Kan jeg søke på UWC selv om jeg har fysiske/psykiske handikap?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

Ja, UWC-skolene ønsker et mangfold blant elevene og legger til rette for at alle skal ha muligheten til å gå på UWC uavhengig av handikap. Fordi mulighetene for tilrettelegging varierer fra skole til skole er det viktig at informerer komiteen om eventuelle behov for tilrettelegging.