Må jeg legge ved legeattest eller læreruttalelser når jeg sender inn søknaden?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

Nei, vi etterspør vi ikke lenger legeattest eller læreruttalelser.