Nyheter

Oppdatering fra UWC Norge angående COVID-19

12. mars 2020 • Anita Slemdal Skarpås

UWC har 18 skoler med 10 800 elever fra hele verden. Som en global bevegelse er vi sterkt påvirket av COVID-19 (koronavirus). 

 

Hittil er fire UWC-skoler blitt stengt som følge av koronaviruset. Dette er skolene i Kina, Hong Kong, Italia og India. Ingen elever eller ansatte ved en UWC-skole er rapportert smittet av viruset. Skolene tar løpende vurderinger av tiltak i samarbeid med lokale myndigheter. 

 

Alle skolene holder sine elever og deres foresatte løpende informerte om situasjonen i deres land og hvilke forholdsregler de tar. Situasjonen endrer seg raskt, og UWC-skolene er nødt til å forholde seg til lokale myndigheter i landet de er i. 

 

UWC Norge mottar også løpende oppdateringer fra skolene, men ber om forståelse for at det tar tid å håndtere situasjonen ettersom den utfolder seg såpass raskt. 

 

Elevene som allerede har kommet hjem har nå nettbasert fjernundervisning. Dette er selvsagt utfordrende og UWC Norge har mobilisert UWC nettverket til å bidra med å hjelpe elever med fag som følge av dette. Responsen har virkelig vist styrken av UWC-nettverket – over 40 alumni har hittil tilbudt seg å bidra. 

 

Mange elever er forståelig nok bekymret for sine IB-eksamener i mai. International Baccalaureate Organization (IBO) har lagt ut informasjon på sine nettsider. Alle spørsmål om det faglige og IB må tas direkte med skolene. 

 

UWC Norge har tidligere vært i kontakt med nettverket av IB-skoler i Norge angående muligheten for å ta IB-eksamener i Norge. Dette er i utgangspunktet mulig, men også usikkert gitt at norske skoler nå er stengt. 

  

Skolene har ansvar for elevene og deres undervisning. Samtidig jobber vi i UWC Norge iherdig med situasjonen, og vi ønsker å støtte elever og foreldre så godt vi kan, selv om det ikke er alle spørsmål vi kan svare på akkurat nå.. 

 

Vi oppfordrer alle til å følge rådene fra lokale helsemyndigheter og ta forholdsregler sånn at vi sammen kan beskytte de som er mest utsatt.