Glimt fra skolene: Karina og Iben i Italia forteller

«Det unike ved UWC Adriatic er definitivt beliggenheten og integrasjonen i den italienske kulturen. Mye historisk har skjedd i området, og kulturen har fått både slovensk og germansk innflytelse». Les Karina og Ibens betraktninger fra den italienske UWC-skolen her.

Kan du fortelle litt om din UWC-skole?

UWC Adriatic ligger i den koselige landsbyen Duino, helt i nord, hvor Italia grenser til Slovenia, Østerrike og Kroatia. I tillegg ligger skolen ved Adriaterhavet, noe som bidrar til det milde middelhavsklimaet. Dette skoleåret, 2015–2016, er det 92 førsteåringer og 96 andreåringer ved skolen, som representerer over 80 nasjoner. Unikt med UWC Adriatic er at de syv ulike residensene (hvor elevene bor) er spredt rundt om i landsbyen Duino. Residensene, som alle har sitt særpreg, rommer alt i fra syv til 50 elever, hvorav noen har både jenter og gutter, mens andre ikke er mikset. Som følge av integrasjonen av residensene i Duino blir elevmassen involvert i det lokale samfunnet i landsbyen, der samspill med de lokale innbyggerene skjer på daglig basis.

Hvordan ser en vanlig dag ut på din UWC-skole?

Å beskrive en vanlig dag ved UWC er ikke lett. Enten man gjør noe så hverdagslig som å spise i kantina, så spiser man i lag med mennesker fra hele verdenen som har hver sitt syn på hva som er vanlig, og dette gjør den typiske hverdagen unik. Det er opp til en selv å finne balansen mellom studier, aktiviteter, elevorganiserte møter og arrangement, kulturelle utflukter rundt om i Italia, konserter i og utenfor skolen, elevopptredener og ikke minst, tid til de verdifulle stundene man tilbringer i lag med andre. Med andre ord, en «vanlig» dag er langt i fra hverdagslig.

Hva gjør akkurat din UWC-skole unik?

Det unike ved UWC Adriatic er definitivt beliggenheten og integrasjonen i den italienske kulturen. Mye historisk har skjedd i området, og kulturen har fått både slovensk og germansk innflytelse. Blant social servicene som tilbys er arbeid på eldrehjem, men også hjemme hos eldre, og ofte har de røtter fra Østerrike og Slovenia, og sine egne livshistorier som relaterer til de historiske hendingene i området. I tillegg tar skolen nytte av Adriaterhavet; vannsporter som seiling og kayaking er veldig populært. Kysten, med dets klipper, tilbyr også gode muligheter for å drive med klatring i området. Byer som Venezia og Trieste ligger ved denne Adriaterkysten. Trieste ligger kun en halvtimes busstur fra Duino, noe skolen tar nytte av ved å ha social services der.

uwc adriatic

Hvordan er det å gå på UWC i forhold til norsk videregående?

Å gå på UWC i forhold til norsk videregående er ikke bare annerledes på grunn av undervisningsprogrammet, som etter personlig erfaring er mer utfordrende enn det norske undervisningsprogrammet. Læring skjer nemlig også utenfor klasserommet, og ofte fordi man går på en skole med mennesker fra hele verdenen, får man et helt annet syn på problemstillingene man møter på. For eksempel, det å sitte i et økonomiklasserom med representanter fra både verdens rikeste og verdens fattigste land, gjør måten man lærer på mer engasjerende fordi å relatere til og forstå verdens problem blir enklere ved å se det fra et praktisk perspektiv, heller enn fra den teoretiske forklaringen tekstbøker gir.

Hvilke råd vil dere gi til noen som ønsker å søke på UWC?

Sett i gang med søknaden med en gang! I løpet av skriveprosessen vil du oppdage om dette er noe som virkelig interesserer deg og du vil være del av. Vær ærlig og forklar hva det er ved UWC som interesserer deg, og hvorfor det har seg slik. På den måten sier du også mye om deg selv, og det viktigste ved søknaden er at den representerer deg. Slik kan du også stole på at hva enn som følger etter søknaden er sendt vil være det mest passende utfallet for nettopp deg.
 
 

Kanskje du er interessert i dette…