Waterford Kamhlaba UWC of Southern Africa

Sted: Mbabane, eSwatini (Swaziland)

Elever: 600 elever fra 11 til 20 år

Grunnlagt: 1963

Elevene på skolen kommer fra veldig ulike sosioøkonomiske bakgrunner: alt fra elever som har en forbindelse til kongen til elever som er her på 100 % stipend. Vi merker det særlig når vi er utenfor campus, og gjennom community service. Vi kan se fattigdommen rett foran øynene på oss, og det setter virkelig våre egne liv litt i perspektiv.

— Maja, Judith og Sofie, elever i eSwatini

Les Maja, Judith og Sofies glimt fra UWC Waterford Kahmlaba

Waterford Kamhlaba UWC ble grunnlagt som et svar på apartheid-regimet i Sør-Afrika. Kamhlaba betyr både «av jorden» og «av verden», og viser at skolen speiler mangfoldet i verden men anerkjenner at alle mennesker har likt opphav uavhengig av rase og religion. Waterford Kamhlaba er den eneste UWC-skolen der skoleåret følger kalenderåret – elevene begynner i januar og tar eksamen i november.

Tre unike egenskaper

  • Sterke bånd til lokale endringsledere – Skolen har tette samarbeid med samfunnsorganisasjoner som flyktningleiren og lokale helsesentre.
  • Den eneste UWC-skolen i Afrika – Det gjør Waterford Kamhlaba til en viktig UWC-ambassadør på kontinentet. Skolen har utdannet en rekke afrikanske endringsledere siden den ble grunnlagt.
  • Den første raseintegrerte skolen i det sørlige Afrika – Skolen var den første skolen i det sørlige Afrika som ikke var rasedelt. Arbeidet med å bygge ned raseskiller er en av skolens kjerneverdier, og fremdeles en viktig del av arbeidet til skolen.

I klasserommet

Elevene på videregående nivå følger IB-læreplanen. I tillegg til de vanlige IB-fagene tilbyr skolen siswati, fransk, spansk, antropologi, psykologi, bedriftsledelse, musikk og teater.

Utenfor klasserommet

Skolen tilbyr en rekke idrettsaktiviteter, inkludert badminton, basketball, cricket, hockey, nettball, rugby, fotball, softball, squash, svømming, volleyball og tennis. I tillegg kan elevene klatre, ri hest, gå turer, padle kayak og løpe. Skolen tilbyr en rekke kreative aktiviteter som kunst, musikk og dramaprogrammer.

Samfunnstjeneste er en viktig del av livet ved skolen, og alle IBDP-elever bruker to timer i uken på arbeid med handikappede, lokale skoler og barnehager, miljøorganisasjoner eller andre aktiviteter.

Skoleområdet

Skolen har fire hybelhus med elever i ulike aldre. Elevene på videregående nivå bor Emhlabeni- og Elangeni-husene (som betyr «stedet for folk og verden» og «stedet for den oppstående solen»), med plass til henholdsvis 130 og 68 elever. Husene har fellesrom, datarom, bibliotek, TV-rom og kjøkken. To lærere i hvert hus bidrar med leksehjelp hver dag. Skolen har også en rekke idretts-, kunst- og læringsfasiliteter.

Geografisk plassering

Skolen ligger på en fjelltopp i Sidwashini, 10-15 minutter fra hovedstaden Mbabane. Skoleområde har et mangfoldig plante- og dyreliv, og en rekke turmuligheter som gir et utrolig utsyn over Swazilands billedskjønne landskap.

Flere bilder fra skolen

Blogginnlegg fra skolen

  • Månedens alumn: Bjørn Klouman Bekken - 1) Kan du fortelle litt kort om bakgrunnen din? Hvor vokste du opp? Hva gjør du nå?Jeg vokste opp i Oslo og i Afrika. Nå jobber jeg i utenriksdepartementet.2) Hvilket UWC gikk du på og når?Waterford Kamhlaba United World College of Southern Africa, 1997-1998. (Skoleåret i Swaziland, eller eSwatini som det heter nå, går fra januar til desember.)3)
  • Min første måned i Swaziland - Lars Ingar forteller om sin første måned på Waterford Kahmlaba i Swaziland: – Jeg er omringet av modige og unge mennesker, der mange har blitt behandlet urettferdig og på ingen måte vært like heldige som alle oss i Norge. Mange av menneskene har mistet troen på sine egne regimer og regjeringer på grunn av korrupsjon og grådighet, men har istedenfor en veldig sterk tro på hverandre – en tro som allerede har lært meg mye og som inspirerer meg.
  • Glimt fra skolene: Maja, Judith og Sofie i Swaziland forteller - Maja, Judith og Sofie er elever ved UWC Waterford Kamhlaba i Swaziland. Det er mange elevstyrte aktiviteter ved skolen, og jentene har fått flere muligheter til å reise rundt på det afrikanske kontinentet.
  • Månedens alumn: Mikal Hovland - Mikal Hovland er filmskaper utdannet ved Den Norske Filmskolen. Noe av det viktigste Mikal lærte ved UWC var å se på verden gjennom andres øyne.
  • Månedens alumn: Signhild Brosvik - Flere år etter endt UWC-skolegang reiste Signhild Brosvik tilbake til Swaziland for å studere. Det førte til permanent bosetting og egen batikkbedrift!

Les mer om en annen UWC-skole