Internasjonal utdanning kan bidra til en bedre verden

Kan internasjonale utdanning bidra til en bedre verden? «Ja», mener rektor ved UWC Atlantic College, John Walmsley. I en kronikk i den engelske avisen The Telegraph, skriver Walmsley om betydningen av å bringe sammen ungdommer fra ulike deler av verden på skoler hvor de kan leve og lære sammen. Her kan ungdommene lære å forstå og respektere ulike tanker, holdninger og verdisett, samtidig som de også kan erfare at mennesker deler mange grunnleggende likheter. I en verden preget av uroligheter, fortsetter derfor UWCs internasjonale utdanningstilbud å være svært viktig: 

«I believe international education – bringing together young people from totally diverse areas of the world with different beliefs, attitudes, experiences – can be a long term solution to some of the problems the world faces (…) As the atrocities continue around us, we’re ever more convinced that our approach gives a glimmer of hope for a more united future.»

Du kan lese hele John Walmsleys kronikk på nettsidene til The Telegraph

Kanskje du er interessert i dette…