International Baccalaureate

Alle UWC-skolene tilbyr undervisning i International Baccalaureate (IB) Diploma Programme. IB er en anerkjent 2-årig videregående utdanning som gir generell studiekompetanse, og med et oppnådd IB-diplom kan du komme inn på universiteter og høyskoler over hele verden. 

IB Diploma Programme består av ulike deler: akademiske fag, et aktivitetsprogram (CAS), et kurs i vitenskapsteori (TOK) og en fordypningsoppgave (EE). Den akademiske delen er bygget opp slik at du selv velger seks fag du vil fordype deg i innenfor seks ulike kategorier: språk 1, språk 2, matematikk, samfunnsfag, naturfag og estetiske fag. Innenfor hvert av disse fagområdene finnes det flere fag å velge i, men fagtilbudet varierer fra skole til skole. Av de seks fagene må man velge tre man vil fordype seg i. Dette kalles higher level. De tre resterende fagene tar man på standard level. Vi anbefaler å lese mer om fagtilbudet på de ulike UWC-skolenes nettsider.

Du kan lese mer om IB og generell studiekompetanse på nettsidene til Samorda opptak

Vi gjør oppmerksom på at alle UWC-elever tatt opp gjennom nasjonalkomitéen ta norsk som fag på IB.