Glimt fra skolene: Simon i Singapore forteller

Simon er andreåring ved UWCSEA, en skole med nærmere 3000 elever. Han forteller at «UWC-ånden, som preger all aktivitet på campus, bygger på et ønske om å skape forandring og bidra til en forbedring av skolemiljøet.» 

1. Kan du fortelle litt om din UWC-skole?

United World Collage of South East Asia ligger på vestkysten av Singapore, like ved National University of Singapore – i 20 minutters gåavstand fra sjømannskirken. Skolen har elever helt fra førskole opp til 12. klasse. Den totale elevmassen er ca. 2900 elver, med 320 elever i hvert high school trinn (11. og 12. klasse). Brorparten av elevene som går på skolen er såkalt ”daystudents”, som vil si at de bor hjemme. 160 er internatstudenter som bor på campus, enten i Nelson Mandela house eller Kurt Hanh house. Boforholdene på campus er veldig tilfredsstillende og praktisk ettersom man bor nærme skolen og har gode fasiliteter. Hvert hus er delt opp i to deler. Jenter og gutter er separert i hver sin del, uten adgang til hverandres blokk. Det bor fire studenter på hvert rom, og man har tilgang til et eget bad. Ellers har man tilgang til gode oppholdsrom i internatet, felles kjøkken og studierom. Siden det er så mange studenter er det mye sosialt som skjer. Det fører også til at det er en del grupperinger av folk, som skaper litt barrierer og hindrer et flytende og dynamisk sosialt miljø. Men det gjør også at man aldri har mangel på venner – tvert imot blir det nesten for mye. Når man bor på internat er det konstant er folk rundt deg, så det er viktig å være tolerant og omgjengelig.

2. Hvordan ser en vanlig dag ut på din UWC-skole?

Hver ukedag er det frokost fra klokken syv til åtte. Jeg pleier å komme kl. 7:50, spise frokost for så å rekke første time som begynner kl. 8:10. Etter første time har vi obligatorisk «tutor-time», som hovedsakelig dreier seg om PSE (personal social education). PSE dreier seg om alt fra å takle stress til hvordan man siterer kilder. Deretter kommer en kort 25 minutters pause før to dobbeltimer (1 time = 75 minutter). Så er det en times lang lunsjpause før siste time slutter klokken tre. Dersom man går i 11. klasse har man en dag i uken hvor man må gjøre «service» etter skolen, fra klokken tre frem til klokken fem. Deretter er det obligatorisk prep-time for 11. klassinger, frem til middag blir servert kl. 6:30. Etter middag har man mulighet til å gjøre hva man måtte ønske. Som regel blir man nødt til å jobbe et par timer til hvis man er 11. eller 12. klassing. Dette varierer gjennom året ettersom det er perioder med mindre og mer å gjøre. Det eksisterer ingen leggetid for 11. og 12. klassinger så man står fri til å styre det selv.

3. Hva gjør akkurat din UWC-skole unik?

Noe av det mest unike med UWCSEA er blandingen av dagstudenter og internatstudenter. Dette skaper et dynamisk og mangfoldig miljø som reflekteres i de utallige forskjellige servicemulighetene og aktivitetene som tilbys. I begynnelsen er det hele veldig overveldende, ettersom man ikke har noen sjans for å greie å sette seg inn i alt som tilbys. Men hvis man har en ide om noe en har lyst til å gjøre, så er det stor sjanse for at de tilbyr det. Og hvis ikke oppmuntres du til å starte noe nytt.

Glimt fra livet ved UWCSEA

4. Hvordan er det å gå på UWC i forhold til norsk videregående?

Det å gå på UWC er knapt sammenlignbart med å gå på norsk videregående. En stor forskjell er til hvor stor del skolen er av hverdagen. I norsk videregående er det vanlig å gå på skolen fra morgen til ettermiddag, og så gå hjem og eventuelt fortsette andre aktiviteter. Det å gå på UWC innebærer et større engasjement ved skolen. Når den formelle skoledagen er slutt, fortsetter man med aktiviteter og servicemuligheter. For UWC-studenter er skolen enda litt mer en del av livet ettersom man bor på campus. Når det kommer til de ulike utdanningsprogrammene som praktiseres er det en vesentlig forskjell mellom studiespesialiserende linje og IB (Internasjonal Baccalaureat, red. anm.). For det første er IB et internasjonalt utdanningsprogram med en høy akademisk standard, med all undervisning på engelsk. Dersom en kommer fra studiespesialiserende med gode karakterer har man et generelt godt utgangspunkt for å gjøre det bra på IB, hvis man begynner å jobber en del hardere enn det man er vant til. Dette er avhengig av hvordan IB-pakken er satt sammen. Dersom en velger dobbel Sciences for eksempel, uten å ha tatt noe ekstra kjemi eller fysikk i Norge, blir en nødt til å jobbe ekstremt mye dersom man ønsker gode karakterer. Den største forskjellen fra norsk videregående er utdanningsfilosofien og UWC-ånden som er en del i alt man gjør. Utdanningsfilosofien bygger på en mer helhetlig tilnærming til læring, som gir en god balanse mellom akademiske og utenom-akademiske dimensjoner. UWC-ånden, som preger all aktivitet på campus, bygger på et ønske om å skape forandring og bidra til en forbedring av skolemiljøet.

5. Hvilke råd vil du gi til noen som ønsker å søke på UWC?

SØK! Dersom du identifiserer deg med verdiene og visjonene UWC står for og er villig til å jobbe for å realisere dem. Da er det ingenting som står i veien for å prøve å bli tilbudt muligheten til å gå på noen av de mest mangfoldige, prestigetunge og spesielle videregående skolene i verden. Det er en ekstraordinær mulighet som bare tilbys en gang i livet og er derfor viktig at man SØKER og ikke bare tenker på å søke. Det at UWC-skolene er så mangfoldige betyr at det er viktig å få frem hvem du er som person. Det er viktig å presentere seg akkurat slik man er. Greia er at det ikke er noen spesiell person utvalgskomiteen ser etter – de ser etter deg som person og ønsker å vite hva som motiverer deg og hvem du er. UWC er en skole som har plass til mange ulike personer, men som forenes gjennom et felles grunnleggende verdigrunnlag. Dersom man ikke deler dette verdigrunnlaget er det fortsatt mulighet for å søke, men det kan frarådes ettersom skolene og miljøet ikke vil appellere til deg som person.
 
 

Kanskje du er interessert i dette…