Hva er UWC Norge?

UWC Norge er en frivillig medlemsorganisasjon bestående av alle tidligere og nåværende UWC-elever og lærere fra Norge. Organisasjonen drives uten profittmål og skal bidra til at UWC opprettholdes som livskraftig organisasjon med norsk deltakelse.

Styret i UWC Norge kalles nasjonalkomiteen, i likhet med tilsvarende strukturer i andre land. Nasjonalkomiteen består av alumni som jobber frivillig med nominasjon av elever, markedsføring av UWC, arrangementer for alumni og mye mer. Nasjonalkomiteen har over 20 medlemmer, og er inndelt i ulike grupper, deriblant nettverk som har ansvar for medlemsaktivitet og kommunikasjon som har ansvar intern og ekstern kommunikasjon. Foreldre til UWC-elever er også representert i nasjonalkomiteen. 

Nasjonalkomiteen velges av årsmøtet hvert år. Årsmøtet er UWC Norges høyeste organ hvor alle medlemmer er velkomne til å delta. 

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) forvalter statens økonomiske tilskudd til UWC Norge. Diku er et forvaltningsorgan administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet. Tilskuddet skal benyttes til arbeidet med nominasjon av elever, markedsføring og finansiering knyttet til utdanningstilbudet. Diku organiserer nominasjonsprosessen i samarbeid med UWC Norge.

Styret i UWC Norge har nær kontakt med UWC Red Cross Nordic. UWC Norge har en representant med vara i skolens styre. UWC Norge har også to representanter i skolens råd. Dette legger grunnlag for god kommunikasjon og gjensidig kontakt mellom de to institusjonene.

UWC Norges daglige drift opprettholdes av daglig leder Ann Charlott Wardle. Mette Risom Olsen er Ann Charlotts vikar fram til høsten 2020. Ta gjerne kontakt med Mette per e-post (info@no.uwc.org) eller telefon 466 77 071 dersom du har spørsmål om UWC som du ikke finner svar på på nettsiden. 

Medlemmer i Nasjonalkomiteen

Leder: Kaia Tetlie
Nestleder: Ulrikke Erdal-Aase Lien

Elevkontakt

Leder: Tellef Raabe
Vara: Ingvill Daatland Hekne

Foreldrekontakt

Leder: Anne Mette Holmen
Vara: Vera Minja

Fundraising

Leder: Gunnar Solem
Vara: Charlotte Kragerud

Kommunikasjon

Leder: Mai Masuda Gylseth
Vara: Anita Skarpås

Viktoria Jorde Hellebø
Severin Schirmer
Lisa Knudsen

Nettverk

Leder: Synnøve Lill Paulen
Vara: Petter Hiis Bergh

Katrine Opheim
Maren Fosser

Økonomi

Leder: Helene Føyn
Vara: Thomas Nyheim

Myndighetskontakt

Leder: Miriam Strøm Natvig
Vara: Jenny Hovland Johanson

Styremedlemmer med spesialkompetanse

Ivar Lund-Mathiesen
Bjørn Kloumann Bekken

Vara: Espen Stedje
Vara: Elizabeth Sellevold

Regionale grupper

I tillegg til styret i Oslo, har UWC Norge regionale grupper rundt om i landet. Vi er alltid på jakt etter koordinatorer til å lede arrangementer i ulike byer i Norge, så dersom du er interessert vil vi gjerne høre fra deg!

Bergen

Koordinatorer: Fanny Fasmer og Lisa Knudsen

UWC Bergen på Facebook

Tromsø

Koordinator: Astrid Høgestøl

Astrid har en mastergrad i havrett fra UiT og en mastergrad i miljøpolitikk fra LSE. Hun sitter i styret til YATA Tromsø og jobber som rådgiver ved Norsk Polarinstitutt.

UWC Tromsø på Facebook

Trondheim

Koordinatorer: Ingvild Wie og Rikka Kjelkenes

Ingvild studerer kommunikasjonsteknologi ved NTNU. I tillegg til å studere, er hun aktiv i Studentersamfundet og i linjeforeningen ved studiet hennes. Rikka bor i Trondheim og studerer psykologi på NTNU. I tillegg er hun engasjert i ISFiT og Studentersamfundet.

UWC Trondheim på Facebook