Fundraisingsmøte

Fundraising har blitt et enda større tema for UWC-bevegelsen i det siste. I denne sammenheng ble det arrangert et fundraisingsmøte for nasjonalkomiteer i London i slutten av januar. Representanter fra 36 land møtte opp og deltok i aktiviteter og workshops for å lære mer om fundraising i UWC-bevegelsen. Fra Norge deltok vår tidligere leder Elizabeth Sellevold. 

I UWC Norge samler vi nå inn penger til Survivors of Conflict, et innsamlingsprosjekt for et stipend til en ungdom rammet av krig og konflikt. Eleven vil bli tatt opp til UWC Red Cross Nordic, hvor det er muligheter for rehabilitering av varige skader fra krig og konflikter ved Røde Kors sitt senter som ligger ved UWC skolen. Det vil også arrangeres en fundraisingsmiddag den 14. mars i Oslo. Mer informasjon om middagen kan sees her

Vi oppfordrer alle UWC-venner til å bidra til innsamlingsprosjektet for å kunne støtte en UWC-plass til en ungdom rammet av konflikt. For hver krone du donerer vil summen dobles gjennom Davis-UWC IMPACT Challenge, ved at Shelby Davis donerer samme beløp. Så langt har vi samlet inn 50 000 kr, som har blitt doblet av Shelby Davis. 

Kanskje du er interessert i dette…

Savner du UWC-engasjementet og UWC-folka?

Savner du UWC-engasjementet og UWC-folka?

UWC Norge er på jakt etter dyktige, engasjerte og motiverte alumni som kan tenke seg å gjøre en innsats for UWC. Nasjonalkomiteen i UWC Norge består av over 20 alumni som jobber frivillig i ulike grupper som steller med arrangementer, promotering, elevkontakt og mye annet.

Bli betre kjend med fire UWC-alumni innan akademia

Bli betre kjend med fire UWC-alumni innan akademia

Etter to år ved ein UWC-skule er moglegheitene mange. Her kan du lese om fire UWC-alumni som alle har teke steget vidare inn i akademia – med kvar sine vidt ulike forskingsfelt. Nils H. Korsvoll, Sirianne Dahlum, Ragnhild Freng Dahle og Marte C.W. Solheim er alle fire ein del av Akademiet for yngre forskere, ein tverrfagleg møteplass og forskingspolitisk plattform for yngre forskarar samt en pådrivar for nyskapande forskingsformidling.