Hvordan holde UWC-verdiene i live?

«UWC makes education a force to unite people, nations and cultures for peace and a sustainable future»

Denne setningen har alle vi som har en eller annen tilknytning til UWC hørt mange ganger. Alumni fra alle verdens hjørner har hatt muligheten til å leve disse verdiene til det fulle ved et av de i dag 17 skolene som er spredd utover verden. For hvilken «normal» videregående-elev i Norge kan si at de har delt rom med en palestiner, en sør-afrikaner og en amerikaner, og spilt fotball med en russer, italiener, greker og brasilianer? Hvem kan si at de har snakket om livet sammen med verdensborgere som ifølge mediene burde være bitre fiender? Og at dette er hverdagen for dem?

UWC tiltrekker seg ofte en viss type mennesker. Mange følte kanskje et ansvar for verden allerede før oppstart ved et UWC, eller i det minste en trang til å oppleve andre kulturer og treffe mennesker med en helt annen bakgrunn.

Men. Hverdagen etter UWC innhenter oss alle, og utenfor boblen på skolen, der man er omringet av ildsjeler, kan det være vanskelig å leve ut UWC-verdiene slik man så for seg. Det kan være vanskelig å føle at man som et enkelt individ kan ha en innvirkning på den store verden, eller til og med i sitt eget land.

Spesielt i disse dager er individets makt et viktig poeng. Vi står overfor en turbulent verdenssituasjon og et stortingsvalg som vil avgjøre hvordan Norge skal styres de neste fire årene. Så hvordan kan UWCere bidra for å påvirke samfunnet?

UWC-alumni dukker opp overalt – som debattanter, diplomater, dommere, aktivister, lærere, næringslivsfolk, kunstnere og demonstranter. Les hvordan et utvalg UWCere bidrar til å holde UWC-verdiene i live:

Sunniva Marie Hustoft

UWC USA 2011-13, organisasjonssekretær i Skeiv Ungdom

Hva gjør du for å holde UWC-verdiene i live?

Eg prøver å kontinuerlig bli kjent med folk som er ulike meg sjølv, og passe på att eg ikkje bare omgås folk som har likt tankesett og meiningar som det eg har. Det gjer at eg kan byggje bruer og bryte ned mine og andres fordommer.

Hvilken rolle mener du UWC har, eller kan ha, i dagens verdenssituasjon?

UWC skal fortsetja å byggje leiarar som forstår og respekterer at me er ulike. Våre alumni er folk som tar leiarskap i politikk og næringsliv, men òg folk som skal ta leiarskap i burettslaget, klasserommet, kyrkja eller familien. Eg ønskjer at UWC har endå meir fokus på å førebu elevane til å ta dette leiarskapet ute i samfunnet i framtida, fordi slik kan  me førebyggja urett og diskriminering.

Bjørn Gabrielsen

UWC Adriatic 1987-87, journalist og forfatter

Hva gjør du for å holde UWC-verdiene i live?

Det er antagelig vanskelig å finne noen, alumni eller ikke-alumni, som ikke føler de holder UWCs verdier om idealisme og mellommenneskelig forståelse i live. Jeg har barn på en skole som er minst like internasjonal som den UWC jeg gikk på (altså en helt vanlig skole på Oslos østkant). På en side etterlever jeg dermed de fromme idealene fra UWC automatisk, jeg har ikke noe annet valg enn å utvise toleranse og idealisme. På den andre siden har samkvem med folk som tenker annerledes vist seg å være en mye større utfordring enn jeg fikk inntrykk av på UWC, det må jeg bare innrømme.

Hvilken rolle mener du UWC har, eller kan ha, i dagens verdenssituasjon?

Det kan virke selvmotsigende, men i en tid der stadig flere reiser (nordmenns flyreiser til utlandet er faktisk mer enn tidoblet siden min tid på UWC), der stadig flere får kontakter over landegrensene og der stadig flere opplever større internasjonalisering i sitt nærmiljø kan UWC gi en mulighet til å være avsondret på et sted og til å møte mennesker ansikt til ansikt. UWCs rolle blir å tilby en «ikke-virtuell» opplevelse, en følelse av tilknytning til et fysisk sted (skolen og lokalsamfunnet rundt) og til ekte mennesker. 

Hilde Eliassen Restad

UWC USA 1996-98. Førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole

Hva gjør du for å holde UWC-verdiene i live?

 Jeg underviser i et bachelorstudium i internasjonale studier og freds- og konfliktstudium på Bjørknes Høyskole. Her utdanner vi mange engasjerte studenter i fag om menneskerettigheter, rettferdig krigsteori, amerikansk utenrikspolitikk og annen relevant tematikk for alle som vil være gode statsborgere og verdensborgere. Jeg tar også med meg våre 2. klassinger til Israel og Palestina hver vår, hvor vi får testet vår toleranse, tålmodighet og politiske og kulturelle forståelse. Så jeg føler at min arbeidshverdag er tett opp til UWCs idealer.

Hvilken rolle mener du UWC har, eller kan ha, i dagens verdenssituasjon?

Jeg mener jo at UWC har noe veldig spesielt å bidra med uansett verdenssituasjon. UWC-opplevelsen (både den personlige og den akademiske) er en fantastisk flott en og former gode verdensborgere som har evnen til å føle med mennesker fra helt andre land og kulturer enn det man selv kommer fra. Evnen til en slik empati tror jeg er noe av det viktigste UWC bidrar med.

Pål Brynsrud

UWC AC 1979-81. Senior Partner i Credo Partners, og styreleder/styremedlem i en rekke selskaper.

Hva gjør du for å holde UWC-verdiene i live?

Har primært valgt å bruke tiden på å støtte og utvikle UWC-organisasjonen internasjonalt så vel som i Norge, og er medlem av både styret i UWC International og leder for Nomination & Governance Committee der, ulike komiteer og råd ved UWC Red Cross Nordic College, og i UWC Norge (nasjonalkomiteen). Samtidig har jeg jobbet mye med å bygge og utvikle selskaper i ulike land, med den filosofi at et veldrevet og etisk basert næringsliv er en forutsetning for velstand, fred og rettferdighet.

Hvilken rolle mener du UWC har, eller kan ha, i dagens verdenssituasjon?

Man trenger vel ikke lese mange aviser (jeg kan se at fallende antall lesere i seg selv er et problem!) for å forstå at dagens globale situasjon krever både ledere og velgere med vide horisonter og et helhetlig verdenssyn. Og at det skorter på dette selv i noen av verdens mest betydelige land. UWC utdanner leder på alle nivåer; vi har som alumni både presidenter, embedsmenn, sosiale entreprenører, journalister, næringslivsledere og mange, mange andre som arbeider for en bedre og mer utviklet verden. Utdanning er base for nesten alt annet!

Marthe Lamp Sandvik

UWC Adriatic 2005-07, Skipsmegler og non-profit styremedlem

Hva gjør du for å holde UWC-verdiene i live?

Jeg prøver vel alltid å være obs på min egen reaksjon og energi i møte med andre mennesker. Det er lettere å være åpen og bli kjent med folk når man er nysgjerrig.  Tror den «Oi, så spennende at du er helt forskjellig fra meg!»–holdningen kommer fra UWC-årene. Ellers er det generelle ting som å jobbe frivillig, og det å føle at man gir noe tilbake til nærmiljø, by, bransje eller andre miljøer man er en stakeholder i. For meg har det gått mye i likestilling og mangfold sånn sett, spesielt innenfor min egen næring, som er shipping.

Hvilken rolle mener du UWC har, eller kan ha, i dagens verdenssituasjon?

UWC har en viktig rolle på forskjellige måter, men jeg tror det største er den mobiliseringskraften vi har som bevegelse. Det er en organisasjon med ressurser som når den forvaltes riktig kan gjøre mye for å hjelpe andre og spre en tankegang som gir forslag til problemstillinger på en saklig, logisk og human måte. UWC-tankegangen er idealistisk, men på ingen måte naiv. Det gir gjennomslagskraft, som vi blant annet så med reaksjonene rundt Trump sitt første innreiseforbud til USA tidligere i år.  

Kanskje du er interessert i dette…