Aktiviteter

Skolegangen ved et UWC er langt mer enn lekser og eksamener. Gjennom CAS-programmet (creativity, activity and service) får elevene utforske sine kreative sider, utfordre seg selv og bidra til samfunnet de bor i mens de går på UWC.

Alle UWC-skolene har et bredt tilbud innenfor de tre CAS-kategoriene – kreativitet, fysisk aktivitet og frivillighetsarbeid. Eksempler på aktiviteter er sangkor, teatergrupper, ulike idretter, arbeid med flyktninger, besøk til eldrehjem og sykehus, samt aktiviteter og undervisning for skolebarn i nærområdet.

Elevene må delta på aktiviteter innen alle tre kategorier for å få bestått IB-diplom og må selv reflektere over hva de har lært av disse aktivitetene. Målet er at elevene skal lære seg selv og andre å kjenne gjennom praktisk læring. I tillegg er aktivitetene lystbetonte og gir elevene et fint avbrekk fra det øvrige skolearbeidet.

Les mer på IB-organisasjonens nettsider eller på nettsidene til de ulike UWC-skolene.

Utenomfaglige aktiviteter er en stor del av livet på UWC. Her kan du lese om resten av UWC-utdanningen.

CAS ved UWC USA

Prosjektuke på Svalbard