Nå blir det billigere å gå på UWC!

I 2017 blir det billigere for norske elever å gå på United World College. Intenst lobbyarbeid fra ANSA og UWC Norge har gitt gjennomslag i statsbudsjettet.

Etter mange og lange forhandlinger ble Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre enige om statsbudsjettet for 2017. En del av avtalen innebærer at det settes av 3,2 millioner for å redusere egenandelen for norske elever ved UWC. 

Egenandel på 30 000 kr fra 2017
Det er ikke gratis å gå på UWC, men elever får dekket mye av kostnaden med støtte fra Lånekassen. I tillegg er det en egenandel som på grunn av økte skolepenger og valutasvingninger har økt kraftig de siste årene. I skoleåret 2014-15 var egenandelen på 38 500 kr, mens den året etter økte til hele 70 000 kr. Reduksjonen over statsbudsjettet betyr at egenandelen reduseres fra 70 000 kr til 30 000 kr fra 2017.

Lobbysamarbeid med ANSA

Støtten til UWC var ikke med i regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt frem i september. Etter budsjettet ble lagt frem har ANSA og UWC Norge hatt møter med representanter fra Høyre, Krf og Venstre i Kirke-, utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget. I tillegg har både ANSAs president Ole Kristian Bratset og leder for UWC Norge Elizabeth Sellevold tatt opp saken i høringene med Finanskomiteen og KUF-komiteen. 

Støtte fra Venstre i alternativt budsjett

Etter møtet med Iselin Nybø fra Venstre, tok Venstre med støtten i sitt alternative budsjett. Etter mange uker med forhandlinger kom en budsjettavtale på plass, og der fikk ANSA og UWC Norge gjennomslag.

Det betyr at egenandelen blir mer enn halvert, og muligheten til å gå på et UWC gjøres mer tilgjengelig for alle elever i Norge, uavhengig av familiebakgrunn og familiens betalingsevne. 

 

 

Hva er UWC? 

UWC er en utdanningsbevegelse som bringer ungdom fra hele verden sammen på videregående skoler 16 land, med en visjon om å bruke utdanning til å fremme fred og bærekraftig utvikling. 40 norske elever tas årlig opp på UWC, så hvert år går totalt 80 norske 17-19-åringer på verdenscollege i utlandet.  

Mulighet for behovsprøvd stipend

UWC skal være et tilbud for alle uavhengig av økonomisk bakgrunn. Det er derfor også mulig å søke om et behovsprøvd stipend fra UWC Norge for å dekke hele eller deler av egenandelen.

Lyst å søke?

Du finner all nødvendig informasjon på våre nettsider. Her kan du lese om hvordan du søker og du kan også stille spørsmål i Facebook-gruppen UWC-søkere 2017.  

Kanskje du er interessert i dette…