UWC MOSTAR

Å gå på skole i Mostar, en by som har vært delt siden krigene på 90-tallet gir elevene et unikt innblikk i hverdagen i et post-konfliktsamfunn. Skolen ble opprettet for å «utstyre den neste generasjonen med ungdom i Bosnia-Hercegovina med kunnskapen, ferdighetene, lederevnene og de internasjonale verdiene de trenger for å lege de etniske spenningene og løfte landet inn i samtiden».

Tre unike egenskaper

  • Post-konfliktsamfunn – Skolen er det eneste UWC-et i et postkonfliktsamfunn, og utdanner elevene til å sette pris på forskjeller samtidig som de fremmer likeverd, toleranse og kritisk tenkning.
  • Lokalsamfunn – Samhandlingen mellom elevene og lokalsamfunnet er en kjerneverdi på UWC Mostar. Elever og ansatte organiserer en rekke aktiviteter for innbyggere i og rundt Mostar.
  • Education in Action – Skolen ble etablert av Education in Action-stiftelsen, som arbeider for å bli et fyrtårn for utdanningsreform i landet og å tilby ledende lærerutvikling for å utvikle innovative læringsmetoder og bedre vurderingsverktøy.
I klasserommet

Skolen følger IB-læreplanen. I tillegg til de vanlige fagene tilbyr skolen bosnisk og kroatisk litteratur, antropologi, samfunnsøkonomi, miljøsystemer og -samfunn, og visuell kunst.

Utenfor klasserommet

Skolen bidrar til å organisere de fleste store aktiviteter i Mostar. Skolen oganiserer en årlig internasjonal modell-FN-konferanse, en vinterkunstfestival der elevverker blir vist frem offentlig, og en gatekunstfestival der artister fra hele Europa samles for å utvikle byrommene i Mostar. Skolen har representert Bosnia-Hercegovina i robotkonkurransen FIRST Robotics Competition siden 2010.

Geografisk plassering

Skolen ligger i byen Mostar med ca. 70 000 innbyggere sør i Bosnia-Hercegovina. Det milde klimaet og nærheten til Kroatia og Montenegro gjør Mostar til et populært turiststed. UWC Mostar er den eneste UWC-skolen i Sørøst-Europa.