Månedens alumn: Tellef Thorleifsson

Månedens alumn er Tellef Thorleifsson som gikk på Atlantic College fra 1979-81. I oktober skal han inn i ny jobb som leder av Norfund.

1) Kan du fortelle litt kort om bakgrunnen din? Hvor vokste du opp? Hva gjør du nå?

Jeg har vokst opp i en liten leilighet i Oslo. Jeg er yngst av tre brødre.  Jeg har nå tre døtre, er gift med Eline, og jeg er i ferd med å starte i ny krevende jobb.

2) Hvilket UWC gikk du på og når?

Jeg gikk på Atlantic College fra 1979-81.

3) Hva var hovedgrunnen til at du søkte på UWC?

Jeg fikk høre om UWC av en tidligere speiderleder, Ivar Lund-Mathiesen. Han hadde begynt som lærer på Atlantic College. Jeg syntes det hørtes spennende ut å gå på skole med elever fra hele verden og ikke minst alle de sportslige aktivitetene. Jeg var også sulten på opplevelser og nye eventyr.

4) Hvordan var tiden din på UWC? Er det noen episoder du husker spesielt godt?

Tiden på UWC var svært viktig for meg. Det var både faglig utfordrende, lærerikt på mange nivåer, og ikke minst veldig sosialt. Mine to år på UWC var både formative og inspirerende.  Det er vanskelig å trekke frem enkeltepisoder. Jeg har mange gode minner fra nattlige samtaler med mine romkamerater, fjellklatring og seiling i store bølger, ulovlige fester etter «lights-out», eksentriske lærere og spennende reiser.

5) Kan du fortelle litt om hva du har gjort etter UWC og hvorfor?

Jeg er i ferd med å begynne i en ny jobb. I oktober overtar jeg som leder av Norfund. Norfund er et statlig selskap som investerer i fattige land med sikte på å skape nye arbeidsplasser og vekst i privat sektor. Norfund satser også tungt på ren energi. Norfund har et krevende mandat som er i tråd med UWCs idealer. Jeg gleder meg til å begynne i den nye jobben. Det føles litt som om ringen sluttes.

Før jobben i Norfund har jeg i vel 20 år jobbet med å utvikle og å investere i unge teknologiselskaper. Jeg har vært med å starte og lede et venture-selskap som heter Northzone. Vi har vært med på å utvikle 140 bedrifter, og vi har nå kontorer i Oslo, Stockholm, London og New York. Jeg har også vært med å starte opp et sosialt investeringsfond, Voxtra, med fokus på utvikling av landbruksbedrifter i Øst-Afrika.

Jeg var også innom shipping og politikk i noen år rett etter studiene. Jeg studerte økonomi på NHH og politikk på LSE.

6) Hva har UWC betydd for deg i etterkant?

UWC har formet meg som person, utvidet min horisont og også gitt meg inspirasjon og selvtillit til å satse internasjonalt. Jeg har også mange gode venner rundt omkring i verden.

7) Har du noen tanker rundt hvilken rolle UWC bør ha i dagens samfunn?

Det er etter hvert mange alternative utdanninger som gir internasjonal erfaring. Verden er blitt mer global og det er krevende for UWC å fremstå som unikt. Men, det er dessverre fortsatt et vel så stort behov for å fremme UWCs idealer i dag som det var da jeg gikk på AC. Rasisme, fremmedfrykt og økte forskjeller krever handling. UWC har fortsatt en svært viktig rolle å spille.

8) Hvilke tips eller råd vil du gi til nye eller nåværende UWC-elever?

Ikke bare tenk på karakterer og det faglige. Det går bra. Det sosiale er vel så viktig. Kos deg, få nye venner og bruk UWC på mange plan!

Kanskje du er interessert i dette…