23. mai: Oppdatering fra UWC Norge angående COVID-19

UWC har 18 skoler med 10 800 elever fra hele verden. Som en global bevegelse er vi sterkt påvirket av COVID-19 (koronavirus). 
 
De fleste UWC-skolene er per i dag stengt, elever har derfor hjemmeundervisning fra ulike steder i verden og IB-eksamen for 2020 er avlyst. Skolehverdagen ble brått snudd på hodet og vi beklager at UWC-opplevelsen for mange ble avbrutt. Likevel håper vi at dette skoleåret vil bli husket for  opplevelsene som elevene har hatt på de ulike UWC-skolene. 
 
Skolene og hele UWC-bevegelsen arbeidet hardt for at man skal kunne ha vanlig oppstart til høsten. Samtidig er ulike land preget ulikt og mye er fortsatt uoversiktlig og uforutsigbart.Det er satt ned en internasjonal styringsgruppe som jobber med håndteringen av korona, og ulike scenarier for hva som kan komme til å skje videre. Mye er dessverre fortsatt uvisst. 
 
UWC har kommet med en oppdatering som kan leses her hvor de takker bevegelsen for å støtte UWC, informerer om hva som gjøres internasjonalt og om den vanskelige økonomiske situasjonen mange av skolene er i. 
 
UWC Norge ønsker også å takke for støtte og forståelsen for situasjonen vi er i.

Kanskje du er interessert i dette…