UWC Red Cross Nordic

Sted: Flekke, Norge

Elever: 250 elever fra 16 til 18 år

Grunnlagt: 1995

UWC RCN er kanskje plassert i Norge, men skolen har over 95 ulike nasjoner representert, som er den høyeste andelen av UWC-skolene (så vidt jeg vet)! Selv om det nordiske friluftlivsmiljøet selvfølgelig påvirker oss, ser man glimt av andre kulturer fra andre sider av jorda gjennom hverdagen, enten det er noen som lager vårruller i et dayroom, spiller cricket på fotballbanen eller synger til «Bailando» i dusjen.

— Liv, elev i Flekke

Les Livs glimt fra UWC Red Cross Nordic

UWC Red Cross Nordic College bygger på tre grunnverdier: nordisk, humanitært og bærekraftig. Skolen er finansiert av de nordiske landene og drives i tett samarbeid med Norges Røde Kors. Som del av CAS-programmet tar elevene et Røde Kors-diplom, og elevene bruker idrettsanlegget til Hauglandsenteret.

Tre unike egenskaper

  • Offentlig finansiering - Fordi skolen finansieres av det offentlige kan den velge ut elever kun på bakgrunn av meritter og potensiale, som skaper et skolemiljø der alle opplever mangfold og mestring.
  • Survivors of Conflict-programmet - Programmet lar ungdom med handikap fra konfliktsoner delta på UWC RCN. Målet er at deltagerne returnerer som resurssterke og aktive samfunnsborgere.
  • Foundation Year-programmet - For å kunne inkludere elever med alle bakgrunner trenger noen elever ekstra undervisning i engelsk eller andre fag før de er klare til å begynne på IB. Målet med FY-programmet er å legge til rette for at elever som har gått glipp av mye skolegang eller har hatt andre spesielle utfordringer blir faglig og sosialt forberedt på IB.

I klasserommet

UWC Red Cross Nordic følger International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP)-læreplanen. Skolen tilbyr de vanlige IB-fagene, samt undervisning i nordiske språk på alle nivå, global politikk, naturfagprosjekt og teaterkunst. Førsteårselevene tar ukentlige seminar i Red Cross Nordic Life Skills-programmet, der de utforsker og utvikler Røde Kors-ferdigheter og ferdigheter knyttet til UWC RCNs tre grunnverdier.

Utenfor klasserommet

Det utenomfaglige programmet bygger på skolens tre grunnverdier: nordisk, humanitært og bærekraftig. Programmet legger stor vekt på samfunnstjeneste, kultur og utendørs aktiviteter. Elevene kan delta i en rekke aktiviteter, som friluftsuker på ski, konferanser organisert rundt globale spørsmål, kulturdager, og ulike aktiviteter som keramikk og maling på Hauglandsenteret.

Det vakre fjordlandskapet er en flott ramme for vann- og fjellaktiviteter. Elevene deltar som deltakere og frivillie i Ridderrennet, en årlig internasjonal skikonkurranse for handikappede.

Skoleområdet

Skolen har fem hybelhus med plass til 40 elever i hvert hus, og elevene deler rom med fire andre. Hvert rom er innredet i tråd med nroske tradisjoner og har egne bad.  Elevene har tilgang til svømmebasseng, treningsstudio og gymsal på Hauglandsenteret som ligger på skoleområdet. Skolen har også to gjestehus for besøkende familier.

Geografisk plassering

Skolen ligger idyllisk til ved fjorden i Fjaler kommune, tre timer nord for Bergen.

Flere bilder fra skolen

Blogginnlegg fra skolen

  • Tiden går allerede for fort - Amalie skriver om hverdagen på UWC i Flekke: – Det er umulig å planlegge en dag her fra start til slutt, for man vet aldri hva andre finner på – vi har stadig filmkvelder, brettspill, show og turer. En hverdag på UWC består av så mye forskjellig, og mitt beste og eneste råd så langt er å gå inn i det med et åpent sinn. Som UWC-elev får man venner for livet og lærer mer på to år enn man kanskje har noensinne.
  • Å være norsk i Norge - Til tider føles RCN som om det er mer eksotisk for skandinaver enn for de resterende elevene. Hver dag opplever jeg sider av Norge som jeg aldri kunne fått sett på egenhånd, egenskaper vi har som vi tar for gitt, og ikke minst svakheter i vårt lille land som blir ignorert og skyggelagt. Vennene mine får se nesten alt vi gjør for første gang, med øyne som ikke er vant til våre tradisjoner og som ikke har noen forventninger til «hvordan det var forrige vinter». Disse øyeblikkene kommer jeg til å ta med meg resten av livet.
  • I morgen starter eventyret - Det har fortsatt ikke falt meg helt inn: i morgen skal jeg møte de 200 fremmede jeg skal leve og gå på skole sammen med de neste to årene! For knapt halvannet år siden hadde jeg aldri hørt om UWC, og tanken på å flytte hjemmefra virket skummel og fjern. Likevel sitter jeg her — foran kofferter fulle med klær og bøker — klar til å begynne på UWC Red Cross Nordic.
  • Å bevege verden gjennom utdanning - I dette innlegget skriver Arne Osland, som er utviklingsdirektør ved UWC Røde Kors Nordisk, om hvordan UWC-skolene arbeider med å skape møtesteder for utveksling, læring og selvrefleksjon på tvers av landegrenser.
  • Glimt fra skolene: Liv i Norge forteller - Liv er 2.åring ved UWC Red Cross Nordic i Flekke i Sogn og Fjordane. RCN har elever fra over 95 ulike nasjoner, og det nordiske friluftslivmiljøet setter sitt preg på livet ved skolen.

Les mer om en annen UWC-skole