Kan jeg søke på en bestemt skole?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

I utgangspunktet søker du om en plass på alle UWC-skolene. Om du har spesielle ønsker om å gå på noen av skolene (f.eks. på grunn av at de tilbyr spesielle fag du ønsker å ta) kan du skrive det i søknaden og nevne det på intervjuet.

Hvis du får tilbud om en plass på UWC, får du tilbud om å gå på en bestemt UWC-skole. Det tilbudet er endelig og vil ikke bli endret. Dersom det er skoler du ikke ønsker å gå på, er det derfor viktig at du gir beskjed om det i søknaden og under intervjuet.