Nå kan du søke på United World Colleges for 2018!

”Utdanning er det kraftigste våpenet du kan bruke for å forandre verden”

– Nelson Mandela, tidligere ærespresident av UWC

United World Colleges (UWC) er en global utdanningsbevegelse som samler ungdom fra hele verden på videregående skoler i 17 land. Visjonen er å gjøre utdanning til en kraft for å forene mennesker, nasjoner og kulturer for fred og en bærekraftig fremtid. Hvert år får 40 norske elever tilbud om å fullføre de to siste årene av videregående på UWC. Nå er det mulig å søke om opptak for skoleårene 2018-20!

Internasjonal forståelse på tvers av grenser

UWC ble grunnlagt under den kalde krigen i 1962, og hadde som mål å fremme fred. Bevegelsen var inspirert av den banebrytende tyske pedagogen Kurt Hahn, som så for seg en skole hvor unge mennesker fra hele verden kunne studere og bo sammen. Tanken bak dette var å skape økt internasjonal forståelse og toleranse på tvers av etniske, religiøse og politiske grenser.

Unikt nettverk av UWC-skoler og anerkjent utdanning

I dag går elever fra over 100 nasjonaliteter på 17 UWC-skoler på fire kontinenter. Fire av skolene inkluderer barn og unge fra 2-19 år, mens de andre har elever i aldersgruppen 16-19 år. Skolene underviser i det verdenskjente International Baccalaureate (IB) Diploma. Samfunnstjeneste, kreative aktiviteter og utendørs utfordringer er en viktig og integrert del av UWC sin unike tilnærming til utdanning.

Utdanning uavhengig av sosioøkonomisk situasjon

UWC tror på mangfold blant elevene og at utdanning skal være uavhengig av studentens sosioøkonomiske situasjon. I dag får over 70 prosent av UWC-elever enten full eller delvis finansiell bistand. I Norge er tilbudet støttet av myndighetene, og elevene betaler en egenandel på 30-40 000 kroner i året og kan søke om et behovsprøvd tilleggsstipend for å dekke egenandelen.

Å gjøre en forskjell

Etter UWC har mange elever gått videre til å jobbe mot en mer fredelig og bærekraftig fremtid, på flere ulike måter. Til dags dato har UWC et verdensomspennende nettverk av over 60 000 alumni, blant andre kong Willem-Alexander av Nederland, TV2-direktør Olav Sandnes og høyesterettsdommer Wenche Arntzen.

40 plasser til norske elever

Hvert år får 40 norske elever tilbud om å studere ved de ulike UWC-skolene. 10 av disse går på skolen UWC Red Cross Nordic og de andre fordeles på skoler i land som Armenia, Kina, India, Swaziland, USA og Nederland. Opptak av elever​ foretas av SIU og UWC Norge. Alle de norske elevene får stipend fra Lånekassen. Elevene søker det året de fyller 17 år og mens de går i 1. klasse på videregående.

Lyst å vite mer?

Her kan du lære mer om skolene

Her kan du lese hvordan elevene har det på skolene

Her og her kan du lese hvordan det er å ha barnet sitt på UWC

Her kan du lese intervjuer med norske UWC-alumni

Her kan du lese mer om hvordan du kan søke på UWC

Her søker du på UWC

Her kan du ønske deg skolebesøk eller møte med en UWC-elev

Her kan du melde deg inn i Facebook-gruppen «UWC-søkere 2018» og stille spørsmål til nåværende elever

Kanskje du er interessert i dette…