Hva skal jeg fylle ut i de ulike delene av søknaden?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

Her er svar på spørsmålene vi har fått inn tidligere. Om du har spørsmål til andre felt, kan du ta kontakt på e-post eller spørre i søkergruppen. SpørsmålSvarCurrent class levelVG1Other languagesTa med språk du har lært hjemme eller på skolenHvor mange underskrifter fra foresatte?En underskrift er nokMangler vitnemål fra ungdomsskolenKontakt skolen for å få nyttLaste opp

Kan jeg sende inn vedlegg etter at søknadsfristen er gått ut?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

Alle vedlegg skal være med når du sender inn søknaden slik at alle kan vurderes på likt grunnlag. Hvis du ikke kan sende inn alle vedlegg ved søknadsfristen, må du ta kontakt med Diku på uwc@diku.no før fristen går ut.Det er to ukers frist på å ettersende karakterer – altså må karakterene være inne 8.februar. Du

Må jeg legge ved legeattest eller læreruttalelser når jeg sender inn søknaden?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

Nei, vi etterspør vi ikke lenger legeattest eller læreruttalelser.

Kan jeg skrive lengre essay eller legge ved vedlegg dere ikke ber om, som læreruttalelser og legeattester?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

Nei, sikriv en så god søknad som du kan innenfor kravene som fremgår av søknadsskjemaet.For lange essay eller vedlegg vi ikke ber om trekker ned totalinntrykket og blir ikke lest.

Kan jeg søke etter fristen?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

Nei, søknader som blir sendt inn etter fristen blir ikke lest.

Når åpner neste års søknad?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

De siste årene har søknaden åpnet i slutten av oktober, og søknadsfristen har vært 25. januar.

Hvordan kan jeg skrive en god søknad?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

For å skrive en god søknad er det viktig å forstå hva UWC er (se spesielt på kjerneverdiene) og hva en UWC-utdanning innebærer. Søknaden din bør vise at du kan bidra positivt til — og få en god opplevelse på — UWC. Komiteen ser på faktorer som karakterer, fritidsaktiviteter, sosialt engasjement, og det personlige essayet når

Hvordan søker jeg?

12. desember 2018 • Sjur Hamre

Du søker ved å fylle ut dette søknadsskjemaet innen søknadsfristen. Du søker og får tilbakemelding på søknaden din elektronisk, så det er viktig at du oppgir riktig e-postadresse og sjekker den ofte.