Kan jeg skrive lengre essay eller legge ved vedlegg dere ikke ber om, som læreruttalelser og legeattester?

13. desember 2018 • Sjur Hamre

Nei, sikriv en så god søknad som du kan innenfor kravene som fremgår av søknadsskjemaet.

For lange essay eller vedlegg vi ikke ber om trekker ned totalinntrykket og blir ikke lest.