsal på Hauglandsenteret som ligger på skoleområdet. Skolen har også to gjestehus for besøkende familier.

I klasserommet

Skolen ligger idyllisk til ved fjorden i Fjaler kommune, tre timer nord for Bergen.