Får jeg svar også hvis man ikke kommer på intervju? Får jeg vite hvorfor jeg ikke ble kalt inn på intervju?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

Alle søkere får tilbakemelding på om de blir invitert til intervju eller ikke.Nominasjonskomiteen kan dessverre ikke gi en begrunnelse på avslag til hver enkelt søker. Komiteen ser på faktorer som karakterer, fritidsaktiviteter, sosialt engasjement, og det personlige essayet når de vurderer søkandene. Dersom du ikke blir innkalt til intervju, må dette sees i sammenheng med

Kan jeg møte nåværende UWC-elever?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

De nåværende UWC-elevene svarer på spørsmål i søkergruppen på Facebook, og vi kan også formidle kontakt med nåværende elever om du sender en e-post til UWC Norge.Gjennom året arrangerer UWC-elevene skolebesøk og infomøter over hele landet, du finner informasjon om dem på Facebooksiden vår og kan gjerne sende oss en e-post hvis du ønsker et skolebesøk eller infomøte

Hvordan fungerer støtte fra Lånekassen?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

Lånekassen betaler ut støtte direkte til elevene. Utstyrs- og resiestipendet beholder elevene selv, resten bestales inn til UWC Norge sammen med egenandelen. UWC Norge betaler så skolepengene på elevens vegne.Støtten fra Lånekassen er en særordning for UWC-elever. Støtten blir gitt som stipend og teller ikke som en del av årene eleven har rett på støtte

Hva koster det? Hva inkluderer skolepengene?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

UWC skal være et tilbud uavhengig av betalingsevne. Fordi tilbudet er støttet av statene betaler elevene kun en egenandel av skolepengene. Det er også mulig søke om et behovsprøvd stipend for å dekke skolepengene og andre kostnader ved å gå på UWC.Du finner mer informasjon om hva det koster å gå på UWC og støtteordningene våre

Går det fint å gå på UWC selv om jeg sliter med matte, engelsk eller et annet fag, eller om jeg bare kan norsk og engelsk?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

Ekspertene ser på alle karakterene, og du kan søke selv om du sliter med enkeltfag.IB-undervisningen skjer på engelsk, og du vil lære veldig mye engelsk på UWC. Mange UWC-elever kan relativt lite engelsk når de kommer på UWC. Du trenger ikke å kunne flere fremmedspråk enn engelsk for å gå på UWC. Du trenger for eksempel

Kan jeg søke på UWC selv om jeg har fysiske/psykiske handikap?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

Ja, UWC-skolene ønsker et mangfold blant elevene og legger til rette for at alle skal ha muligheten til å gå på UWC uavhengig av handikap. Fordi mulighetene for tilrettelegging varierer fra skole til skole er det viktig at informerer komiteen om eventuelle behov for tilrettelegging.

Kan jeg bytte skoler underveis eller gå bare ett år på UWC?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

UWC er et toårig skoleløp på en UWC-skole som er uavhengig av det norske skolesystemet. Vi har ingen ettårige tilbud, og det er ikke aktuelt å bytte skoler i løpet av utdanningen. 

Kan jeg søke på en bestemt skole?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

I utgangspunktet søker du om en plass på alle UWC-skolene. Om du har spesielle ønsker om å gå på noen av skolene (f.eks. på grunn av at de tilbyr spesielle fag du ønsker å ta) kan du skrive det i søknaden og nevne det på intervjuet.Hvis du får tilbud om en plass på UWC, får

Må jeg ha tatt T-matte for å søke på UWC?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

Absolutt ikke, det er mange UWC-ere som tok P-matte og klarer seg helt fint på UWC!

Hvor gode karakterer må jeg ha og hvor viktig er karakterene for søknaden min?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

Komiteen som vurderer søknaden din ser ikke kun på karakterene når de vurderer søknaden, men på søknaden som en helhet. Karakternivået bør vise at du kan bestå og ha en god opplevelse på IB, men komiteen forventer hverken et veldig høyt karaktersnitt eller at du ikke har en lav enkeltkarakter eller tre.

Neste side »