Mellom 15 og 17 år? Bli med på UWC-sommerleir i Norge eller Tyskland!

Har du lyst på en spennende og lærerik sommer? Bli med på internasjonal UWC-sommerleir! Denne sommeren sender UWC Norge to elever til Tyskland fra 20. juli til 6. august og tre elever til Flekke i Sogn og Fjordane fra 30. juni til 13. juli. Elevene som blir valgt ut får delta gratis – UWC Norge betaler kost, losji og reisekostnader for de utvalgte elevene.

Søknadsfristen er 28. april. UWC ønsker at deltakerne skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer derfor særlig ungdom med minoritetsbakgrunn til å søke.

«Building a sustainable future» i Tyskland

Sommerleiren i Tyskland har «Building a sustainable future» som tema. Den varer fra 20. juli til 6. august og arrangeres på Schloss Schule Kirchberg i Baden-Württemberg i Tyskland. Leiren fokuserer på problemstillinger knyttet til klimaendringer og hvordan samfunn kan bli mer økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftige. Deltagerne vil lære mer om økologi, økonomi, politikk, samfunn og teknologi. Som deltaker vil du også lære mer om andre kulturer og få venner fra mange ulike land.  

UWC Norge dekker egenandelen for to deltakere fra Norge. Vi tilbyr to plasser med gratis kost, losji og reise til og fra leiren. 

Når: 20. juli – 6. august 2018 

Hvor: Kirchberg, Tyskland 

Hvem: Ungdommer fra 16 til 17 år

«Nordic Short Course» i Sogn og Fjordane

Sommerleiren i Flekke i Sogn og Fjordande arrangeres på UWC Red Cross Nordic og er en helt ny sommerleir. Leiren bygger på UWC og Røde Kors sine verdier, og fokuserer på Norden og nordisk samarbeid. Ungdommer fra Sverige, Danmark, Finland og Norge vil delta på leiren.

På sommerleiren vil du lære om temaer som er felles for de nordiske landene, som natur, velferdsstaten og demokrati, og du vil drøfte aktuelle temaer som flykningkrisen, nasjonalisme og samarbeid med EU og andre nasjoner. Som deltager vil du også reise på utflukter og delta på aktiviteter. På leiren vil du lære mer om internasjonale forhold og hvordan du kan delta mer aktivt i nærmiljøet ditt.

UWC Norge dekker egenandelen for tre deltakere fra Norge. Vi tilbyr tre plasser med gratis kost, losji og reise til og fra leiren.  

Når: 30. juni – 13. juli 2018 

Hvor: Flekke, Sogn og Fjordane 

Hvem: Ungdommer fra 15 til 16 år

Slik søker du

For å søke sender du en e-post med følgende informasjon til elevansvarlig@uwc.no innen 28. april:

  1. Navn
  2. Adresse
  3. E-postadresse
  4. Telefonnummer
  5. Navn på skole
  6. Hvilken sommerleir du ønsker å delta på

Send også en kort tekst (½-1 side) på norsk eller engelsk om hvorfor du ønsker å delta på UWC-sommerleir.

Nominasjoner fra lærere og rådgivere

Lærere og rådgivere kan nominere elever til søknadsprosessen. Send informasjon om eleven (punkt 1-6 ovenfor) og en kort tekst (½-1 side) om hvorfor den nominerte eleven bør delta på UWC-sommerleir til elevansvarlig@uwc.no innen 28. april. Søkere som søker selv trenger ikke å bli nominert av en lærer eller rådgiver, og nominerte elever trenger ikke å sende en søknad i tillegg til nominasjonen.

Om UWC Norge

United World Colleges er en utdanningsbevegelse som samler ungdom fra hele verden uavhengig av familiens betalingsevne. Vår visjon er å bruke utdanning for å fremme fred og bærekraftig utvikling, og vi ønsker å skape møtesteder for utveksling, læring og selvrefleksjon på tvers av landegrenser.

UWC Norge er en frivillig medlemsorganisasjon som består av tidligere og nåværende UWC-elever og lærere fra Norge. Organisasjonen drives uten profittmål og skal bidra til at UWC opprettholdes som en livskraftig organisasjon med norsk deltakelse.

Kanskje du er interessert i dette…