Gi en gave

Anbefalt gave: 500,00 kr

UWC Norge drives på engasjement og mye frivillig innsats. Derfor er små bidrag er like verdifulle som store. Ved å gi din støtte bidrar du til å realisere drømmen til norske ungdommer som har både kunnskap, holdninger og engasjement til å bidra til positive endringer, under oppholdet på skolen og senere i livet.

Gaver på mellom 500 og 40 000 kroner gir rett til et skattefradrag. Vær oppmerksom på at medlemskontingenten da ikke kan medregnes. Husk å merke innbetalingen med navn og personnummer dersom det er en gave som gir rett til skattefradrag.

Minstebeløp: 100,00 kr

Kategori:

Tilleggsinformasjon

Avgangsår

Ikke UWC-alumni, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970, 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960, 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950

UWC-skole

Ikke UWC-alumni, Waterford Kamhlaba UWC, Li Po Chun UWC, UWC Mahindra College, UWC South East Asia, UWC in China, UWC Thailand, UWC ISAK Japan, UWC Adriatic, UWC Atlantic College, UWC Dilijan, UWC Maastricht, UWC in Mostar, UWC Red Cross Nordic, UWC Robert Bosch College, Pearson College UWC, UWC-USA, UWC Costa Rica