Hva koster det?

Skolepengene ved UWC-skolene varierer fra 250 000-400 000 kr i året, og i snitt koster en elevplass over 300 000 kr i året. Dette inkluderer skolepenger, kost, losji og alt skolemateriell. Den største delen av denne summen dekkes av myndighetene og blir utbetalt gjennom Lånekassen eller av UWC Norge direkte, og elevene betaler kun en egenandel av skolepengene.

Selv om skolepengene varierer mellom skolene, er egenandelen som elevene betaler lik uavhengig av skole. Egenandelen har variert de siste årene på grunn av endringer i skolepenger og valutakurser. For skoleåret 2021-22 betalte elevene en egenandel på 40 000 kr i året. Familiene kan søke om et behovsprøvd tilleggsstipend for å dekke hele eller deler av egenandelen. Egenandelen blir justert årlig, og vi håper å kunne holde den på et forutsigbart nivå.

Egenandelen dekker undervisning, kost og losji, og aktiviteter på skolene. Utover dette må det forventes andre kostnader til visum, reise, depositum, ekskursjoner, eventuelle vaksiner og forsikring, helseforsikring på skolene og lommepenger. Disse utgiftene dekkes av elevene selv og varierer avhengig av land og skole.

Lånekassen tilbyr enkelte andre stipend og lån (som reisestøtte og grunnstipend) til elever som kvalifiserer til disse.

Søknad om behovsprøvd stipend

UWC er og skal være et tilbud for alle uavhengig av økonomisk bakgrunn. Derfor er det mulig å søke om et behovsprøvd stipend fra UWC Norge for å dekke hele eller deler av egenandelen. Det er ikke et krav å ha mottatt ekstrastøtte fra Lånekassen for å kvalifisere til UWCs behovsprøvde stipend. Du kan laste ned søknadsskjemaet via lenken under.

Søknadsfrist 15. juni

Søknadsskjema for behovsprøvd stipend fra UWC Norge 2022

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål om UWC eller det er noe du savner på nettsiden ta kontakt med oss her! Hvis du ikke vil ha svar trenger du ikke legge igjen e-post 🙂

ELLER