Hva er UWC Norge?

UWC Norge er en frivillig medlemsorganisasjon bestående av alle tidligere og nåværende UWC-elever og lærere fra Norge. Organisasjonen drives uten profittmål og skal bidra til at UWC opprettholdes som livskraftig organisasjon med norsk deltakelse.

Styret i UWC Norge kalles nasjonalkomiteen, i likhet med tilsvarende strukturer i andre land. Nasjonalkomiteen består av alumni som jobber frivillig med nominasjon av elever, markedsføring av UWC, arrangementer for alumni og mye mer. Nasjonalkomiteen har over 20 medlemmer, og er inndelt i ulike grupper, deriblant nettverk som har ansvar for medlemsaktivitet og kommunikasjon som har ansvar intern og ekstern kommunikasjon. Foreldre til UWC-elever er også representert i nasjonalkomiteen. 

Nasjonalkomiteen velges av årsmøtet hvert år. Årsmøtet er UWC Norges høyeste organ hvor alle medlemmer er velkomne til å delta. 

Du kan komme i kontakt med de ulike gruppene i nasjonalkomiteen på disse epostadressene:

  • Generelle spørsmål:
  • Nettverk:
  • Kommunikasjon:
  • Elevansvarlige: 
  • Foreldrerepresentanter:
  • Valgkomite:

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) forvalter statens økonomiske tilskudd til UWC Norge. SIU er et forvaltningsorgan administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet. Tilskuddet skal benyttes til arbeidet med nominasjon av elever, markedsføring og finansiering knyttet til utdanningstilbudet. SIU organiserer nominasjonsprosessen i samarbeid med UWC Norge.

Styret i UWC Norge har nær kontakt med UWC Red Cross Nordic. UWC Norge har en representant med vara i skolens styre. UWC Norge har også to representanter i skolens råd. Dette legger grunnlag for god kommunikasjon og gjensidig kontakt mellom de to institusjonene.

UWC Norges daglige drift opprettholdes av organisasjonssekretær Ann Charlott Wardle. Ta gjerne kontakt med Ann Charlott per e-post () eller telefon 928 49 648 dersom du har spørsmål om UWC som du ikke finner svar på på nettsiden.

Styremedlemmer

Elizabeth Sellevold, leder

Atlantic College 1988-90. Elizabeth har lang erfaring fra norsk bokbransje og har lenge jobbet med forretningsutvikling og litteratur, som daglig leder i Humanist Forlag, redaktør i Gyldendal Norsk Forlag, og som redaktør og direktør i De norske Bokklubbene. Hun har jobbet med netthandel og salg fra 2006 i Bokkilden (De norske Bokklubbene) og i Posten/Bring. Hun er i dag administrerende direktør i EBOK.NO. Elizabeth spiller fotball og er opptatt av alt som rører seg om bøker og digital utvikling.

Følg Elizabeth på Twitter!

Else Margrete Rafoss, nestleder

UWC Mahindra College 2004-06. Else har bachelorgrader i sammenlignende politikk og samfunnsøkonomi (UiB) og mastergrad i statsvitenskap (UiO). Hun jobber i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Hallvard Vigrestad, nettverk

UWC Mahindra College 2001-03. Hallvard har befalsutdanning fra Sjøforsvaret og er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Bergen. Han jobber med rekruttering for Vitusapotek og har vært med i Nettverksgruppen siden 2014. Han er opptatt av at alle UWC-alumni skal være en aktiv og engasjert del av UWC Norge.

Kaia Tetlie, kommunikasjonsansvarlig

UWC Atlantic College 2003-05. Kaia har en bachelorgrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen og en mastergrad i statsvitenskap og politisk kommunikasjon fra Tel Aviv University i Israel. Hun har bred erfaring fra frivillig arbeid, og har blant annet vært leder av Studentersamfunnet i Bergen. Kaia jobber til daglig i kommunikasjonsbyrået Corporate Communications.

Følg Kaia på Twitter!

Stål Ulvin Garberg, kommunikasjonsgruppen

UWC of South East Asia 2002-04.  Stål jobber som kommunikasjonsrådgiver i Corporate Communications. Han er utdannet siviløkonom med en bachelor- og mastergrad fra Norges Handelshøyskole, hvor han spesialiserte seg innen strategi og ledelse. I tillegg har han en bachelorgrad fra Journalisthøyskolen i Oslo.

Espen Stedje, myndighetsansvarlig

UWC Atlantic College 1991-93. Espen er statsviter og har studert i Uppsala, København, Oslo og Lund. Han har arbeidet innen det nordiske samarbeidet, bl.a. med prosjekter for Nordisk Ministerråd, og er i dag generalsekretær i Foreningen Norden.

Johanne Sæther Houge, elevansvarlig

UWC Red Cross Nordic 2003-05. Johanne har bachelorgrad i statsvitenskap og India-studier fra Universitetet i Oslo og jobber til vanlig som rådgiver for internasjonal klimapolitikk og forbruk i Naturvernforbundet. Hun har bred erfaring fra frivillige organisasjoner og har bodd flere år i Sør-Asia. 

Per Bratterud, foreldrerepresentant

Per er far til Aurora og Eivind, som gikk på UWC Red Cross Nordic i henholdvis 2007-09 og 2011-13.

Sverre Gylseth, vara foreldrerepresentant

UWC Atlantic College 1968-70. Sverre er far til Mai, som gikk på Li Po Chun UWC 2012-14. Han var med i UWC-nettverket på 1980-tallet. Sverre er utdannet ved Oslo ingeniørhøgskole og Middlebury Institute of International Studies at Monterey (MBA). Han har erfaring som dykker, rektor ved Statens dykkerskole og med klassing av dypdykkersystem i DNV GL. Han er nå pensjonist.

Ivar Lund-Mathiesen, styremedlem med spesialkompetanse

Ivar har vært medlem av Nasjonalkomiteen (NK) i en årrekke.  Han var lektor på UWC Atlantic College i 13 år og deretter utredningsleder for RCN-prosjektet. Han er NKs styrerepresentant på UWC Red Cross Nordic. Ivar er "Principal Examiner" og "Moderator" for International Baccalaureate.

Pål Brynsrud, styremedlem med spesialkompetanse

UWC Atlantic College 1979-81. Medlem av UWC International Board og Chair of the Nomination & Governance Committee i UWC International. Representant i Nordic College Council og medlem av valgkomiteen i UWC Red Cross Nordic. Pål ble siv.øk. fra NHH i 1986, og har en MBA fra Insead, Fontainebleau 1989. Han jobbet i Olje- og Energidepartementet 1986-88, McKinsey & Company 1990-01 og drev senere med omstruktureringer i flere ulike selskaper. Er nå senior partner i Credo Partners. Har bodd/jobbet i Storbritannia, Russland, Baltikum, Spania, Sverige og Danmark. Pål har sittet i Nasjonalkomiteen siden 2003 og var også medlem/leder av styret i Utviklingsstiftelsen i 8 år.

Gunnar Heiberg, vara styremedlem med spesialkompetanse

UWC Atlantic College 1980-82. Gunnar kom inn i Nasjonalkomiteen i 2005 og sitter også i Utviklingsstiftelsens styre. Han har en juridisk bakgrunn og har jobbet med norsk og internasjonal forretningsvirksomhet i ulike konstellasjoner, herunder i Norsk Hydro og Statoil. Gunnar jobber nå i Storebrand.

Maren Grindstad, vara elevansvarlig

UWC Atlantic Collene 2002-2004. Maren er utdannet fysiker med mastergrad i astrofysikk fra Universitet i Oslo, og har også tatt praktisk pedagogisk utdannelse ved UiO. Hun har tidligere jobbet som lærer gjennom Teach First Norway, og jobber nå for Statoil.

Lina Tordsson - Nettverksansvarlig

Lina Tordsson (AC 0305) har en MSc i Gender, Globalisation and Development fra LSE, og har studert utviklingsstudier på Blindern. Hun jobber som internasjonal rådgiver i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, og besøker alltid UWC'ere i landene hun får reise til.

I tillegg til styret i Oslo, har UWC Norge regionale koordinatorer rundt om i landet. Vi er alltid på jakt etter koordinatorer til å lede arrangementer i ulike byer i Norge, så dersom du er interessert vil vi gjerne høre fra deg på !

Regionale koordinatorer

Ingvild Wie, Trondheim

Atlantic College 2012-14 Ingvild studerer kommunikasjonsteknologi ved NTNU. I tillegg til å studere, er hun aktiv i Studentersamfundet og i linjeforeningen ved studiet hennes.  E-post: 

UWC Trondheim på Facebook

Rikka Kjelkenes, Trondheim

Pearson College UWC 2011-13. Rikka bur i Trondheim og studerer psykologi på NTNU. I tillegg er ho engasjert i den Internasjonale Student Festivalen i Trondheim (ISFiT) og Studentersamfundet.  E-post:

UWC Trondheim på Facebook

Fanny Fasmer, Bergen

E-post:

UWC Bergen på Facebook

Lisa Knudsen, Bergen

Gikk ut av Waterford Kamhlaba i 2016. Studerer sammenlignende politikk på Universitetet i Bergen. E-post:

UWC Bergen på Facebook

Astrid Høgestøl, Tromsø

UWC South East Asia 2005-07 Har en mastergrad i havrett fra UiT og en mastergrad i miljøpolitikk fra LSE. Astrid sitter i styret til YATA Tromsø og jobber som rådgiver ved Norsk Polarinstitutt. E-post:

UWC Tromsø på Facebook