Hva koster det?

Når du søker deg til UWC via UWC Norge så betaler du samme beløp, uansett hvilken skole du kommer til. Beløpet du betaler tilsvarer borteboerstipend og skolepengestipend fra Lånekassen (i 2023/ 2024 tilsvarer det 166.355 kroner) samt en egenandel. Egenandelen som elevene betaler er lik uavhengig av skole. Egenandelen har variert de siste årene på grunn av økninger i skolepenger UWC Norge må betale til skoleen og endring i valutakurser. Satsene for 2023/ 2024 er beregnet til 48.000 kroner per år. Egenandelen blir justert årlig, og vi prøver å kunne holde den på et forutsigbart nivå. Familiene kan søke om et behovsprøvd tilleggsstipend for å dekke hele eller deler av egenandelen.

Egenandelen dekker undervisning, kost og losji, og aktiviteter på skolene. Utover dette må det forventes andre kostnader til visum, reise, depositum, ekskursjoner, eventuelle vaksiner og forsikring, helseforsikring på skolene og lommepenger. Disse utgiftene dekkes av elevene selv og varierer avhengig av land og skole.

Lånekassen tilbyr enkelte andre stipend og lån (som reisestøtte og grunnstipend) til elever som kvalifiserer til disse.

Søknad om behovsprøvd stipend

UWC er og skal være et tilbud for alle uavhengig av økonomisk bakgrunn. Derfor er det mulig å søke om et behovsprøvd stipend fra UWC Norge for å dekke hele eller deler av egenandelen. Det er ikke et krav å ha mottatt ekstrastøtte fra Lånekassen for å kvalifisere til UWCs behovsprøvde stipend. Du kan laste ned søknadsskjemaet via lenken under.

Søknadsfrist 15. juni.

Søknadsskjema for behovsprøvd stipend fra UWC Norge 2023

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål om UWC eller det er noe du savner på nettsiden ta kontakt med oss her! Hvis du ikke vil ha svar trenger du ikke legge igjen e-post 🙂

ELLER