Mellom 16 og 18 år? Nå har du sjansen til å bli med på gratis sommerleir i Tyskland!

Har du lyst på en spennende og lærerik sommer og lære mer om bærekraft, miljø og klima? Søk om en av fem gratis plasser på den internasjonale UWC-sommerleiren «Building a sustainable future»!

 «Building a sustainable future»

Hvordan kan vi lage et bærekraftig og mangfoldig samfunn i fremtiden? Sommerleiren fokuserer på problemstillinger knyttet til klimaendringer og hvordan samfunn kan bli mer økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftige. Deltagerne vil lære mer om økologi, økonomi, politikk, samfunn og teknologi, og hvordan man kan gjøre endringer i sitt eget nærmiljø. Du lærer også om andre kulturer og får venner fra mange ulike land. 

Slik søker du

Vi ser etter deg som er engasjert og motivert til å gjøre en forskjell. Send oss en kort søknad på norsk eller engelsk (½-1 side) om hvorfor du ønsker å delta på sommerleiren.

Send søknaden på e-post til elevansvarlig@no.uwc.org innen onsdag 8. mai sammen med ditt navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og navnet på skolen du går på.

Vi ønsker at deltakerne skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer derfor særlig ungdom med minoritetsbakgrunn til å søke.

Om United World Colleges

United World Colleges (UWC) er en utdanningsbevegelse som bringer ungdom fra hele verden sammen på videregående skoler i 18 land, uavhengig av familiens betalingsevne. Visjonen er å bruke utdanning til å fremme fred og bærekraftig utvikling, og vi ønsker å skape møtesteder for utveksling, læring og selvrefleksjon på tvers av landegrenser. Hvert år begynner 40 norske elever på UWC. UWC arrangerer også sommerleire (kalt short course) verden rundt.

  • Når: 15. juli–1. august 2019
  • Hvor: Schloss Loburg i Ostbevern, Tyskland
  • Hvem: Ungdommer fra 16 til 18 år
  • Kostnad: UWC Norge dekker kost, losji og reisekostnader for fem deltakere fra Norge
  • Søknadsfrist: Onsdag 8. mai

Se mer informasjon på sommerleirens nettside, Instagram og Facebook.  

Kanskje du er interessert i dette…