Hvordan kan jeg bli del av nasjonalkomiteen?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

Valgkomiteen vil gjerne høre fra deg! Du kan kontakte dem på valgkom@uwc.no.

Hva er regionale koordinatorer?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

UWC Norge har regionale grupper rundt om i landet som organiserer arrangementer for søkere, nåværende elever og alumni. Vi har koordinatorer i Bergen, Tromsø og Trondheim, og vil gjerne ha flere — dersom du er interessert vil vi gjerne høre fra deg!

Hvor kan jeg kjøpe UWC-effekter?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

Du finner UWC-effektene her! Vi selger dem til kostpris, så det er flott om du gir en gave til UWC i tillegg!

Hvordan kan jeg gi gaver til UWC Norge?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

Du kan gi gaver gjennom Vipps og bankkort her.

Hvorfor bør jeg bli medlem av UWC Norge?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

Som medlem bidrar du til å sikre at alle i Norge får muligheten til å gå på UWC, at elevene får trygge og lærerike UWC-opplevelser, og at elevene forblir engasjerte etter å ha gått på UWC.Den norske nasjonalkomitéen markedsfører UWC i hele landet, velger ut nye elever til skolene og sommerkurs, og sikrer at alle

Hvem er medlemmer av UWC Norge?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

Alle kan bli med i UWC Norge! Du kan melde deg inn her.

Hva er UWC Norge?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

UWC Norge er en frivillig medlemsorganisasjon bestående av alle tidligere og nåværende UWC-elever og lærere fra Norge. Organisasjonen drives uten profittmål og skal bidra til at UWC opprettholdes som livskraftig organisasjon med norsk deltakelse.Styret i UWC Norge kalles nasjonalkomiteen, i likhet med tilsvarende strukturer i andre land. Nasjonalkomiteen består av alumni som jobber frivillig med