Konferanser på Atlantic College

Dette skoleåret har Atlantic College fokusert på å arrangere elevdrevene konferanser. Et liv på en UWC-skole er stressende, intenst og veldig krevende, og å organisere en konferanse for 380 elever på toppen av det hele tar mye energi.

I år har vi hatt fire store, flotte konferanser —  MENA, ROOTS, Believe og SusCon:

  • “Growing up in the Hummus Kingdom” var slagordet for MENA-konferansen, som ble organisert av skolens MENA-nasjonalgruppe (Middle East and North Africa) i slutten av november 2017. Konferansen la vekt på det fantastiske kulturlivet som finnes i store deler av MENA-regionen. Hummus assosieres med å sitte rundt et bord og dele en skål med kikertretten. I det store bildet er det dette vi ønsker med MENA-regionen: at de skal dele resursene de har og etablere fred. Konferansen ga også et innblikk i de religiøse konfliktene som tar plass i MENA. Det var sterkt å se medelever fra land som kanskje aldri finner fred jobbe sammen og organisere denne konferansen.
  • ROOTS står for Rightfully Owning Our True Stories og ble organisert av den Afro-Karibiske nasjonalgruppen i midten av januar 2018. Sentrale temaer var raseskille, slavehandel, kjønnsroller og «de hvites privilegier». Det er et veldig vanskelig tema å diskutere fordi man ofte ikke vet hvilke spørsmål man kan stille uten å såre den andre parten. Mange av dem som sto på scenen hadde personlige erfaringer med temaene, og fortalte sterke og sjokkerende historier.
  • Believe-konferansen i slutten av mars 2018 handlet om ulike religioner. Konferansen dekket både de store verdensreligionene som islam, jødedom, kristendom, hinduismen og buddhismen og mindre religioner som bahai, taoismen og shintoismen. Jeg husker spesielt godt en av foredragsholderne som snakket om bahai: han snakket om hvordan alle de store verdensreligionene var representert i deres religion og at alle hadde samme mål. Dette var et interessant synspunkt med tanke på alle de religiøse konfliktene vi har i dag!
  • Sustainability Conference (SusCon) var årets siste konferanse. Målet var å øke bevisstheten rundt menneskers påvirkning med et globalt perspektiv. Hva kan vi gjøre for å motvirke utfordringene verden møter i dag med forurensing? Konferansen brukte slagord som Redesigning Earth og A breath of fresh air. Eksterne foredragsholdere, workshops, dokumentarer og et marked med lokale og bærekraftige produkter skapte en variert konferanse. 

Alle konferansene på skolen varer i 2-3 dager. Dagene er lange og intensive, med mange inntrykk og tankevekkende fakta. Det jeg synes er mest spennende med konferansene er de personlige historiene og foredragene fra medelever med en helt annen bakgrunn og livsstil enn min egen. Det er dette UWC handler om: å forene ungdom som ytrer sine synspunkter og diskuterer kontroversielle temaer på en trygg arena.

Kanskje du er interessert i dette…