Om UWC

UWCs samfunnsoppdrag

”UWC makes education a force to unite people, nations and cultures for peace and a sustainable future”

UWC er en utdanningsbevegelse som bringer ungdom fra hele verden sammen på 17 videregående skoler i 17 land– uavhengig av familiens betalingsevne. Gjennom visjonen om å bruke utdanning til å fremme fred og bærekraftig utvikling, ønsker UWC-skolene å skape møtesteder for utveksling, læring og selvrefleksjon på tvers av landegrenser. UWCs utdanningsmodell er basert på følgende verdier:

  • Internasjonal og interkulturell forståelse
  • Respekt for menneskers ulikhet
  • Individuell ansvarlighet og integritet
  • Felles ansvar og respekt
  • Medmenneskelighet og samfunnsansvar
  • Respekt for miljøet
  • Idealisme
  • Personlig utfordring
  • Handlekraft og initiativ

UWCs grunnlegger Kurt Hahn var opptatt av menneskets potensial til å utgjøre en forskjell: «There is more in you than you think».

På UWC fokuseres det derfor på at elevene skal kunne bidra positivt til samfunnet rundt seg. Håpet er at dette er en lærdom de vil ta med seg videre i tiden etter UWC, hvor de på ulike måter og gjennom ulike yrker kan jobbe for en bedre verden.

 

UWC i Norge

UWC Norge er en frivillig medlemsorganisasjon bestående av alle tidligere og nåværende UWC-elever og lærere fra Norge. Organisasjonen drives uten profittmål og skal bidra til at UWC opprettholdes som livskraftig organisasjon med norsk deltakelse. 

Styret i UWC Norge kalles nasjonalkomiteen, i likhet med tilsvarende strukturer i andre land. Nasjonalkomiteen består av alumni som jobber frivillig med nominasjon av elever, markedsføring av UWC, arrangementer for alumni og mye mer.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) forvalter statens økonomiske tilskudd til UWC Norge. Diku er et direktorat administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet. Tilskuddet skal benyttes til arbeidet med nominasjon av elever, markedsføring og finansiering knyttet til utdanningstilbudet. Diku organiserer nominasjonsprosessen i samarbeid med UWC Norge.

Historie

I 1962 åpnet den internasjonale internatskolen Atlantic College på landsbygden sør i Wales. Skolen var hjertebarnet til den tyske utdanningsfilosofen Kurt Hahn, som ønsket å bruke utdanning som et verktøy til å forene ungdom på tvers av nasjoner. Tanken var at dette ville fostre internasjonal og interkulturell forståelse, som igjen ville bidra til en fredeligere verden. Atlantic College ble ved åpningen beskrevet av The Times Educational Supplement som et av de mest spennende eksperimentene innenfor utdanningsfeltet siden andre verdenskrig.

Ved grunnleggelsen ble det håpet at Atlantic College kunne være et pilotprosjekt for flere skoler av samme type. Skolens tidlige suksess førte til at organisasjonen United World Colleges (UWC) ble etablert i 1967. I dag, over 50 år etter grunnleggelsen, er UWC en vital utdanningsbevegelse med skoler i 16 ulike land. Flere skoler er også under planlegging.

Norge har alltid hatt sterke og tette bånd til UWC-bevegelsen, og nordmenn har blitt sendt til UWC-skoler helt siden åpningen av Atlantic College.

Du kan lese mer om UWCs historie på nettsidene til UWC International.

Internasjonal organisasjon

UWC-bevegelsen består av 16 skoler, nasjonalkomiteer i over 150 land, over 50 000 alumni i hele verden, og et sentralt styrings- og koordineringsapparat; UWC International.

UWC International styres av det internasjonale rådet (Council) og det internasjonale styret (Board).

Rådet diskuterer saker av strategisk betydning for UWC-bevegelsen, velger styret og overser at styret ivaretar sin rolle på en god måte. Rådet er sammensatt av opptil 60 medlemmer som representerer alle de ulike interessentene i UWC-universet (skolene, nasjonalkomiteene, alumni, uavhengige) og møtes en gang i året. 

Styret definerer strategisk retning på UWC-bevegelsen, overvåker alle UWC-skoler og nasjonalkomiteer, og koordinerer UWCs globale profil og kommunikasjon. Mye av styrets arbeid foregår løpende i ulike komiteer (eksempelvis valg og governance, finans, skolenes rektorer, skolenes styreledere, nasjonalkomiteer). Styret har også ansvar for strukturen og driften av UWCs International Office. Styret består av opptil 16 personer og møtes fire ganger i året. 

UWC International Office (UWC IO) ivaretar den daglige ledelsen av organisasjonen, og har sete i London. Dets hovedfunksjoner er koordinering av skoler, elevplasser og stipender, utvikling av nasjonalkomiteer, samt kommunikasjon og fundraising.