Hvilken akademisk støtte får jeg på UWC?

12. desember 2018 • Sjur Hamre

Som UWC-elev blir du som regel undervist i små klasser. UWC-lærerene har som regel master- eller doktorgrad i fagene de underviser i, og lang erfaring med undervisning på UWC-skoler eller andre internasjonale skoler.I tillegg til faglærerere gir de fleste skolene elevene egne kontaktlærere, og de har også egne universitetsrådgivere. Ordningene på hver skole varierer noe,

Kan jeg få spesiell studiekompetanse og f.eks. studere medisin i Norge med IB?

12. desember 2018 • Sjur Hamre

Samordna opptak har en oversikt over hvordan man får fordypningspoeng for språk og realfag gjennom IB på denne siden.Reglene på denne siden forklarer hvordan fagkrav fra videregående konverteres til IB-fag:Fysikk, kjemi eller biologi på stardard level tilsvarer Fysikk 1, Kjemi 1 eller Biologi 1.Fysikk, kjemi eller biologi på higher level tilsvarer Fysikk 1+2, Kjemi 1+2

Hva er forskjellen på UWC og utvekslingsprogrammer?

12. desember 2018 • Sjur Hamre

Her er noen viktige forskjeller:UWC er et toårig tilbud. Som elev følger du IB-læreplanen og du tar ikke VG3 på norsk skole.Som UWC-elev bor du på internat ved skolen og ikke i vertsfamileUWC-tilbudet tilbys i et samarbeid med norske myndigheter, og myndighetene bidrar med et stipend gjennom Lånekassen og et eget statsstipend for UWC-elever. Denne

Hvilken støtte får elevene til å lære norsk?

12. desember 2018 • Sjur Hamre

Alle elevene som blir sendt fra den norske nasjonalkomiteen må ta norsk på morsmålsnivå som gruppe 1-fag:Noen skoler (Atlantic i Wales og Red Cross Nordic i Flekke) underviser i norsk, og her følger elevene undervisningen.Ved de andre skolene tar elevene faget som school-supported self taught. Det betyr at de får hjelp og en del felles

Hvilke fag og CAS-aktiviteter har de ulike skolene?

12. desember 2018 • Sjur Hamre

De ulike fagene og CAS-aktivitetene ved skolene varierer noe fra år til år, og UWC Norge har ingen fullstendig oversikt. De ulike skolene publiserer informasjon om fag og CAS-aktiviteter på hjemmesidene sine, og vi kan sende en e-post til de norske elevene ved skolen hvis du har spesifikke spørsmål.

Hvordan fungerer CAS?

12. desember 2018 • Sjur Hamre

CAS (Creativity, Action and Service) er et aktivitetsprogram som er en obligatorisk del av IB-utdannelsen. Som elev er du del av minst en kreativ aktivitet, en idrett og en samfunnsnyttig tjeneste. CAS-programmet er en viktig del av UWC-utdannelsen og de ulike skolene tilbyr ulike aktiviteter avhengig av hva lokalmiljøet etterspør og skolen kan tilby. Du

Hvilke fag kan man ta som norsk IB-elev?

12. desember 2018 • Sjur Hamre

IB-fagene er delt inn i seks kategorier:Language ALanguage A/B/aiIndividuals and SocietiesExperimental ScienceMathematics and Computer ScienceThe ArtsElevene tar ett fag fra hver kategori med unntak av Arts som kan byttes ut med et fag fra en annen kategori. Minst tre av fagene må tas på Higher Level som innebærer flere undervisningstimer enn fag på Standard Level.Det

Hva er IB?

12. desember 2018 • Sjur Hamre

International Baccalaureate (IB) Diploma Programme (DP) er et globalt anerkjent undervisningsprogram for elever fra 17-19 år som legger et godt forberedende grunnlag for å ta høyere utdanning på universitetsnivå. Les mer om hva IB er og hvordan det fungerer på UWCLes mer om hvordan IB-poeng omregnes ved opptak til høyere utdanning i Norge