Hvem kan søke?

Det er visse kriterier man må oppfylle for å kunne søke om plass ved en UWC-skole gjennom den norske nasjonalkomiteen. Søknadskriteriene er oppdatert for 2024. Her kan du sjekke om du kan søke. Man må oppfylle alle kriteriene for å kunne søke.

Ved ytterligere spørsmål, ta kontakt med HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) som er ansvarlige for opptaket: uwc@hkdir.no.

Alder

Du må fylle 16, 17 eller 18 år i løpet av det året du søker opptak til. 

Merk at ved noen av skolene er det egne aldersgrenser som nominasjonskomiteen må forholde seg til. Her kan du se aldersgrensene for 2024.

Utdanningsbakgrunn

Du går, eller har fullført, enten norsk Vg1 eller siste år på International Baccalaureate «Middle Years Programme» (IB-MYP-5).

Du må ha standpunktkarakter i norskfaget fra norsk 10. klasse/IB-MYP-4 og/eller terminkarakter i norskfaget på Vg1-nivå/IB-MYP-5-nivå.

Du må på det tidspunktet søknadsfristen utgår, ha gått minst to av de siste fem årene på skole i Norge.

Rett til Lånekassestøtte

Du må, på det tidspunktet søknadsfristen utgår, enten være norsk statsborger eller ha krav på Lånekassestøtte til utdanning i utlandet som barn av EØS/-EFTA-arbeidstaker med opparbeidet rettigheter i Norge. 

 

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål om UWC eller det er noe du savner på nettsiden ta kontakt med oss her! Hvis du ikke vil ha svar trenger du ikke legge igjen e-post 🙂

ELLER