UWC MAHINDRA COLLEGE

UWC Mahindra, eller MUWCI (som uttales “myoo-ki”) har en rik tradisjon for å eksperimentere med læreplanen og å engasjere seg i lokalsamfunnet: IB-programmene World Studies Extended Essay og filmstudier ble utviklet ved skolen. Skolen driver også et broprogram og en egen stiftelse som arbeider for å bidra til at elevene får engasjert seg i lokalsamfunnet.

Tre unike egenskaper

  • Mangfoldig læreplan – UWC Mahindra er kjent for å eksperimentere med læreplanen, og mange Mahindra-programmer har blitt del av IB-læreplanen. Gjennom Project Based Diploma-programmet får elevene mulighet til å engasjere seg i viktige samfunnsspørsmål gjennom prosjektbasert læring.

  • Elevledede initiativer – Elevene påvirker beslutninger om alle sider av skolen og ressursstyring i nærmiljøet. Elevprosjektene er ofte starten på lange skoletradisjoner som fellesskapsfondet og den årlige teatersesongen, når elevene regisserer og deltar i ulike skuespill i skoleområdet i februar.

  • Indisk kontekst – På MUWCI får elevene både lære i klasserom med elever fra over 60 land og oppleve det lingvistiske og kulturelle mangforldet i området og resten av India. Kurs som ‘This is India’ og ‘Global Affairs’ hjelper elevene med å se opplevelsene sine i sammenheng, og i ‘Project Week’ og ‘Travel Week’ deltar elevene i korte, intense opplevelser i ulike deler av landet.

I klasserommet

UWC Mahindra følger IB-læreplanen. I tillegg til de vanlige IB-kursene tilbyr skolen kunstfag, teater, film, psykologi, verdensreligioner, og global politikk. Elvene tar også kontekstbyggende kurs som ‘This is India,’ ‘Global Affairs,’ og spesialiserte kurs i kompleks tenkning og systemtenkning.

Skolen har også utviklet sin egen Project Based Diploma (PBD), som lar et utvalg elever ta IB det første året og bruke det andre året på å utvikle et prosjekt som skal påvirke den virkelige verden.

Utenfor klasserommet

UWC Mahindra tilbyr en rekke aktiviteter gjennom CAS-programmet sitt, som kalles “Triveni”-programmet. Programmet er delt i fire felt:

  • Utdanning
  • Fred og rettferdighet
  • Bærekraft
  • Kommunikasjon, kultur, og utendørs utdanning

Elevene bidrar til minst ett felt, og arbeider i grupper for å gjennomføre skole- og lokalsamfunnsprosjekter for å lære prosjektledelse. Elevene bidrar også til lokale Triveni-prosjekter, arbeid i skolens Akshara-program, og andre initiativer i nærmiljøet, som å arbeide med lokale skoler, entreprenørskapsprogrammer, organisk jordbruk og frivillige stiftelser.

I tillegg til vanlige idretter som basketball, rugby og fotball ligger skolen i et nærmiljø der det er lett å gå på tur og sykle. Mange elever deltar også i fysisk utfordrende aktiviteter i Travel Week og den årlige sportstevlingen MUWCILympics.

Skoleområdet

Elevene bor i fem hybelhus som kalles “wadaer” (som betyr “tun” på norsk). Det er rikelig med samlingsplasser og turmuligheter i området, og mange flotte steder man kan følge solnedgangen.

Skolen har klasserom i det akademiske kvarteret, en naturfagslab, et bibliotek, et kunstrom med utsikt over dalen, spesielle rom for teater- og musikkøving, og en stor idrettsbane for rugby, football, basketball og cricket. Det sosiale senteret har gymsal, svømmebasseng, spill og en café. Studentene spiser i kantinen, som kalles the Caf.

Geografisk plassering

UWC Mahindra ligger i et stort naturreservat i Vest-Ghatene, en fjellrekke som ligger parallelt med den indiske vestkysten. Landsbyene i dalen gir elevene mange muligheter til å lære av og bidra til lokalsamfunnet. Elevene besøker ofte byen Pune, som ligger 30 km fra skolen.