UWC PEARSON COLLEGE

Tre unike egenskaper

  • Lester B. Pearson – Pearson College UWC ble opprettet for å hedre arven fra Nobels fredsprisvinner og tidligere statsminister av Canada, Lester B. Pearson. Pearson ble anerkjent som forkjemper for fred og internasjonalt samarbeid i 1957 for hans visjon om å skape og utvikle FNs fredsbevarende styrker.
  • Unik geografisk beliggenhet – Skolen er plassert på den milde vestkysten av Canada, på det tradisjonelle territoriet til urfolket Scia’new (Beecher Bay). Den skogkledde og tempererte kystbeliggenheten oppmuntrer elevene til å utfordre seg akademisk og delta i erfaringsbasert læring både i moderne klasserom og utendørs gjennom hele året.
  • Økologisk reservat – Pearson College UWC fungerer som økovernør for det verdensberømte Race Rocks-reservatet. Elevene lærer gjennom marinefagskurs, dykkeraktivitet og frivillig arbeid på reservatet.
I klasserommet

Pearson College UWC følger IB-læreplanen. I tillegg til de vanlige fagene tilbyr skolen også fag som filosofi, marinbiologi, fransk, kunst og teater.

Utenfor klasserommet

På Pearson College UWC lærer elevene gjennom handling, med spesiell vekt på CAS-programmet. For å bli uteksaminert forventes det at elevene fullfører minimum 80 timers tjeneste i løpet av de to årene ved skolen. Én gang hvert semester planlegger og gjennomfører elevene individuelle eller små gruppeprosjekter.

Elevene deler musikk, dans og historier fra hjemlandene sine med hverandre på det årlige One World-arrangementet. De planlegger og deltar på ulike arrangementer på skolen som Global Affairs, Special Topic Days, Regional Days, og Village Gatherings, og kan melde seg frivillig til Campus Emergency Response-teamet.

Elevene jobber regelmessig som kjøkkenstab, og bistår med resirkulering, bibliotekstjeneste og andre tjenester på campus som en del av «Village Service». I tillegg til daglige treningsmuligheter leder elevene treningsøkter hver uke.

Skoleområdet

Elevene, samt mange av de ansatte og familiene deres, bor sammen på campus. Elevene bor på firemannsrom I fem studenthybelbygg, og det bor en voksen i hvert hybelbygg.

Skolen har moderne naturfagslaboratorier, et teater med 300 plasser, en liten forelesningssal, kunstfasiliteter, bibliotek og et livssynsrom. I tillegg har skolen et flytende marint laboratorium med et observatorium der elevene kan studere stjernene, svømmebasseng og treningsrom, utendørs tennis-, basketball-, fotball- og volleyballbaner.

Geografisk plassering

Skolen ligger i et vakkert, skogkledd landskap i Pedder-bukten nær sørtippen av Vancouverøyen på den Canadiske veskysten, rundt 30 km sørvest for provinshovedstaden Victoria i British Columbia.