Hvordan er UWC-tilbudet støttet av norske myndigheter?

12. desember 2018 • Sjur Hamre

UWC Norge har ansvar for å velge ut og følge opp norske UWC-elever i samarbeid med Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku).UWC- og Lycéeordningene er de eneste videregående utdanningsprogrammene utenfor norden som støttes av Lånekassen.

Hvor mange skoler er det? Er opplevelsen på de ulike skolene forskjellig?

12. desember 2018 • Sjur Hamre

UWC-bevegelsen er i stadig vekst og i dag består den av 17 skoler på fire kontinenter. Hver skole er unik på sin måte: de er preget av omgivelsene, klimaet og den kulturelle konteksten. Fellesnevneren for alle skolene er at elevene kommer fra mange forskjellige nasjoner og samfunnsklasser. Elevene og de ansatte bidrar med sin bakgrunn

Hva er UWC?

12. desember 2018 • Sjur Hamre

UWC er en internasjonal bevegelse som arbeider for å forene mennesker, nasjoner og kulturer gjennom utdanning for fred og en bærekraftig fremtid. Bevegelsen ble grunnlagt under den kalde krigen og består i dag av 17 videregående skoler, flere sommerprogrammer og 159 frivillige nasjonalkomitéer verden over.Som elev går man på UWC de to siste årene av