Hva er UWC?

”UWC makes education a force to unite people, nations and cultures for peace and a sustainable future”

UWC er en utdanningsbevegelse som samler ungdom fra hele verden på 18 videregående skoler i 18 land – uavhengig av familiens betalingsevne. Ved å bruke utdanning til å fremme fred og bærekraftig utvikling ønsker UWC-skolene å skape møtesteder for utveksling, læring og selvrefleksjon på tvers av landegrenser. Målet vårt er å samle mennesker med ulik bakgrunn og gi dem en utdannelse som utfordrer dem og inspirerer dem til å bidra til å gjøre en forskjell i samfunnet. UWCs utdanningsmodell er basert på følgende kjerneverdier:

 • Internasjonal og interkulturell forståelse
 • Respekt for menneskers ulikhet
 • Individuell ansvarlighet og integritet
 • Felles ansvar og respekt
 • Medmenneskelighet og samfunnsansvar
 • Respekt for miljøet
 • Idealisme
 • Personlig utfordring
 • Handlekraft og initiativ

I dag har UWC 18 skoler på fire kontinent, og de fleste fokuserer på elever mellom 16 og 19 år. Skolene underviser i International Baccalaureate-læreplanen som UWC bidro til å utvikle. Læreplanen legger vekt på erfaringsbasert læring («learning by doing») samt å oppfordre elevene til å bidra i samfunnet, være fysisk aktive, og utfordre seg kreativt.

UWC-bevegelsen velger ut elever i opptil 164 land hvert år gjennom UWCs unike system med nasjonalkomitéer, basert på elevenes tidligere erfaringer og potensiale.

UWC organiserer også kortere utdanningsprogram på og utenfor de 18 skolene for at flere skal få muligheten til å oppleve UWC-modellen.

UWC arbeider for at elevene skal ta samfunnsansvar gjennom hele resten av livet. Så langt har bevegelsen mer enn 60 000 alumni som arbeider for å gjøre en forskjell lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

UWC i Norge

UWC Norge er en frivillig medlemsorganisasjon som består av alle tidligere og nåværende UWC-elever og lærere fra Norge. Organisasjonen drives uten profittmål og skal bidra til at UWC opprettholdes som en livskraftig organisasjon med norsk deltakelse.

Styret i UWC Norge kalles nasjonalkomitéen, i likhet med tilsvarende strukturer i andre land. Nasjonalkomitéen består av alumni som jobber frivillig med å nominere elever, markedsføre UWC, organisere arrangementer for alumni og mye mer.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) er administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet, og forvalter statens økonomiske tilskudd til UWC Norge. Tilskuddet skal benyttes til arbeidet med nominasjon av elever, markedsføring og finansiering knyttet til utdanningstilbudet. HK-dir organiserer nominasjonsprosessen i samarbeid med UWC Norge.

Historie

I 1962 åpnet den internasjonale internatskolen Atlantic College på landsbygden sør i Wales. Skolen var hjertebarnet til den tyske utdanningsfilosofen Kurt Hahn, som ønsket å bruke utdanning til å forene ungdom på tvers av nasjoner. Målet var at UWC skulle gi elevene internasjonal og interkulturell forståelse, og dermed bidra til en fredeligere verden. Atlantic College ble ved åpningen beskrevet av The Times Educational Supplement som et av de mest spennende eksperimentene innenfor utdanningsfeltet siden andre verdenskrig.

Skolens tidlige suksess førte til at organisasjonen United World Colleges (UWC) ble etablert i 1967. I dag, over 50 år etter grunnleggelsen, er UWC en vital utdanningsbevegelse med skoler i 18 ulike land.

Norge har alltid hatt sterke og tette bånd til UWC-bevegelsen, og nordmenn har blitt sendt til UWC-skoler helt siden den første skolen åpnet.

Du kan lese mer om UWCs historie på nettsidene til UWC International.

Internasjonal Organisasjon

UWC-bevegelsen består av 18 skoler, nasjonalkomiteer i 164 land, over 60 000 alumni i hele verden, og et sentralt styrings- og koordineringsapparat: UWC International.

UWC International Office (UWC IO) ivaretar den daglige ledelsen av organisasjonen, og har sete i London. Dets hovedfunksjoner er koordinering av skoler, elevplasser og stipender, utvikling av nasjonalkomiteer, samt kommunikasjon og fundraising.

UWC International styres av det internasjonale rådet (Council) og det internasjonale styret (Board).

 • Rådet diskuterer saker av strategisk betydning for UWC-bevegelsen, velger styret og overser at styret ivaretar sin rolle på en god måte. Rådet er sammensatt av opptil 60 medlemmer som representerer alle de ulike interessentene i UWC-universet (skolene, nasjonalkomiteene, alumni, uavhengige) og møtes en gang i året.
 • Styret definerer strategisk retning på UWC-bevegelsen, overvåker alle UWC-skoler og nasjonalkomiteer, og koordinerer UWCs globale profil og kommunikasjon. Mye av styrets arbeid foregår løpende i ulike komiteer (eksempelvis valg og governance, finans, skolenes rektorer, skolenes styreledere, nasjonalkomiteer). Styret har også ansvar for strukturen og driften av UWCs International Office.