Hva koster det?

Når du søker deg til UWC via UWC Norge betaler du samme beløp, uansett hvilken skole du kommer til.  Alle elever får borteboer- og skolepengestipend fra Lånekassen for å dekke skoleplassen, og trenger kun å betale en egenandel. Egenandelen for 2024/ 2025 er beregnet til 48.000 kroner per år. UWC skal være et tilbud for alle uavhengig av familiens økonomi, og det er derfor mulig å søke behovsprøvd stipend for å hjelpe til å dekke egenandelen.

Egenandelen blir justert årlig, og har variert de siste årene på grunn av økninger i skolepenger UWC Norge må betale til skolene og endring i valutakurser. Vårt mål er å holde den på et forutsigbart nivå.

Egenandelen dekker undervisning, kost og losji, og aktiviteter på skolene. Utover dette må det forventes andre kostnader til visum, reise, depositum, ekskursjoner, eventuelle vaksiner og forsikring, helseforsikring på skolene og lommepenger. Disse utgiftene dekkes av elevene selv og varierer avhengig av land og skole.

Borteboer- og skolepengestipendet fra Lånekassen i 2024/ 2025 tilsvarer 178.744 kroner. Lånekassen tilbyr enkelte andre stipend og lån (som reisestøtte og grunnstipend) til elever som kvalifiserer til disse.

Søknad om behovsprøvd stipend

UWC er og skal være et tilbud for alle uavhengig av økonomisk bakgrunn. Derfor er det mulig å søke om et behovsprøvd stipend fra UWC Norge for å dekke hele eller deler av egenandelen. Det er ikke et krav å ha mottatt ekstrastøtte fra Lånekassen for å kvalifisere til UWCs behovsprøvde stipend. Du kan laste ned søknadsskjemaet via lenken under.

Søknadsfrist 15. juni.

Søknadsskjema for behovsprøvd stipend fra UWC Norge 2024

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål om UWC eller det er noe du savner på nettsiden ta kontakt med oss her! Hvis du ikke vil ha svar trenger du ikke legge igjen e-post 🙂

ELLER